fbpxΟΤΕ: Αύξηση κερδών 32,5% στο 9μηνο της πανδημίας | Economistas.gr
Skip to main content

ΟΤΕ: Αύξηση κερδών 32,5% στο 9μηνο της πανδημίας

ΟΤΕ: Αύξηση κερδών 32,5% στο 9μηνο της πανδημίας
Ο Μιχ. Τσαμάζ

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2020 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Τα βασικά συμπεράσματα έχουν ως εξής:

 • Έσοδα Ομίλου στα €1.004 εκατ., μειωμένα κατά μόλις 0,8%, παρά την επίδραση της πανδημίας
 • Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA (AL) Ομίλου κατά 0,9%
 • Μείωση εσόδων στην Ελλάδα κατά 1,1% - εξαιρουμένων των υπηρεσιών roaming, τα έσοδα θα ήταν ελαφρώς αυξημένα
  • Μείωση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής κατά 8,1% -σχεδόν τα 2/3 της μείωσης σχετίζονται με υπηρεσίες roaming
  • Οι υπηρεσίες λιανικής σταθερής παρέμειναν αμετάβλητες λόγω ισχυρών επιδόσεων στις ευρυζωνικές υπηρεσίες
  • Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στα €326 εκατ. αποτυπώνοντας την πτώση του roaming
 • Σταθερά τα έσοδα στη Ρουμανία σε ετήσια βάση (+0,2%)
  • Αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 40,5%, καθώς πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του κόστους και έκτακτες προσαρμογές μετρίασαν την επίδραση της πανδημίας στα έσοδα
 • Ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές στα €130 εκατ. στο τρίμηνο, αυξημένες κατά 7,1% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2019
 • Διατήρηση του στόχου για Ελεύθερες Ταμειακές Ροές στα €350 εκατ. το 2020
 • Προχωράει ο μετασχηματισμός των λειτουργιών του ΟΤΕ για την ενίσχυση της ευελιξίας, της ανταγωνιστικότητας και του οικονομικού προφίλ του
 • Η συμφωνία για την πώληση της Σταθερής στη Ρουμανία υποστηρίζει το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου

 

(Εκατ. €)

Γ’ τρίμηνο

2020

Γ’ τρίμηνο

2019

 

%

9M '20

9M'19

 

 %

Κύκλος Εργασιών

1.003,6

1.011,3

-0,8%

2.862,9

2.866,8

-0,1%

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

376,1

372,8

+0,9%

1.019,5

999,9

+2,0%

Περιθώριο (%)

37,5%

36,9%

+0,6μον.

35,6%

34,9%

+0,7μον.                         

Λειτουργικά/λειτουργικές Κέρδη/(ζημιές) προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων

92,5

193,5

-52,2%

387,7

346,4

+11,9%

Κέρδη/(ζημιές) κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας

135,7

142,5

-4,8%

316,7

242,0

+30,9%

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

148,8

125,1

+18,9%

379,7

286,5

+32,5%

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,2923

0,3006

-2,8%

0,6778

0,5074

+33,6%

Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

117,3

133,0

-11,8%

434,8

487,2

-10,8%

Προσαρμοσμένες  Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

129,5

120,9

+7,1%

447,2

329,2

+35,8%

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

104,4

110,2

-5,3%

359,8

268,1

+34,2%

Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία

699,5

1.296,9

-46,1%

699,5

1.296,9

-46,1%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων)

648,5

772,5

-16,1%

648,5

772,5

-16,1%

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

1.031,7

 1.181,5             

-12,7%

1.031,7

   1.181,5             

-12,7%

Τσαμάζ: Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες και τα έργα ICT συνέβαλαν στην ανθεκτικότητα

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Γ’ τριμήνου του 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Το Γ’ τρίμηνο του έτους ενισχύσαμε σημαντικά τις επιδόσεις μας σε όλες τις βασικές γραμμές εσόδων, με εξαίρεση την κινητή στην Ελλάδα, η οποία επηρεάστηκε από την χαμηλή προσέλευση τουριστών την καλοκαιρινή περίοδο. Για μια ακόμα φορά, η ισχυρή επίδοση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και τα έργα ICT συνέβαλε στην ανθεκτικότητα των εσόδων μας. Η κερδοφορία μας αποδείχθηκε, επίσης, ανθεκτική, τόσο στο τρίμηνο όσο και στο εννεάμηνο. Ευχαριστώ κάθε μέλος της οικογένειας του Ομίλου ΟΤΕ για τα επιτεύγματα αυτά. Με το πάθος, την πίστη και τη δέσμευση όλων, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν τους επόμενους μήνες λόγω της πανδημίας και των νέων περιορισμών στην κινητικότητα, που επηρεάζουν τις αγορές μας».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώσαμε την πώληση του ποσοστού που κατέχει ο ΟΤΕ στην Telekom Romania (σταθερή). Πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση με γνώμονα τη δημιουργία αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο μετασχηματισμός των λειτουργιών του ΟΤΕ προχωρά σύμφωνα με το πλάνο μας. Από τις αρχές του επόμενου έτους, όλο το frontline θα εξυπηρετεί τον πελάτη από τρεις ανεξάρτητες 100% θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΟΤΕ. Στόχος μας είναι να μετασχηματιστούμε σε ένα σύγχρονο, εξαιρετικά ευέλικτο οργανισμό, ενισχύοντας την ανταγωνιστική μας θέση, το οικονομικό προφίλ και τις προοπτικές μας. Σε αυτό θα συμβάλλουν και τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης αυτού του έτους. Παρότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας ενδέχεται να δημιουργήσει νέες προκλήσεις, ο Όμιλος ΟΤΕ μπορεί και θα συνεχίσει να στηρίζει τους πελάτες, την κοινωνία και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.»

Προοπτικές

Ενώ η πανδημία συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ, ο αντίκτυπός της αναμένεται να είναι πιο ήπιος το τέταρτο τρίμηνο του έτους και μετά, κυρίως λόγω της χαμηλότερης έκθεσης στον τουρισμό τους χειμερινούς μήνες. Η επανεισαγωγή αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, να μειώσει τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, να περιορίσει προσωρινά τη δυνατότητα της εταιρείας να εισπράξει λογαριασμούς και να επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα, αν και αναμένεται ότι τα μέτρα θα εφαρμόζονται σταδιακά και πιο στοχευμένα συγκριτικά με την άνοιξη. Επιπρόσθετα, η πανδημία αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην παγκόσμια ανάπτυξη, αλλά και στην ελληνική οικονομία.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα περιορισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, με σκοπό να διατηρήσει το 2020 την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές. Ο ΟΤΕ θα συνεχίσει το στρατηγικό πλάνο ψηφιακοποίησης και μετασχηματισμού, με σκοπό να γίνει ακόμα πιο ευέλικτος, αποδοτικός και προσανατολισμένος στον πελάτη.

Η διοίκηση παραμένει σταθερή στους στόχους που έχει θέσει για το 2020: προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία €600 εκατ., προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές περίπου €610 εκατ. και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές €350 εκατ. Η δημοπρασία για τη χορήγηση φάσματος στην Ελλάδα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους, σε συνδυασμό με τον μετασχηματισμό των λειτουργιών του Ομίλου που αναφέρθηκαν παραπάνω, θα έχουν ως αποτέλεσμα εκροές περίπου €260 εκατ. εντός του 2020.

Η αμοιβή των μετόχων για το 2020 αναμένεται να ανέλθει σε €400 εκατ., σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά τα επίπεδα ρεκόρ των εκτιμώμενων πληρωμών για άδειες φάσματος και τα έξοδα αναδιάρθρωσης.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Γ’ τρίμηνο του 2020 τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν μείωση 0,8% και διαμορφώθηκαν σε €1.003,6 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,1%, στα €763,0 εκατ. κυρίως λόγω του αντικτύπου του COVID-19 στις υπηρεσίες roaming. Στη Ρουμανία, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 0,2% και διαμορφώθηκαν στα €244,1 εκατ.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €611,4 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας μείωση κατά 1,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2019, αποτυπώνοντας πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του κόστους.

Το Γ’ τρίμηνο του 2020, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 0,9% σε €376,1 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να σημειώνει ακόμα ένα τρίμηνο βελτίωσης, στα 37,5%, αυξημένο κατά 60 μονάδες βάσης. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) σημείωσε μείωση 3,3%, σε €325,8 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 42,7%. Στη Ρουμανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ενισχύθηκε κατά 40,5%, στα €50,3 εκατ. και το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) ανήλθε σε 20,6%.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους €92,5 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2020, μια μείωση 52,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2019, αποτυπώνοντας κυρίως απομειώσεις που σχετίζονται με λειτουργίες στη Ρουμανία.

Ο Όμιλος κατέγραψε αρνητική φορολογία εισοδήματος στα €56,6 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2020, σε σχέση με την επιβάρυνση €34,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019, αντανακλώντας τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την συμφωνία πώλησης της Telekom Romania.         

Τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν το Γ’ τρίμηνο του 2020 σε €148,8 εκατ., σε σύγκριση με €125,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019. 

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ’ τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν σε €117,3 εκατ., μειωμένες κατά 11,8%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €88,0 εκατ. και €29,3 εκατ. αντίστοιχα.

Το Γ’ τρίμηνο του 2020, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) €129,5 εκατ. σε σύγκριση με €120,9 εκατ. το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Η εν λόγω βελτίωση αντανακλά χαμηλότερες επενδύσεις και μειωμένους τόκους σε συνέχεια αποπληρωμής ομολόγου τον Ιούλιο, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τις αυξημένες καταβολές φόρου εισοδήματος λόγω διαφορετικού χρονισμού σε σχέση με το 2019.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 ήταν €1.031,7 εκατ., μειωμένος κατά 12,7% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το δωδεκάμηνο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Κύκλος Εργασιών

(Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο

 2020

Γ’τρίμηνο

 2019

%

9M '20

9M'19

%

Ελλάδα

763,0

771,3

-1,1%

2.162,1

2.187,9

-1,2%

Ρουμανία

244,1          

243,5           

+0,2%             

710,1              

691,3              

+2,7%             

Ενδοομιλικές απαλοιφές

(3,5)               

(3,5)                 

0,0%                 

(9,3)               

(12,4)               

-25,0%                 

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

1.003,6

1.011,3

-0,8%

2.862,9

2.866,8

-0,1%

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

(Εκατ. € )

Γ’τρίμηνο

 2020

Γ’τρίμηνο

 2019

%

9M '20

9M'19

%

 Ελλάδα

325,8

337,0

-3,3%

899,2

909,6

-1,1%

Περιθώριο (%)

42,7%

43,7%

-1,0μον.

41,6%

41,6%

0,0 μον.

 Ρουμανία

50,3              

35,8              

+40,5%             

120,3              

90,3              

+33,2%             

Περιθώριο (%)

20,6%

14,7%

+5,9 μον.

16,9%

13,1%

+3,8 μον.

Όμιλος ΟΤΕ

376,1

372,8

+0,9%

1.019,5

999,9

+2,0%

Περιθώριο (%)

     37,5%

     36,9%               

      +0,6μον.                    

     35,6%

     34,9%    

    0,7μον.                        

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΤΕ: Συμφωνία για πώληση της Telekom Romania στην Orange Ρουμανίας
ΟΤΕ: Συμφωνία για πώληση της Telekom Romania στην Orange Ρουμανίας
Το τίμημα για την πώληση του 100% της Telekom Romania συμφωνήθηκε σε €497 εκατ. και το αναλογούν στον ΟΤΕ ποσό με βάση το ποσοστό συμμετοχής του ανέρχεται σε €268 εκατ.
ΟΤΕ: Συμφωνία για πώληση της Telekom Romania στην Orange Ρουμανίας
O OTE στην παγκόσμια λίστα "World’s Most Ethical Companies®" του Ethisphere Institute
O OTE στην παγκόσμια λίστα "World’s Most Ethical Companies®" του Ethisphere Institute
Στη διεθνή λίστα World's Most Ethical Companies® συμπεριλαμβάνεται ο ΟΤΕ, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από το Ινστιτούτο Ethisphere, τον διεθνή φορέα που ειδικεύεται στην καθιέρωση και εξέλιξη προτύπων επιχειρηματικής ηθικής.
O OTE στην παγκόσμια λίστα "World’s Most Ethical Companies®" του Ethisphere Institute