Εκδοση ομολογιακού δανείου από την Βιομηχανία Γάλακτος «Κρι-Κρι»

NEWSROOM
Εκδοση ομολογιακού δανείου από την Βιομηχανία Γάλακτος «Κρι-Κρι»

Σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 5.000.000 ευρώ προχώρησε η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ, βάσει της απόφασης του ΔΣ της 30/11/2020. Το εν λόγω δάνειο είναι τετραετούς διάρκειας, χωρίς εξασφαλίσεις, και καλύφθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ.

Σκοπό έχει την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, που προκύπτουν συνεπεία της επιδημικής έκρηξης του COVID-19.

ΣΧΕΤΙΚΑ