Στα 7 δισ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco το 2022, αυξημένος κατά 30%

NEWSROOM
Στα 7 δισ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco το 2022, αυξημένος κατά 30%

Στο ποσό των 7 δισ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco το 2022 ενισχυμένος κατά 30% σε ετήσια βάση (2021: 5,4 δισ. ευρώ), λόγω των αυξημένων τιμών πώλησης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το 2022, οι εταιρείες της Viohalco κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις και ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται, αξιοποιώντας τις σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις προηγμένης τεχνολογίας, τα δυναμικά χαρτοφυλάκια προϊόντων, καθώς και την ισχυρή ζήτηση χάρη στις παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2022 ξεκίνησε πολύ θετικά, με ισχυρά επίπεδα ζήτησης και ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά. Το δεύτερο εξάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από πιο απαιτητικό λειτουργικό περιβάλλον, λόγω της μακροοικονομικής αβεβαιότητας. Ωστόσο, η Viohalco συνέχισε με σταθερότητα να εστιάζει στις δραστηριότητές της για να επιτύχει εύρωστες επιδόσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, οι εταιρείες της Viohalco διατήρησαν ακέραιη την προσήλωσή της στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και στην επίτευξη των ευρύτερων κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων τους.

Η ενοποιημένη λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) κατέγραψε αύξηση 52% στα 649 εκατ. ευρώ (2021: 426 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της αύξησης του κύκλου εργασιών και των υψηλότερων περιθωρίων κερδοφορίας. Το ενοποιημένο EBITDA αυξήθηκε κατά 26% στα 646 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 375 εκατ. ευρώ, έναντι 276 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε 266 εκατ. Ευρώ (2021: 195 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο μεικτό μέρισμα ανέρχεται στα 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος δήλωσε: «Το 2022, οι εταιρείες της Viohalco διατήρησαν τη θετική δυναμική τους και κατέγραψαν ισχυρές επιδόσεις. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 30% και ανήλθε σε 6.986 εκατ. ευρώ, ενώ το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 649 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 52% έναντι του 2021. Αυτή η αύξηση, η οποία επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια ενός έτους με γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, καταδεικνύει τη δυναμική και την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της Viohalco. Αποτυπώνει επίσης τη μακροπρόθεσμη ισχυρή ζήτηση για προϊόντα των εταιριών της Viohalco, χάρη στις παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Μελλοντικά, αναμένεται ότι το διαφοροποιημένο και βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο της Viohalco, θα βοηθήσει αποτελεσματικά τις εταιρίες του ομίλου, προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση τους σε νέες και υφιστάμενες αγορές, διασφαλίζοντας την επιτυχημένη πορεία της Viohalco κατά τα επόμενα έτη».

ΣΧΕΤΙΚΑ