Νέο μέλος της Eurogas η ΕΔΑ Αττικής

NEWSROOM
Νέο μέλος της Eurogas η ΕΔΑ Αττικής

Την συμμετοχή της στον Ευρωπαϊκό μη κερδοσκοπικός οργανισμός Eurogas, που εκπροσωπεί τη βιομηχανία του φυσικού αερίου, παρόχους και διανομείς, απέναντι σε θεσμικά όργανα και Αρχές σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ανακοίνωσε η ΕΔΑ Αττικής.

Στον Οργανισμό συμμετέχουν μεγάλες εταιρείες φυσικού αερίου, όπως η ENI, η Gaslog, η Shell, η Edison κα., καθώς και η ΔΕΠΑ Εμπορίας από την Ελλάδα.

Αποστολή της Eurogas είναι η ενίσχυση του ρόλου του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα των κρατών - μελών της ΕΕ, μέσω του διαρκούς διαλόγου με φορείς της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τους διεθνείς παραγωγούς αερίου, και τα συναφή ιδρύματα και οργανισμούς. Επιπλέον, ο οργανισμός προωθεί την ομαλή λειτουργία της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς αερίου, υποστηρίζει τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ και παρέχει δομημένη υποστήριξη στα μέλη της σε θέματα πολιτικής της ΕΕ.

Σχετικά με την εξέλιξη, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΔΑ Αττικής, Πιέρρος Χατζηγιάννης δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή για την ΕΔΑ Αττικής να συμπεριλαμβάνεται στα επίλεκτα μέλη της Eurogas. Αφενός γιατί είναι ενδεικτικό της σημασίας και του ρόλου της εταιρείας στην αγορά του φυσικού αερίου και αφετέρου γιατί μέσω στρατηγικών συνεργασιών σαν αυτή, έχουμε τη δυνατότητα να συμβάλλουμε ακόμη πιο ενεργά στην ενίσχυση, ανάπτυξη και εξέλιξη της αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα μας. Η συμμετοχή της ΕΔΑ Αττικής στην Eurogas αποφασίστηκε με γνώμονα ότι οι αρχές και οι θέσεις του οργανισμού ταυτίζονται πλήρως με το όραμα και την αποστολή μας, που δεν είναι άλλος από το να φτάσει το φυσικό αέριο σε κάθε γωνιά της Αττικής, ώστε οι πολίτες της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε μια οικονομική, αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική μορφή ενέργειας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα αποφασιστικά στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας».

ΣΧΕΤΙΚΑ