Coca-Cola: Ισχυρή αύξηση όγκου πωλήσεων, εσόδων και λειτουργικών κερδών

NEWSROOM
Coca-Cola
Coca-Cola/ Φωτογραφία AP

H Coca-Cola HBC AG, Όμιλος παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων προσανατολισμένος στην ανάπτυξη και στρατηγικός εταίρος εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματά της για το εξάμηνο που έληξε στις 1 Ιουλίου 2022.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το ΔΤ που εξέδωσε η εταιρεία:

Βασικά οικονομικά μεγέθη εξαμήνου

Η υλοποίηση της στρατηγικής μας είχε ως αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη σε οργανική βάση, με ισορροπημένη συμβολή από τον όγκο πωλήσεων και το μείγμα προϊόντων και τιμών.

Εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις διαμορφώθηκε σε 25,2% σε οργανική βάση, ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 12,1%.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 14,0% σε οργανική βάση, επωφελούμενα από την τιμολογιακή πολιτική και τις στοχευμένες ενέργειες για τη βελτίωση του μείγματος, περαιτέρω ενισχυμένα από την ανάκαμψη της εκτός σπιτιού κατανάλωσης.

Η ευρείας βάσης δυναμική ανάπτυξης του όγκου πωλήσεων διατηρείται, εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, οφειλόμενη κατά κύριο λόγο στις στρατηγικές μας προτεραιότητες.

Η ενσωμάτωση της Αιγύπτου εξελίσσεται καλά, προσθέτοντας 7 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση των καθαρών εσόδων σε δημοσιευμένη βάση.

Σημειώθηκαν περαιτέρω αυξήσεις του μεριδίου αγοράς σε αξία και όγκο πωλήσεων στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά και στα ανθρακούχα αναψυκτικά.

  • Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19,4% σε οργανική βάση και κατά 29,6% σε δημοσιευμένη βάση.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη σε οργανική βάση αυξήθηκαν κατά 23,0%, με τα περιθώρια κέρδους να αυξάνονται κατά 30 μονάδες βάσης σε οργανική βάση, φτάνοντας στο 11%, επωφελούμενα από την τιμολογιακή πολιτική, το βελτιωμένο μείγμα και την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους.

Η ποιοτική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις αποτέλεσε τη βάση για την υποκείμενη διεύρυνση των κερδών.

Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό επί των καθαρών εσόδων από πωλήσεις βελτιώθηκαν, χάρη στη λειτουργική μόχλευση και στις ενέργειες εξοικονόμησης κόστους.

Οι δαπάνες μάρκετινγκ, εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αυξήθηκαν κατά 9%.

Συνεχιζόμενες επενδύσεις στις στρατηγικές προτεραιότητες για κερδοφόρα ανάπτυξη

Η εξαγορά της επιχείρησης ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες Three Cents, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το τρίτο τρίμηνο, ενισχύει τις δυνατότητές μας σε σχέση με τη διάθεση premium προϊόντων στην κατηγορία.

Οι όγκοι πωλήσεων καφέ αυξήθηκαν κατά 56%, με αυξανόμενη συμβολή της κατανάλωσης εκτός σπιτιού.

Ταχεία ψηφιοποίηση της επιχείρησης: η ιδιόκτητη Β2Β Πλατφόρμα Πελατών που διαθέτουμε αριθμεί πλέον περισσότερους από 200 χιλιάδες πελάτες.

Αξιοποίηση των σημαντικών δυνατοτήτων μας αναφορικά με τις πρωτοβουλίες αύξησης των καθαρών εσόδων από πωλήσεις και τη στρατηγική διανομής στην αγορά της Αιγύπτου.

  • Η συνεπής πραγματοποίηση επενδύσεων σε σχέση με τα ανθρακούχα αναψυκτικά για ενήλικες, είχε ως αποτέλεσμα συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις με αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 18,7%, εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Βελτιωμένες ταμειακές ροές και διατήρηση ισχυρού ισολογισμού

Σημειώθηκε αύξηση των συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή κατά 33,9%, ενώ και οι καθαρές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά €55,4 εκατ., σε ποσό €332,9 εκατ.

Ο ισχυρός ισολογισμός και η ρευστότητα διατηρούνται μετά και την πληρωμή του μερίσματος ποσού €0,71 ευρώ ανά μετοχή τον Αύγουστο.

Βασικά στοιχεία ανά αγορά

Σημειώνεται ισχυρή δυναμική στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες αγορές. Οι αναδυόμενες αγορές επηρεάστηκαν από τις μειώσεις στη Ρωσία.

  • Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19,1% σε οργανική βάση, με καλά ισορροπημένη διεύρυνση του όγκου πωλήσεων και των εσόδων ανά κιβώτιο. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 26,5% σε οργανική βάση, ενώ τα περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν κατά 60 μονάδες βάσης.
  • Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 33,6% σε οργανική βάση, κυρίως χάρη στη σημαντική αύξηση των μεριδίων αγοράς. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 63,8% σε οργανική βάση, ενώ τα περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν κατά 120 μονάδες βάσης.
  • Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 14,2% σε οργανική βάση, χάρη στη δυναμική των αγορών, εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 15,5% σε οργανική βάση, ενώ τα περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν κατά 20 μονάδες βάσης.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

«Πετύχαμε ισχυρή απόδοση στο πρώτο εξάμηνο, καθώς συνεχίσαμε να υλοποιούμε την στρατηγική ανάπτυξής μας με προσήλωση και πειθαρχία, πραγματοποιώντας πρόοδο στις δεσμεύσεις μας για βιωσιμότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους μας για την εξαιρετική συμβολή τους σε καθημερινή βάση. Είμαι επίσης ιδιαίτερα ευγνώμων για την ισχυρή συνεργασία μας με πελάτες και προμηθευτές εν μέσω αυτής της ευμετάβλητης περιόδου.

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των προϊόντων 24ωρης/7ήμερης κατανάλωσης, οι δυνατότητες διαχείρισης της αύξησης των καθαρών εσόδων και η άριστη υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξής μας επέτρεψαν να επωφεληθούμε πλήρως από την ανάκαμψη μετά την πανδημία σε όλες τις αγορές μας και να συνεχίσουμε να κερδίζουμε σημαντικό μερίδιο αγοράς. Είμαι ικανοποιημένος που επιτύχαμε ισχυρή οργανική αύξηση, με ισορροπημένη συμβολή από τον όγκο πωλήσεων και τα εσόδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο. Η τιμολογιακή πολιτική, το μείγμα και οι ενέργειες βελτιστοποίησης του κόστους μάς βοήθησαν να αντισταθμίσουμε τις αυξήσεις του κόστους πρώτων υλών, εξασφαλίζοντας την επιτυχή μετατροπή της αύξησης των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε κέρδη και ρευστότητα.

Οι συνεπείς επενδύσεις μας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών σε ευκαιρίες υψηλής απόδοσης, στις ικανότητες τις οποίες έχουμε θέσει ως προτεραιότητα καθώς και στη δυναμικότητά μας, οδηγούν στην ανάπτυξη σήμερα. Θα συνεχίσουμε τις στοχευμένες επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη.

Είμαστε πεποισμένοι ότι η στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, το ισχυρό χαρτοφυλάκιό μας καθώς και οι ικανότητες των ανθρώπων μας, θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία ακόμα και εν μέσω μιας περιόδου μακροοικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Επαναφέρουμε τις εκτιμήσεις για το 2022 και αναμένουμε τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη να διαμορφωθούν στο εύρος των €740 με 820 εκατ.»

Επιχειρηματικές προοπτικές

Έχοντας πάντα υπόψη τους μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους, έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο χαρτοφυλάκιό μας, στις δυνατότητές μας ως προς την στρατηγική διανομής στην αγορά, στην εμπορική στρατηγική μας με επίκεντρο τον πελάτη, στη δυναμική των διάφορων αγορών μας και, πάνω από όλα, στις ικανότητες των ανθρώπων μας. Δίνουμε προτεραιότητα στις επενδύσεις στις διάφορες περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να ενισχύσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το 2022 αναμένουμε να επιτύχουμε οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε επίπεδο Ομίλου.

Οι αγορές μας, εκτός της Ρωσίας και της Ουκρανίας, συνεχίζουν να εμφανίζουν ισχυρή δυναμική. Εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αναμένουμε διψήφια οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις.

Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε συνεχή πληθωρισμό και πλέον αναμένουμε αύξηση του κόστους πωληθέντων ανά κιβώτιο στο μέσο επίπεδο του εύρους 15-20% για το 2022.

Θα παραμείνουμε εστιασμένοι στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Επίσης, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε ευκαιρίες ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου, των αγορών μας, των ικανοτήτων μας, των ανθρώπων μας και των δεσμεύσεών μας για βιωσιμότητα. Για την επίτευξη των ευκαιριών ανάπτυξης στις αγορές μας, αναμένεται να αυξήσουμε τις δαπάνες μάρκετινγκ στο δεύτερο εξάμηνο.

Στο εξής, η παρουσία μας στη Ρωσία θα είναι σημαντικά πιο περιορισμένη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και εστιασμένη σε υπάρχοντα τοπικά σήματα. Αναμένουμε ότι η συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητά μας, θα είναι άμεσα οικονομικά αυτάρκης.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω παραγόντων, αναμένουμε τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη να διαμορφωθούν στο εύρος των €740 με 820 εκατ. για το 2022, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης από την πλήρη ενοποίηση της Multon από τις 11 Αυγούστου.

Ενημέρωση σχετικά με την Ουκρανία και τη Ρωσία

Η ασφάλεια των ανθρώπων μας και των οικογενειών τους που έχουν πληγεί από την ανείπωτη τραγωδία στην Ουκρανία εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητά μας. Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 κλείσαμε προσωρινά το εργοστάσιό μας στην Ουκρανία και σταματήσαμε την παραγωγή για λόγους ασφαλείας. Από τον Μάϊο, ξεκινήσαμε εκ νέου σταδιακά την παραγωγή στην Ουκρανία και αυτή τη στιγμή διανέμουμε και πωλούμε αναψυκτικά όπου αυτό είναι ασφαλές. Στη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου, οι όγκοι πωλήσεων στην Ουκρανία μειώθηκαν κατά 45%.

Στις 8 Μαρτίου, σταματήσαμε τις παραγγελίες συμπυκνωμένης πρώτης ύλης των προϊόντων με σήμα Coca-Cola στη Ρωσία και συνεργαστήκαμε στενά με την The Coca-Cola Company για την υλοποίηση της απόφασής της για αναστολή της επιχειρηματικής της δραστηριότητας στην περιοχή. Σταματήσαμε να επενδύουμε στη Ρωσία και δεν θα διοχετεύσουμε νέα κεφάλαια στην αγορά. Στη Ρωσία, σημειώθηκε πτώση του όγκου πωλήσεων κατά 46% κατά το δεύτερο τρίμηνο, ενώ αναμένεται περαιτέρω πτώση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Επιπλέον, αναμένεται να έχουμε σημαντικά μικρότερη παρουσία στη Ρωσία εστιασμένη σε τοπικά σήματα, η οποία θα είναι άμεσα αυτάρκης από λειτουργική και οικονομική άποψη. Έχουμε αναγνωρίσει μη ταμειακές χρεώσεις ύψους €188 εκατ. και ταμειακές χρεώσεις €2 εκατ. Οι εν λόγω χρεώσεις θα αναγνωριστούν ως στοιχεία που επηρεάζουν τη συγκρισιμότητα, και άρα θα επηρεάσουν τα λειτουργικά κέρδη και τα κέρδη ανά μετοχή μόνο σε δημοσιευμένη βάση. Θα ξεκινήσουμε να ενοποιούμε πλήρως τη Multon από τις 11 Αυγούστου.

Αναπτυγμένες αγορές: Ελλάδα

Οι όγκοι πωλήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό. Ο όγκος πωλήσεων στα μη ανθρακούχα αναψυκτικά αυξήθηκε στο υψηλό επίπεδο του εύρους 15-20%, κατά κύριο λόγο χάρη στην κατηγορία του νερού, η οποία κατέγραψε καλές επιδόσεις καθώς η εκτός σπιτιού κατανάλωση παρουσίασε ανάκαμψη. Η κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, κυρίως λόγω της Coke Zero και των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες, ενώ τα ποτά ενέργειας συνέχισαν να καταγράφουν αύξηση κατά διψήφιο ποσοστό.

ΣΧΕΤΙΚΑ