Skip to main content

KPMG: Μηδενική ανάπτυξη στην ελληνική ασφαλιστική αγορά

KPMG: Μηδενική ανάπτυξη στην ελληνική ασφαλιστική αγορά
O Φίλιππος Κάσσος, Γενικός Διευθυντής, Τμήμα Ελέγχου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, KPMG

Στην ενημέρωση των ασφαλιστικών εταιρειών για τις εξελίξεις, τις τάσεις και τη θεματολογία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, σε εγχώριο, αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο, στόχευσε η παρουσίαση της Έκθεσης για την Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά που εκπονεί σε ετήσια βάση στην Ελλάδα η KPMG, η οποία ολοκληρώθηκε την Τρίτη, με επιτυχία. 

Το σημαντικότερο κομμάτι και συνεπώς η βάση της Έκθεσης, ήταν και φέτος η Έρευνα για τη χρηματοοικονομική ανάλυση και κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών με στοιχεία της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017.

Για το 2018, η Έκθεση της KPMG επικεντρώθηκε στα ποικιλόμορφα διλήμματα που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος στη χώρα μας, με έμφαση σε θέματα όπως η ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών υπηρεσιών, η ανάπτυξη συμμαχιών, η επιλογή των βέλτιστων καναλιών διανομής, καθώς και η επιλογή των κατάλληλων αγορών και προϊόντων για κάθε επιχείρηση.

Ομιλητές ήταν διευθυντικά στελέχη της KPMG από διαφορετικά τμήματα της εταιρείας, με στόχο να καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας, καθώς και προσκεκλημένοι οικονομικοί διευθυντές από ασφαλιστικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Ο κύριος ομιλητής και οικοδεσπότης της εκδήλωσης, Φίλιππος Κάσσος, Γενικός Διευθυντής, Τμήμα Ελέγχου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της KPMG αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στις αλλαγές που επιφέρουν τα νέα λογιστικά πρότυπα ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 16, στην πρόοδο υλοποίησης του ΔΠΧΑ 17 σύμφωνα με την πρόσφατη παγκόσμια έκθεση της KPMG «In it to win it» και στο νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 16 που αφορά στις μισθώσεις, αλλά και πως αυτό επηρεάζει το Solvency II.

Ακολούθως, ο Διονύσης Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Συμβουλευτικό Τμήμα της KPMG ανέλυσε τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τις εταιρείες του ασφαλιστικού κλάδου, καθώς και τη σπουδαιότητα της ανάλυση δεδομένων, και πως αυτά, με έμφαση στα μεγάλα δεδομένα (big data) προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις εν λόγω εταιρείες.

Την σκυτάλη έλαβε η Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Διευθύντρια, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG, η οποία παρουσίασε τις τάσεις στον κλάδο του Ανθρωπίνου Δυναμικού, την ετήσια έρευνα στις αποδοχές στελεχών των ασφαλιστικών εταιρειών καθώς και τις προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι εργοδότες αναφορικά με το δυναμικό τα επόμενα χρόνια.

Στη συνέχεια, ο Φίλιππος Κάσσος παρουσίασε τα κύρια σημεία της ετήσιας έρευνας της KPMG για την ασφαλιστική αγορά, με τα κύρια συμπεράσματα να έχουν ως εξής:

  • Από πλευράς τζίρου και μεγέθους αγοράς δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση για τις εταιρείες του κλάδου, σημειώνοντας μηδενική ανάπτυξη και μικρές μετατοπίσεις χαρτοφυλακίου. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμούς πάνω από 4% διευρύνοντας τη διαφορά με την Ελλάδα.

  • Στην εξέλιξη των μεγεθών των εταιρειών αξιοσημείωτη είναι η αύξηση κατά 10% περίπου του Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων η οποία ωστόσο προέρχεται κυρίως στη διακράτηση των κερδών και όχι στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων ή της αγοράς. Η κερδοφορία παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα με απόδοση κεφαλιών (ROE) στο 11% και απόδοση Ενεργητικού ROA στο 2%.

  • Σε επίπεδο αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα διαχειριστικά έξοδα, παρατηρούμε την βελτίωση κερδοφορίας του κλάδου ζωής σε σχέση με τις γενικές ασφαλίσεις που συνεχίζουν ωστόσο να προσφέρουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις.

  • Το επίπεδο των Επενδύσεων και αποδόσεων επενδύσεων που ανήλθε στο 2,2% κινήθηκε σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από την προηγούμενη χρονιά, ενώ οι Έλληνες ασφαλιστές δείχνουν σαφή προτίμηση στο ομολογιακό χαρτοφυλάκιο με ποσοστά πάνω από 80% σε σχέση με το 65% της Ευρώπης.

  • Από πλευράς αποδοτικότητας, ο δείκτης εξόδων κινήθηκε ανοδικά κατά μία μονάδα στο 17% ενώ και το κόστος πρόσκτησης μεταβλήθηκε ανοδικά κατά μία μονάδα στο αυτοκίνητο.

  • Αισθητή ήταν η μείωση της αποθεματοποίησης αλλά αντίθετα και η αύξηση αποζημιώσεων, με την απελευθέρωση αποθεμάτων προηγούμενων χρήσεων να συνεχίζεται για μία ακόμη χρονιά γεγονός που βοήθησε σημαντικά στην διατήρηση της κερδοφορίας

  • Ο δείκτης Φερεγγυότητας (SCR) κινήθηκε αυξητικά σημειώνοντας μεταβολή κατά 11% αποκλιμακώνοντας ελαφρά την διαφορά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που ανέρχεται σε 239%, ενώ ο δείκτης σε επίπεδο Ελλάδας που ανήλθε σε 173% παραμένει ανάμεσα στους πιο μικρούς στην Ευρώπη. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο δείκτης ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης (MCR) που αυξήθηκε σημαντικά στο 452% σε επίπεδο Ελλάδας, αισθητά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 648%

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον Γιώργο Ραουνά, Γενικό Διευθυντή, Συμβουλευτικό Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων της KPMG να συντονίζει το πάνελ των οικονομικών διευθυντών οι οποίοι ανέλυσαν τα διλήμματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ιδιωτική ασφαλιστική αγορά.

Συγκεκριμένα ο Gabor Szegedi, CFO, NN Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής ανάλυσε στρατηγικές στόχευσης σε προϊόντα και αγορές κάνοντας αναφορά στις ελληνικές προεκτάσεις του θέματος, σχολίασε τις προσπάθειες δημιουργίας συγκριτικών πλεονεκτημάτων από νεοεισερχόμενους παίχτες, αλλά και των εταιρειών που ήδη δραστηριοποιούνται στην αγορά, ενώ έκανε μια συνοπτική ανασκόπηση των αποτελεσμάτων αλλά και δεικτών παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των εταιρειών.

Ο Δήμος Πολυμενίδης, CFO, Ergo Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρία παράθεσε το ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού απαντώντας αναφορικά με την επιλογή του χρόνου επένδυσης, και παραδίδοντας παραδείγματα της ψηφιακής καινοτομίας που φέρουν οι αυτοματοποιήσεις στον κλάδο όπως προσωπικοί βοηθοί (personal assistants), email bots, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, coach προς ασφαλιστές και εξυπηρέτηση πελατών από bots μέσω chat όπου μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ένα bot μπορεί να απαντήσει σε πελάτες κατά μέσο όρο σε 500 συχνά ερωτήματα. Τέλος ανέλυσε επενδυτικές στρατηγικές για τους ασφαλιστές.

Ο Paul Van Ammelrooij, CFO, Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία υπογράμμισε την πρόκληση της κερδοφόρας ανάπτυξης με την ασφαλιστική βιομηχανία να αλλάζει ραγδαία και θεμελιωδώς λόγω τεχνολογίας και κανονιστικών αλλαγών ενώ ανάφερε ότι ο χώρος της ασφάλισης βρίσκεται πίσω στην παραγωγικότητα κατά -6%. Σχολίασε ότι ενώ τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής αγοράς με τη χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνητρο για επίδοξους επενδυτές, αυτό δεν έχει συμβεί κυρίως λόγω της ύπαρξης μη εμπορικών χαρτοφυλάκων. Το μέλλον βρίσκεται στην απλούστευση των διαδικασιών και του customer journey μεταξύ των ηλεκτρονικών υποδομών (IT infrastructure) και των προϊόντων. Τέλος έγινε ανασκόπηση της εξέλιξης των δεικτών Φερεγγυότητας.

Τέλος, ο Marco Cuneo, CFO, AXA Ασφαλιστική ανέπτυξε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τις στρατηγικές αποφάσεις επιλογής κατάλληλου δικτύου πωλήσεων με αναφορές στην παρουσία και ανάπτυξη του Direct και των aggregators στην Ελλάδα με σύγκριση την Ιταλία. Υπογράμμισε ότι υπάρχουν πολλά ερωτήματα που πρέπει να αναλυθούν και απαντηθούν από τις διοικήσεις των εταιρειών σχετικά με την επιλογή Direct πωλήσεων ή την συνεργασία με παραδοσιακούς διαμεσολαβητές και το κατάλληλο μείγμα μαζί με τον απαραίτητο διαχωρισμό των ασφαλιστικών προϊόντων σε commodities και παροχή υπηρεσίας. Επίσης σχολίασε την εξέλιξη των δεικτών αποθεματοποίησης και αποζημιώσεων και τις επιπτώσεις αυτών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

KPMG: Τα κρυπτονομίσματα χρειάζονται θεσμοθέτηση
KPMG: Τα κρυπτονομίσματα χρειάζονται θεσμοθέτηση
Βασικές προκλήσεις εξακολουθούν να είναι η Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, η Κανονιστική Συμμόρφωση, το Fork Management και η Λογιστική παρακολούθηση τους.
KPMG: Τα κρυπτονομίσματα χρειάζονται θεσμοθέτηση
Έρχεται το 18ο CFO Forum της KPMG
Έρχεται το 18ο CFO Forum της KPMG
Στις 13 Ιουνίου το 18ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών της KPMG, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, με θέμα «Από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στην ψηφιακή διακυβέρνηση και το Quantum Computing».
Έρχεται το 18ο CFO Forum της KPMG
KPMG: Μεγάλη διάκριση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
KPMG: Μεγάλη διάκριση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
Η KPMG αναδείχτηκε από την Forrester Research μεταξύ των κορυφαίων παρόχων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ξεχώρισε χάρη στις ξεκάθαρες και ολοκληρωμένες ικανότητες εμπλοκής σε επίπεδο στελεχών.
KPMG: Μεγάλη διάκριση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
KPMG: Προκλήσεις και προσδοκίες των CEOs
KPMG: Προκλήσεις και προσδοκίες των CEOs
To 66% των Ελλήνων CEOs εμπιστεύεται τις προοπτικές ανάπτυξης στη χώρα μας.  Το 58% εμπιστεύεται τις προοπτικές ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.
KPMG: Προκλήσεις και προσδοκίες των CEOs
KPMG: Υποτονικές οι επενδύσεις «Fintech»
KPMG: Υποτονικές οι επενδύσεις «Fintech»
H παγκόσμια χρηματοδότηση του Fintech ξεκίνησε σε χαμηλούς ρυθμούς το α' εξάμηνο του 2019, με επενδύσεις 37,9 δισ. δολαρίων παγκοσμίως, όπως αναφέρεται στην εξαμηνιαία έκθεση της KPMG.
KPMG: Υποτονικές οι επενδύσεις «Fintech»