fbpxIntralot: Στα 97,7 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 2022 | Economistas.gr
Skip to main content

Intralot: Στα 97,7 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 2022

Intralot: Στα 97,7 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα έσοδα το πρώτο τρίμηνο του 2022

Στα 97,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα έσοδα του Ομίλου Intralot στο πρώτο τρίμηνο του 2022 (+0,1% σε ετήσια βάση).

Κατά την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 26,1 εκατ. ευρωπ (+4,9% σε ετήσια βάση).

Το ΝΙΑΤΜΙ (καθαρά κέρδη/ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκε σε ζημίες 5,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες 6,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του Ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 12,5% σε ετήσια βάση.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές για το πρώτο τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν στα 17,3 εκατ. ευρώ.

Οι καθαρές επενδύσεις του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν στα 4,3 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022 ανήλθαν στα 98,0 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 500,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2022.

Στις 26 Απριλίου, 2022, η Intralot ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει γενική συνέλευση για να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά των μετοχών της Intralot Inc. που δεν ελέγχονται από την μητρική εταιρεία του Ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο, προχώρησε η υπογραφή μιας σύμβασης αγοράς μετοχών με τους μετόχους μειοψηφίας που ελέγχουν 33,2 εκατ. μετοχές της Intralot Inc. έναντι 3,65 ευρώ ανά μετοχή, με την προϋπόθεση ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Σημειώνεται ότι η Intralot ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης (MOU) με την Standard General Master Fund II L.P., βάσει του οποίου η Standard General θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έναντι τιμής όχι μεγαλύτερης των 0,58 ευρωπ ανά μετοχή.

Στις 23 Μαΐου 2022, κατόπιν της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίστηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με σκοπό να καθορίσει τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε:

«Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δείχνουν ισχυροποίηση των κερδών και ανάκαμψη από τον αντίκτυπο του COVID και αντικατοπτρίζουν ένα βελτιωμένο οικονομικό προφίλ, με ομαλοποιημένα έσοδα και μείωση των λειτουργικών εξόδων και του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους σε αντιστοιχία με το επιχειρηματικό σχέδιο της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτού του ισχυρά βελτιωμένου P/L και Ισολογισμού, η Εταιρεία έχει σχεδιάσει και πρόκειται να προχωρήσει άμεσα σε Aύξηση Mετοχικού Kεφαλαίου μέσω της Έκδοσης Δικαιωμάτων υπέρ παλαιών μετόχων έχοντας εξασφαλίσει τη δέσμευση της Standard General Master Fund II L.P. (ως Στρατηγικού Επενδυτή) για τα αδιάθετα δικαιώματα, κίνηση η οποία θα ενισχύσει σημαντικά τις προοπτικές μας να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες ευκαιρίες στις ΗΠΑ αλλά και την παγκόσμια αγορά».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Autohellas: Αύξηση κερδών κατά 22.7%
Autohellas: Αύξηση κερδών κατά 22.7%
Ο κύκλος εργασιών από την κύρια δραστηριότητα του ομίλου, τις μισθώσεις αυτοκινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, αυξήθηκε το 2018 κατά 10% και έφτασε τα 198 εκατ. ευρώ.
Autohellas: Αύξηση κερδών κατά 22.7%
Intralot: Έσοδα 192,7 εκατ. ευρώ το 'α τρίμηνο 2019
Intralot: Έσοδα 192,7 εκατ. ευρώ το 'α τρίμηνο 2019
H INTRALOT A.E. ανακοίνωσε έσοδα ύψους 192,7 εκατ. ευρώ και EBITDA 31,8 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του ομίλου να εμφανίζεται μειωμένος.
Intralot: Έσοδα 192,7 εκατ. ευρώ το 'α τρίμηνο 2019
Η Intralot ανακοίνωσε αύξηση εσόδων 9,3% το Α' τρίμηνο 2021
Η Intralot ανακοίνωσε αύξηση εσόδων 9,3% το Α' τρίμηνο 2021
Αύξηση 9,3% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Intralot το πρώτο τρίμηνο του 2021. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 102,0 εκατ. ευρώ.
Η Intralot ανακοίνωσε αύξηση εσόδων 9,3% το Α' τρίμηνο 2021
Coca-Cola: Ισχυρή αύξηση όγκου πωλήσεων, εσόδων και λειτουργικών κερδών
Coca-Cola: Ισχυρή αύξηση όγκου πωλήσεων, εσόδων και λειτουργικών κερδών
H Coca-Cola HBC AG, Όμιλος παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων προσανατολισμένος στην ανάπτυξη και στρατηγικός εταίρος εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company, παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματά της για το εξάμηνο που έληξε στις 1 Ιουλίου 2022.
Coca-Cola: Ισχυρή αύξηση όγκου πωλήσεων, εσόδων και λειτουργικών κερδών