Φωτοβολταϊκο σταθμό στο εργοστάσιο Ιωαννίνων εγκατέστησε η Δωδώνη

NEWSROOM
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο εργοστάσιο της Δωδώνης
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο εργοστάσιο της Δωδώνης

Η MGD Energy ολοκλήρωσε την εγκατάσταση του νέου φωτοβολταϊκού σταθμού στo εργοστάσιο της εταιρείας Δωδώνη Α.Ε στα Ιωάννινα, ο οποίος έχει ισχύ 2,15 MW και θα παράγει περίπου 3150 MWh ενέργεια ετησίως. Το έργο υλοποιήθηκε τηρώντας τα μέτρα για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων, σύμφωνα με τα Διεθνή και Εθνικά πρότυπα που αφορούν σε ηλεκτρολογικές εργασίες και εργασίες σε ύψος, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Για την εγκατάσταση του σταθμού χρησιμοποιήθηκαν 3.675 φωτοβολταϊκά πλαίσια της κατασκευάστριας εταιρείας JA SOLAR ισχύος 585W, 10 μετατροπείς της κατασκευάστριας εταιρείας HUAWEI (μοντέλο SUN2000-215KTL-H0) και βάσεις στήριξης Μεταλουμίν. Η τοποθέτηση ήταν συνδυαστική και περιλάμβανε διαφορετικές επιφάνειες της στέγης του εργοστασίου όπως, μεταλλικές στέγες, στέγες από μπετό και τα διαθέσιμα δώματα.

Ο Σταθμός συνδέθηκε με επιτυχία στη μέση τάση του εργοστασίου και η συνολική εγκατάσταση συνδέθηκε με το δίκτυο. Χάρη στο έργο αυτό η Δωδώνη Α.Ε. επιτυγχάνει μείωση στην έκλυση 2365 τόνων CO2 ετησίως, συνεισφέροντας σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Ο Μιχάλης Παναγιωτάκης Διευθύνων Σύμβουλος της Δωδώνη Α.Ε δήλωσε: «Με την εγκατάσταση του Φωτοβολταικού Σταθμού ισχύος 2,15 MW στοχεύουμε στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας μας και στην αύξηση της αειφορίας της επιχείρησής μας. Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα παράγει καθαρή ενέργεια που θα χρησιμοποιείται στην παραγωγή των προϊόντων μας, μειώνοντας την εξάρτησή μας από την παραδοσιακή ενέργεια. Αυτή η επένδυση θα έχει θετικό αντίκτυπο στην εταιρεία μας, καθώς θα μας βοηθήσει να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας και θα βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας στην αγορά. Παράλληλα, θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους μας για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στη Δωδώνη Α.Ε., είμαστε πεπεισμένοι ότι η επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ο σωστός δρόμος για την αειφόρο ανάπτυξη της επιχείρησής μας και της κοινωνίας στο σύνολο.»

Ο Παναγιώτης Μουρτοπάλλας, Διευθύνων Σύμβουλος της MGD Energy, είπε: «Είναι μεγάλη μας χαρά ότι η εταιρεία μας ολοκλήρωσε επιτυχώς την εγκατάσταση ενός νέου φωτοβολταϊκού σταθμού στo εργοστάσιο της εταιρείας Δωδώνη στα Ιωάννινα. Η συνεργασία είχε ως αποτέλεσμα ένα από τα μεγαλύτερα έργα Ενεργειακού Συμψηφισμού στη χώρα και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση των εκπομπών CO2 αποτελεί τον πυρήνα της δραστηριότητάς μας. Με μια ισχύ 2,15 MW και παραγωγή ενέργειας 3150 MWh/έτος, ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα συνεισφέρει σημαντικά στην παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτοντας σημαντικό μέρος των αναγκών του εργοστασίου.»

ΣΧΕΤΙΚΑ