fbpxΠαγκρήτια Τράπεζα: Με το βλέμμα στην ανάπτυξη | Economistas.gr
Skip to main content

Παγκρήτια Τράπεζα: Με το βλέμμα στην ανάπτυξη

Παγκρήτια Τράπεζα: Με το βλέμμα στην ανάπτυξη
Παγκρήτια Τράπεζα

Με σημαντικά βήματα προόδου κλείνει την προηγούμενη χρήση της η Παγκρήτια Τράπεζα που παρά την πανδημία κατάφερε να ξεκινήσει με αξιώσεις το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης του ισολογισμού της, που θα ολοκληρωθεί εντός του 2022 και το οποίο προβλέπει σημαντική μείωση των NPEs, αλλά και την κεφαλαιακή της ενίσχυση.

Τα παραπάνω, αλλά και το αναπτυξιακό σχέδιο της Τράπεζας για την επόμενη πενταετία, συζητήθηκαν στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στην έδρα της στο Ηράκλειο.

Παρά τη συρρίκνωση του ΑΕΠ, η Παγκρήτια κατάφερε αφενός να παραμείνει σε κερδοφορία με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε 914,5 χιλ. ευρώ, αφετέρου να διατηρήσει τα βασικά της μεγέθη, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις παρουσίασαν αύξηση.

Συγκεκριμένα:

 • Το συνολικό Ενεργητικό αυξήθηκε κατά 477,5 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης, ή κατά περίπου 29%.

 • Οι συνολικές χορηγήσεις ξεπέρασαν για το ίδιο διάστημα το 1,5 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 6%.

 • Οι συσσωρευμένες προβλέψεις σημείωσαν αύξηση κατά 0,88% και ανήλθαν στα 343 περίπου εκ. ευρώ.

 • Τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν την 31/12/2020 σε περίπου 80 εκατ. ευρώ

 • Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 11,04%, υψηλότερος από τον ελάχιστο 10,09% που έχει ορίσει η ΤτΕ.

 • Οι καταθέσεις ξεπέρασαν το 1,4 δις ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,01%, συγκριτικά με την 31/12/2019 ενώ επιτεύχθηκε αποκλιμάκωση του κόστους των καταθέσεων, η οποία συνεχίζεται και κατά το τρέχον έτος.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εν συνεχεία συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 • Δημήτριος Δημόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 • Γεώργιος Σάλλας, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 • Αντώνιος Βαρθολομαίος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

 • Γεώργιος Κουρλετάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

 • Στυλιανός Βοργιάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 • Ιωσήφ Σηφάκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 • Πέτρος Φουρτούνης, , Μη Εκτελεστικό Μέλος

 • Αντώνιος Βασιλάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 • Πηνελόπη Λαζαρίδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 • Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 • Μαρίνα Σταυρακαντωνάκη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 • Δαμιανός Χαραλαμπίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 • Ιορδάνης Χατζηκωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δήλωση του κ. Δημήτρη Δημόπουλου, Προέδρου του Δ.Σ.

Η χρονιά που πέρασε ήταν μια δύσκολη και πρωτόγνωρη εμπειρία για την ανθρωπότητα, τη διεθνή και την Ελληνική οικονομία, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά.

Παρά την πανδημία, η εγχώρια οικονομία συρρικνώθηκε σε πολύ μικρότερο βαθμό από την αρχικά αναμενόμενη.

Η Ελληνική Κυβέρνηση έλαβε πολλαπλά δημοσιονομικά μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, τα οποία σε συνδυασμό με τις δημοσιονομικές, νομισματικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών περιόρισαν σημαντικά τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομική τους κατάσταση. Στις δράσεις αυτές συμμετείχε το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα και βέβαια και η Τράπεζά μας, μέσω των παρεχόμενων προγραμμάτων των Ταμείων Επιχειρηματικότητας και Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Με την έναρξη των εμβολιαστικών προγραμμάτων σε όλο τον πλανήτη στο τέλος του 2020 και την επιτυχημένη εφαρμογή τους στη χώρα μας, δημιουργούνται οι συνθήκες για επιστροφή στην κανονικότητα και σε μια τροχιά ανάπτυξης, με προβλεπόμενη ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης και της συνολικής ζήτησης.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας με την πιστοδοτική στήριξη επιχειρήσεων, νοικοκυριών, επενδύσεων και αναπτυξιακών έργων. Αυτή την περίοδο, οι Τράπεζες έχοντας κάνει σημαντικά βήματα για να περιορίσουν το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στρέφονται και πάλι σε ανάπτυξη πιστοδοτήσεων προς υγιείς επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, μέσα στο πλαίσιο ορθολογικών πιστωτικών πολιτικών.

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αντώνη Βαρθολομαίου

Σε ένα περιβάλλον άκρως ανταγωνιστικό όλες οι Τράπεζες, οφείλουν να ενισχύσουν ποιοτικά και ποσοτικά τα κεφάλαιά τους και να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους σε νέα δεδομένα. Αυτό πράττει και η Παγκρήτια. Στην προσπάθειά μας αυτή θα έχουμε ενεργό υποστηρικτή τον στρατηγικό επενδυτή, την Lyktosgroup και τον κο Μιχάλη Σάλλα, ο οποίος στηρίζει αδιάληπτα την Τράπεζα από το 2017.

Προχωρήσαμε αποφασιστικά στη χάραξη μιας ολοκληρωμένης και στοχευμένης στρατηγικής με έργα που θα επιφέρουν ριζική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας ώστε να γίνει πιο δυνατή, πιο γρήγορη, πιο ευέλικτη, πιο φιλική, πιο πελατοκεντρική.

Επικεντρωθήκαμε στην προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας όσων επιχειρήσεων επλήγησαν από την πανδημία, κάτι που συνεχίζουμε αδιάλειπτα μέχρι και σήμερα.

Παράλληλα, εντός του 2020 ξεκίνησε η διαδικασία απομόχλευσης του προβληματικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του α΄ τριμήνου του 2022. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Τράπεζα ήδη ανέθεσε στην εταιρεία servicing Qquant τη διαχείριση περίπου 650 εκ. Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από το χαρτοφυλάκιό της, ενώ έχει αποφασιστεί η περαιτέρω ανάθεση, στην ίδια εταιρεία, της διαχείρισης των υπολοίπων 350 εκ., η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το γ’ τρίμηνο του 2021.

Η εξυγίανση θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί εντός του 1ου τριμήνου του 2022, συγχρόνως με την σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας ενώ ο δείκτης NPEs αναμένεται να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% επί του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η μελλοντική ανάπτυξη της Τράπεζας θα βασιστεί σ΄ένα ολοκληρωμένο μείγμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν εξατομικευμένα τις αυξημένες ανάγκες των πελατών μας και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της κερδοφορίας μας. Σ΄αυτό το πλαίσιο, δημιουργήσαμε νέα προϊόντα ομολογιακών δανείων, χρηματοδοτικά προγράμματα για την αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων, προϊόντα και υπηρεσίες Factoring, αναβαθμισμένα προϊόντα Bancassurance, ενώ σχεδιάζουμε εντατικά την υλοποίηση παροχής επενδυτικών προϊόντων και προϊόντων Leasing.

Προτεραιότητα για την Τράπεζα στο πλαίσιο του αναπτυξιακού της σχεδίου αποτελεί, μεταξύ άλλων, η ενσωμάτωση ESG κριτηρίων σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της, κριτηρίων δηλαδή που αφορούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Προς την κατεύθυνση αυτή πρόκειται να δουλέψουμε συστηματικά, με σοβαρότητα ευθύνη και συνέπεια, ώστε να επιτύχουμε την πράσινη μετάβαση της οικονομίας μας, με τρόπο που συνδυάζει βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα, τόσο για την ίδια την Τράπεζα, όσο και για τους πελάτες μας και ευρύτερα την κοινωνία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της Παγκρήτιας Τράπεζας
Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της Παγκρήτιας Τράπεζας
Σε σώμα συγκροτήθηκε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, μετά την παραίτηση του κ. Νίκου Μυρτάκη, για προσωπικούς λόγους, όπως ανακοινώθηκε.
Συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της Παγκρήτιας Τράπεζας
Παγκρήτια Τράπεζα: Αναστολές δόσεων και ποιούς αφορούν
Παγκρήτια Τράπεζα: Αναστολές δόσεων και ποιούς αφορούν
Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα διαμορφώνει ομπρέλα προστασίας στους πελάτες της που έχουν σημαντικά πληγεί από την τρέχουσα δύσκολη πραγματικότητα.
Παγκρήτια Τράπεζα: Αναστολές δόσεων και ποιούς αφορούν
Attica Bank: Τι προβλέπει η νέα συμφωνία των μετόχων για την ΑΜΚ
Attica Bank: Τι προβλέπει η νέα συμφωνία των μετόχων για την ΑΜΚ
Τη συμφωνία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην Attica Bank με συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΤΧΣ"), της Thrivest και της Παγκρήτιας Τράπεζας γνωστοποίησε και επίσημα σήμερα η Attica Bank.
Attica Bank: Τι προβλέπει η νέα συμφωνία των μετόχων για την ΑΜΚ
H Παγκρήτια Τράπεζα ανέλαβε τη χρηματοδότηση της νέας μαρίνας Ναυπλίου μέσω ΣΔΙΤ
H Παγκρήτια Τράπεζα ανέλαβε τη χρηματοδότηση της νέας μαρίνας Ναυπλίου μέσω ΣΔΙΤ
Η Παγκρήτια Τράπεζα είναι ο αποκλειστικός χρηματοδότης της κατασκευής της νέας Μαρίνας Ναυπλίου, ενός σημαντικού αναπτυξιακού έργου που αποσκοπεί στην αναμόρφωση της πόλης
H Παγκρήτια Τράπεζα ανέλαβε τη χρηματοδότηση της νέας μαρίνας Ναυπλίου μέσω ΣΔΙΤ
Παγκρήτια Τράπεζα: Συμμετέχει στα νέα Προγράμματα του «Business Growth Fund»
Παγκρήτια Τράπεζα: Συμμετέχει στα νέα Προγράμματα του «Business Growth Fund»
Συμφωνία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη συμμετοχή της στα τρία νέα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα του Ταμείου Χαρτοφυλακίου "Business Growth Fund" υπέγραψε η Παγκρήτια Τράπεζα, στο πλαίσιο της επέκτασης των διαθέσιμων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Παγκρήτια Τράπεζα: Συμμετέχει στα νέα Προγράμματα του «Business Growth Fund»