Βελτίωση αποτελεσμάτων το 2019 για τις 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες

NEWSROOM
Βελτίωση αποτελεσμάτων το 2019 για τις 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες
Φωτο: Eurokinissi

Η βελτίωση της εγχώριας οικονομίας κατά την τριετία 2017-2019 είχε θετικές επιδράσεις στον ελληνικό εταιρικό τομέα, καθώς σύμφωνα με τους ισολογισμούς του έτους 2019 οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες βελτίωσαν σημαντικά τα αποτελέσματά τους, πετυχαίνοντας εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας τους, σύμφωνα με έρευνα της ICAP.

Αναλυτικότερα, οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2019, κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους σχεδόν το 65% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμοι ισολογισμοί και για το τελευταίο έτος, στη βάση δεδομένων της ICAP ενώ εμφάνισαν το 2019 συνολικά κέρδη EBITDA ποσού 14,7 δισ. ευρώ, καλύπτοντας ποσοστό της τάξης του 84% επί των κερδών EBITDA που προκύπτουν από το σύνολο των επιχειρήσεων με δημοσιευμένους ισολογισμούς. Επίσης κατέγραψαν συνολικά κέρδη προ φόρου της τάξης των 6,7 δισ. ευρώ το 2019, υπερκαλύπτοντας τα αντίστοιχα κέρδη (τελικό καθαρό αποτέλεσμα) που προκύπτουν από το σύνολο των εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς.

Αναφορικά με τη σύνθεση της ομάδας των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών (βάσει κερδών EBITDA του έτους 2019), σημειώνεται ότι 105 εταιρείες της περσινής κατάταξης δεν περιλαμβάνονται στη νέα κατάταξη και αντικαθιστώνται από άλλες επιχειρήσεις. Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι με βάση το δείγμα της παρούσας έρευνας, 103 από τις εταιρείες της φετινής κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως "Business Leaders in Greece", από το 2010 έως και το 2019, αποτελώντας το «σκληρό πυρήνα» των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας. Επιπλέον, σημειώνεται ότι από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2019 μόνο 49 εταιρείες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 500 εταιρειών της κατάταξης του 2019 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2018, προκύπτει εικόνα σημαντικής βελτίωσης, με κύρια χαρακτηριστικά τα εξής:

- Εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας. Τα συνολικά EBITDA των 500 εταιρειών αυξήθηκαν κατά 31,6% ανερχόμενα σε 14,7 δισ. ευρώ το 2019 (μεταβολή 2019/2018:+ 3,54 δισ. ευρώ). Όλοι οι τομείς παρουσίασαν αύξηση των κερδών EBITDA το τελευταίο έτος, ωστόσο ιδιαίτερα υψηλή ήταν η αύξηση του τομέα των Τραπεζών (κατά Euro946,4 εκατ. ή 166,5%) και των λοιπών υπηρεσιών (κατά 1,90 δισ. ευρώ ή 36,2%).

- Αύξηση του τελικού καθαρού αποτελέσματος. Τα συνολικά προ φόρου κέρδη ανήλθαν σε 6,7 δισ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας ποσοστιαία αύξηση 4,7% έναντι του 2018. Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση κατέγραψε ο τομέας των τραπεζών, τα κέρδη του οποίου διαμορφώθηκαν σε 1,14 δισ. ευρώ το 2019 από 313,1 εκατ. ευρώ το 2018. Ο τομέας των λοιπών υπηρεσιών εμφάνισε σημαντική μείωση στα καθαρά κέρδη το τελευταίο έτος, κατά 25,0%. Μείωση κερδών κατά 4,4% κατέγραψε ο βιομηχανικός τομέας, ενώ οι υπόλοιποι τομείς παρουσίασαν αύξηση στο τελικό καθαρό αποτέλεσμά τους το 2019.

- Με βάση το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρου 2019), από τις 500 εταιρείες της κατάταξης η μεγάλη πλειοψηφία, το 92,4% ήταν κερδοφόρες (αναλογία ελαφρώς μεγαλύτερη της αντίστοιχης περσινής).

- Μικρή αύξηση εμφάνισε ο συνολικός κύκλος εργασιών (2,3%), ενώ υψηλότερη (σε ποσοστό) ήταν η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων (5,4%) των 500 επιχειρήσεων

Από πλευράς πλήθους εταιρειών, οι επιχειρήσεις που ανήκουν στον τομέα των «Λοιπών Υπηρεσιών» και στον βιομηχανικό κυριαρχούν ανάμεσα στις top 500 πιο κερδοφόρες το 2019, καλύπτοντας μερίδιο 35,2% και 29,2% αντίστοιχα, επί του συνόλου των εταιρειών.

Αναφορικά με τις επιδόσεις των τομέων παρατηρούνται τα εξής:

- Η συμμετοχή του τομέα «Λοιπών Υπηρεσιών» στην κερδοφορία είναι εντυπωσιακή, αποσπώντας το υψηλότερο μερίδιο, 48,6%, στα κέρδη EBITDA. Ο τομέας κατέλαβε τη δεύτερη θέση τόσο βάσει καθαρών προ φόρου κερδών με μερίδιο 28,3% όσο και βάσει κύκλου εργασιών με ποσοστό 29,1%.

- Ο τομέας της βιομηχανίας κατατάσσεται δεύτερος βάσει κερδών EBITDA με μερίδιο 21,5% ενώ αναδεικνύεται κορυφαίος τομέας τόσο βάσει καθαρών προ φόρου κερδών με μερίδιο 32,1% όσο και βάσει κύκλου εργασιών με μερίδιο 32,5%.

- Ο τομέας του εμπορίου κατέλαβε την τρίτη θέση τόσο βάσει κερδών EBITDA όσο και βάσει κύκλου εργασιών μερίδιο 12,2% και 28,0% αντίστοιχα. Το μερίδιό του επί των κερδών (προ φόρου) διαμορφώθηκε σε 12,1%.

- Ο τομέας των τραπεζών - εταιρειών factoring απέσπασε μερίδιο 10,3% όσον αφορά τα κέρδη EBITDA και μερίδιο 16,9% αναφορικά με τα καθαρά προ φόρου κέρδη.

Η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης στα συνολικά μεγέθη είναι πολύ σημαντική, εφόσον μόνον αυτές κάλυψαν (το 2019) μερίδιο 44,3% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 40,0% στο συνολικό κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών της κατάταξης.

Εξετάζοντας την κορυφή της κατάταξης των πιο κερδοφόρων εταιρειών, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των εταιρειών στην πρώτη εικοσάδα (TOP 20) παρέμεινε ως επί το πλείστον σταθερή, με τις 14 από τις 20 εταιρείες να εμφανίζονται τόσο το 2019 όσο και το 2018. Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία, τόσο για το 2019 όσο και το 2018, ανεδείχθη η Τράπεζα Ελλάδος, παρουσιάζοντας αύξηση των κερδών EBITDA κατά 27,5% το τελευταίο έτος. Στη δεύτερη θέση κατετάγη ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (κατείχε τη δεύτερη θέση και το 2018). Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (3η), Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες (4η) και Ελληνικά Πετρέλαια (5η).

ΣΧΕΤΙΚΑ