Έπεσε κάτω από το 5% το ποσοστό της Capital Group στnν Εθνική Τράπεζα

NEWSROOM
Εθνική τράπεζα
Φωτογραφία: Shutterstock

Κάτω από το όριο του 5%, στο 4,98%, κατήλθε το ποσοστό της Capital Group Companies στην Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με σχετική γνωστοποίηση στο Χρηματιστήριο.

Συγκεκριμένα η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία The Capital Group Companies, Inc. στις 27.03.2023, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές που κατέχει έμμεσα η The Capital Group Companies, Inc. κατήλθε στις 22.03.2023 του ελάχιστου ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας.

Ειδικότερα, ο Capital Group ελέγχει 45.513.357 μετοχές ή το 4,98% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής.

Η Capital Group Companies, Inc. είναι η μητρική εταιρεία των Capital Research and Management Company (”CRMC”) και Capital Bank & Trust Company (”CB&T”).

ΣΧΕΤΙΚΑ