Αύξηση κατά 9,55% των πωλήσεων εμφάνισε το 2022 ο όμιλος Σαράντη

NEWSROOM
 Αύξηση κατά 9,55% των πωλήσεων εμφάνισε το 2022 ο όμιλος Σαράντη

Σε 445,07 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Σαράντη το 2022 από 406,26 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,55% αποτέλεσμα αύξησης σε αξία αλλά και σε όγκο πωλήσεων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαφοροποίηση του προϊοντικού του χαρτοφυλακίου, η έμφασή του στο προιοντικό χαρτοφυλάκιο, η ικανότητα του να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες ανάπτυξης καθώς και δράσεις τιμολογιακής πολιτικής ενίσχυσαν τις πωλήσεις του ομίλου σε όλη τη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του και στις στρατηγικές κατηγορίες, ιδιαιτέρως στις κατηγορίες περιποίησης δέρματος, αντιηλιακής φροντίδας, αποσμητικών, καθαρισμού σώματος, σάκων απορριμμάτων, συσκευασίας τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής, καθώς επίσης και καλλυντικών επιλεκτικής διανομής που ωφελήθηκαν από υψηλότερη ζήτηση.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 148,24 εκατ. ευρώ το 2022 από 142,78 εκατ. ευρώ το 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,82%, που υποστηρίχθηκε από ανάπτυξη στις στρατηγικές κατηγορίες προσωπικής φροντίδας & περιποίησης, όπως είναι η περιποίηση δέρματος, τα αντιηλιακά, τα αποσμητικά, τα αρώματα, τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών, καθώς επίσης και από τις κατηγορίες συσκευασίας τροφίμων και σάκων απορριμμάτων. Παράλληλα, οι πωλήσεις στην Ελλάδα ενισχύθηκαν σημαντικά από την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης στην αγορά της υγείας & φροντίδας και στα κανάλια εξαγωγών, καθώς επίσης και από αυξημένη ζήτηση στην κατηγορία των καλλυντικών επιλεκτικής διανομής.

Οι θυγατρικές που αντιπροσωπεύουν 66,7% του συνόλου των πωλήσεων του ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 12,66% στα 296,83 εκατ. ευρώ το 2022 από 263,48 εκατ. ευρώ το περυσινό έτος. Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των θυγατρικών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 14,23%. Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις των θυγατρικών περιλαμβάνουν πωλήσεις από τη θυγατρική του ομίλου στην Ουκρανία, Ergopack. Μετά την αρχική αναστολή της λειτουργίας της ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η μονάδα παραγωγής της Ergopack, η οποία εδρεύει στο Kaniv, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από το τέλος Απριλίου του 2022.

Ο όμιλος προκειμένου να μετριάσει εν μέρει τον αντίκτυπο των πληθωριστικών πιέσεων και των διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανταποκρίθηκε με πρωτοβουλίες που στόχευαν στην ανάπτυξη πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων ανατιμήσεων και ενισχυμένης διαφοροποίησης, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστική θέση του και την δέσμευσή του για υψηλή ποιότητα προϊόντων. Επιπλέον, ο όμιλος έδωσε έμφαση σε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους, που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου προϊόντων, την αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας και τον έλεγχο των δαπανών διαφήμισης και προώθησης.

Ως εκ τούτου, η κερδοφορία του ομίλου διαμορφώνεται ως εξής: Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 4,85% στα 45,53 εκατ. ευρώ κατά το 2022 από 47,86 εκατ. ευρώ το 2021 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 10,23% στο 2022 από 11,78% το περυσινό έτος. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 32,24 εκατ. ευρώ κατά το 2022 από 34,99 εκατ. ευρώ το 2021, μειωμένα κατά 7,86% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 7,24% από 8,61% πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα 31,76 εκατ. ευρώ το 2022 από 37,72 εκατ. ευρώ το 2021, μειωμένα κατά 15,81%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 7,14% από 9,29% το περυσινό έτος. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 26,27 εκατ. ευρώ το 2022 από 31,01 εκατ. ευρώ το 2021, μειωμένα κατά 15,29%, και το περιθώριο καθαρού κρδους ανήλθε σε 5,90% από 7,63% το 2021.

ΣΧΕΤΙΚΑ