ΕΛΠΕ: Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης μετόχων για τις 28 Μαΐου

NEWSROOM
ΕΛΠΕ: Αναβολή της Γενικής Συνέλευσης μετόχων για τις 28 Μαΐου

Αναβλήθηκε για την επόμενη Παρασκευή 28 Μαΐου η συνεδρίαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων των Ελληνικών Πετρελαίων, ύστερα από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ.

Όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ, Γιάννης Παπαθανασίου, κατά την έναρξη της διαδικασίας σήμερα, το ΤΑΙΠΕΔ (μέτοχος των ΕΛΠΕ με ποσοστό 35 %) υπέβαλε νέες προτάσεις αναφορικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, που είναι η εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας προς τις διατάξεις του νέου νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση και η έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ