ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Υπεγράφη δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

NEWSROOM
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ υπέγραψε δανειακή σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2 περίπτ. (ιγ) της υπ΄ αριθμ. 3/347/12.7.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την υπογραφή δανειακής σύμβασης με την «Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων», ύψους 75 εκ. ευρώ με διάρκεια έως δέκα (10) έτη.

Τα κεφάλαια του δανείου θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του τρέχοντος επενδυτικού προγράμματος του Τομέα Έλασης Αλουμινίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στα Οινοφύτα.

ΣΧΕΤΙΚΑ