fbpxΝέα προσθήκη στην οικογένεια προγραμμάτων «εξασφαλίζω» από τη Eurolife FFH | Economistas.gr
Skip to main content

Νέα προσθήκη στην οικογένεια προγραμμάτων «εξασφαλίζω» από τη Eurolife FFH

Νέα προσθήκη στην οικογένεια προγραμμάτων «εξασφαλίζω» από τη Eurolife FFH

Το «εξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία» είναι ένα ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα (unit linked) εφάπαξ ασφαλίστρου το οποίο ανακοίνωσε σήμερα η Eurolife FFH και διατίθενται αποκλειστικά από το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, με το «Εξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία» προσφέρεται, για πρώτη φορά στο συνδεδεμένο με το πρόγραμμα αμοιβαίο κεφάλαιο, επενδυτική στρατηγική, η οποία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε η καθαρή τιμή μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου να διατηρείται κατ' ελάχιστο στο 80% της υψηλότερης από ενάρξεως καταγεγραμμένης τιμής του. Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε πελάτες Personal Banking Prime και Standard που έχουν μεσαία διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου και αναζητούν μεγαλύτερες αποδόσεις για την επίτευξη των μακροχρόνιων οικονομικών τους στόχων, ταυτόχρονα με τον περιορισμό της δυνητικής μέγιστης απώλειας του προς επένδυση κεφαλαίου τους. Την επαγγελματική διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων αναλαμβάνει η Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Το νέο πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο σκέλη, το ασφαλιστικό και το επενδυτικό. Στο ασφαλιστικό σκέλος τοποθετείται το 4% του συνολικού ασφαλίστρου και το 94% τοποθετείται στο επενδυτικό σκέλος, αφού αφαιρεθούν το κόστος πρόκτησης εργασιών και η εισφορά υπέρ Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής. Η επενδυτική στρατηγική του προγράμματος δίνει προτεραιότητα σε τοποθετήσεις ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ΟΣΕΚΑ με έκθεση σε μετοχές, χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος και εταιρικά ομόλογα («Δυναμικό Χαρτοφυλάκιο»), με σκοπό να μεγιστοποιήσει τη δυνητική απόδοση, στην περίπτωση ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς. Αντίθετα, στην περίπτωση μη ευνοϊκών συνθηκών της αγοράς, η επενδυτική στρατηγική μειώνει το επίπεδο κινδύνου, δίνοντας προτεραιότητα σε τοποθετήσεις μετρητών και σε ΟΣΕΚΑ με έκθεση σε μέσα χρηματαγοράς («Χαρτοφυλάκιο Προστασίας»).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης, καταβάλλεται στους ορισμένους δικαιούχους του ή στους νόμιμους κληρονόμους του το άθροισμα του ασφαλισμένου κεφαλαίου ζωής του ασφαλιστηρίου και της αξίας του λογαριασμού επένδυσης. Επιπλέον, το «Εξασφαλίζω επένδυση με δυναμική προστασία» προβλέπει εφάπαξ καταβολή ασφαλίστρου (με 10.000 ευρώ ελάχιστο μικτό ασφάλιστρο και 200.000 ευρώ μέγιστο μικτό ασφάλιστρο) και 10ετή διάρκεια, με δυνατότητα ολικής εξαγοράς του ασφαλιστηρίου μετά τον 1ο μήνα, για την οποία εφαρμόζονται χρεώσεις κατά τα πρώτα 5 έτη.

Οι κάτοχοι του προγράμματος απολαμβάνουν τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για το χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών τους συμβολαίων 24/7, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας EurolifeConnect, ενώ συμπληρωματικά παρέχεται μια σειρά προνομίων υγείας σε συνεργαζόμενα νοσηλευτήρια, κλινικές και διαγνωστικά κέντρα που καλύπτουν ανάγκες πρόληψης και φροντίδας υγείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Eurolife FFH επιλέγει την ΙΒΜ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της
Η Eurolife FFH επιλέγει την ΙΒΜ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της
Η IBM και η Eurolife FFH, εταιρεία με ηγετική θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ανακοινώνουν σήμερα την έναρξη της συνεργασίας τους, με στόχο την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ασφαλιστικής εταιρείας.
Η Eurolife FFH επιλέγει την ΙΒΜ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της
Νέο ασφαλιστικό – επενδυτικό πρόγραμμα από τη Eurolife FFH
Νέο ασφαλιστικό – επενδυτικό πρόγραμμα από τη Eurolife FFH
Με ελάχιστο μηνιαίο ασφάλιστρο €50, εξασφαλίζει πρόσβαση στις αγορές, χωρίς την προϋπόθεση μεγάλου χρηματικού ποσού και είναι διαθέσιμο μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank.
Νέο ασφαλιστικό – επενδυτικό πρόγραμμα από τη Eurolife FFH
Νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα «Εξασφαλίζω συστηματική επένδυση» από τη Eurolife FFH
Νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα «Εξασφαλίζω συστηματική επένδυση» από τη Eurolife FFH
Η Eurolife FFH ανακοίνωσε τη διάθεση του «εξασφαλίζω συστηματική επένδυση», ενός νέου επενδυτικού προγράμματος ασφάλισης ζωής που συνδυάζει την ασφαλιστική κάλυψη με τη δυνατότητα δημιουργίας κεφαλαίου, σε μακροχρόνιο ορίζοντα.
Νέο ασφαλιστικό επενδυτικό πρόγραμμα «Εξασφαλίζω συστηματική επένδυση» από τη Eurolife FFH
Eurolife FFH: Αυξημένα κατά 13% τα συνολικά κέρδη προ φόρων το 2020, σε σχέση με το 2019
Eurolife FFH: Αυξημένα κατά 13% τα συνολικά κέρδη προ φόρων το 2020, σε σχέση με το 2019
Θετικές οικονομικές επιδόσεις, δράσεις με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και επενδυτικές στρατηγικές που δημιουργούν υπεραξία χαρακτήρισαν το 2020 για τον όμιλο Eurolife FFH.
Eurolife FFH: Αυξημένα κατά 13% τα συνολικά κέρδη προ φόρων το 2020, σε σχέση με το 2019
Νέα υπηρεσία άμεσης αποζημίωσης κατοικίας από τη Eurolife FFH
Νέα υπηρεσία άμεσης αποζημίωσης κατοικίας από τη Eurolife FFH
Η Eurolife FFH έθεσε σε εφαρμογή τη νέα υπηρεσία άμεσης αποζημίωσης σε ζημιές κατοικιών, για τις οποίες το κόστος αποκατάστασης δεν ξεπερνά το ποσό των 3.000 ευρώ.
Νέα υπηρεσία άμεσης αποζημίωσης κατοικίας από τη Eurolife FFH