Αύξηση τζίρου 49% για την Epsilon Net το 2022

NEWSROOM
Αύξηση τζίρου 49% για την Epsilon Net το 2022

Σε 75,11 εκατ. ευρώ ανήλθε το 2022 ο κύκλος εργασιών του ομίλου εταιριών Epsilon Net έναντι 50,51 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 49%, όπως ανακοινώθηκε.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 25,05 εκατ. ευρώ έναντι 15,09 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 66%.

Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 70% ανερχόμενα σε 18,30 εκατ. ευρώ έναντι 10,78 εκατ. ευρώ το 2021.

Όσον αφορά τη μητρική εταιρία, για το 2022 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 28,70 εκατ. ευρώ έναντι 18,95 εκατ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 51%, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 14,62 εκατ. ευρώ έναντι 8,10 εκατ. ευρώ το 2021, βελτιωμένα κατά 81%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 107% ανερχόμενα σε 11,67 εκατ. ευρώ έναντι 5,64 εκατ. ευρώ το 2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ρευστότητα του ομίλου, συνέχισε την αυξητική της πορεία (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 26,65 εκατ. ευρώ), παρά τις σημαντικές εξαγορές που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2022, (CSA, DIGITAL 4U, TAXHEAVEN, Hotel Availabilities, BookOnlineNow, HotelonCloud) καθώς και την αγορά του κτιριακού συγκροτήματος στην έδρα της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, παρέχοντας στη διοίκηση του ομίλου τη δυνατότητα απρόσκοπτης συνέχισης του προγράμματος εξαγορών και υλοποίησης νέων επιχειρηματικών κινήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Περαιτέρω, κατά το 2022 ενισχύθηκαν σημαντικά και τα ίδια κεφάλαια του ομίλου (+41%) τα οποία ανήλθαν σε 58,30 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος διαθέτει αρνητικό καθαρό δανεισμό ύψους 6,37 εκατ. ευρώ (ενώ στον υπολογισμό του αρνητικού δανεισμού δεν έχει συμπεριληφθεί ποσό 2,81 εκατ. ευρώ, που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης, αυξάνοντας περαιτέρω τα τελικά καθαρά διαθέσιμα). Επίσης, ο όμιλος συνεπής στην πολιτική επιβράβευσης των μετόχων, θα προχωρήσει και τη φετινή χρονιά σε διανομή μερίσματος, το ύψος του οποίου θα προκύψει με βάση τα διανεμόμενα κέρδη και θα αποφασιστεί κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Ο Ιωάννης Μίχος, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της Epsilon Net σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Τα εξαιρετικά αποτελέσματα που πετύχαμε μας κάνουν περήφανους και μας δίνουν τη δύναμη να ξεκινήσουμε έναν νέο δημιουργικό κύκλο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η στρατηγική μας δεν αλλάζει , με οδηγό την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με όραμα και προσήλωση στους πελάτες μας και στις ανάγκες τους συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε τον μοντέλο «all in one solution». Στρατηγική μας ήταν, είναι και θα είναι να παράγουμε καθημερινά αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας. Όπως έχω δηλώσει, το 2022 αποτέλεσε για τον όμιλο της Epsilon Net, χρονιά επιβεβαίωσης της ηγετικής μας θέσης στον τομέα του Business Software στην Ελλάδα ενώ περαιτέρω η επίτευξη της στρατηγικής μας συνεργασίας με τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί πλέον τη βάση για την μετεξέλιξη του ομίλου μας και την ολοκληρωμένη επέκτασή μας στον τομέα του FinTech. Η διοίκηση του ομίλου, οι μηχανικοί πληροφορικής και όλα τα στελέχη μας, σχεδιάζουμε ήδη την επόμενη ημέρα. Με πάθος και όραμα συνεχίζουμε τη νέα αναπτυξιακή πορεία μας ως ο μεγαλύτερος όμιλος λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ελλάδα».

ΣΧΕΤΙΚΑ