fbpxΑύξηση κερδών και κύκλου εργασιών για την Attica Group το 2022 | Economistas.gr
Skip to main content

Αύξηση κερδών και κύκλου εργασιών για την Attica Group το 2022

Αύξηση κερδών και κύκλου εργασιών για την Attica Group το 2022

Ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 530,24 εκατ. ευρώ έναντι 347,92 το 2021 παρουσίασε η Attica Group για το 2022.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 57,75 εκατ. ευρώ έναντι 41,96 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους σε 17,05 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,19 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021.

Τα ενοποιημένα κέρδη επηρεάστηκαν θετικά από το κέρδος που προέκυψε από πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής των τιμών καυσίμων που ο όμιλος διενεργεί στο πλαίσιο της εγκεκριμένης, από το Διοικητικό Συμβούλιο, πολιτικής (κέρδη 26,65 εκατ. ευρώ στη χρήση 2022 έναντι κερδών 12,99 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021).

Η αύξηση του κύκλου εργασιών που ανήλθε στα 530,24 εκατ. ευρώ έναντι 347,91 το 2021 είναι αποτέλεσμα της αύξησης των πληροτήτων των πλοίων σε όλες τις κατηγορίες εσόδων - βοηθούμενη και από την απόφαση της Πολιτείας για άρση του μειωμένου πρωτοκόλλου μεταφοράς επιβατών (λόγω Covid 19) στα πλοία από τα μέσα Μαρτίου 2022, της αύξησης κατά 28,6% των δρομολογίων των πλοίων καθώς και της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων, ως επακόλουθο των τεράστιων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών επέτρεψε στον όμιλο να καλύψει τα ιδιαίτερα αυξημένα λειτουργικά του έξοδα, κυρίως λόγω των σημαντικών αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν σε 87,87 εκατ. ευρώ έναντι 97,36 εκατ. στις 31.12.2021.

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του ομίλου ανήλθαν σε 688,04 εκατ. ευρώ έναντι 673,84 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021, και αφορούν κυρίως στην αξία των ιδιόκτητων πλοίων του ομίλου. Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου ανήλθε σε 497,70 εκατ. ευρώ έναντι 481,59 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2022 σε 357,75 εκατ. που αντιστοιχούν σε 1,66 ευρώ ανά μετοχή. Στις 31.12.2022 ο όμιλος απασχολούσε 1.596 εργαζόμενους.

Απόκτηση νέου πλοίου και δραστηριοποίηση στον ξενοδοχειακό κλάδο

Στις 29.03.2023 η εταιρία ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση του φορτηγού - οχηματαγωγού πλοίου Clementine από την εταιρεία CldN Ferries NV έναντι συνολικού τιμήματος 13,4 εκατ. ευρώ τοις μετρητοίς. Η παράδοση του πλοίου είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα το καλοκαίρι 2023.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για επέκταση των δραστηριοτήτων της, η Attica Group άρχισε να επενδύει σε έναν συμπληρωματικό της κύριας δραστηριοποίησής της κλάδο, τον ξενοδοχειακό, με στόχο την αξιοποίηση της ισχυρής δυναμικής της στον ελληνικό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό εξαγόρασε εντός του 2021, μέσω 100% θυγατρικής της εταιρίας, την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Naxos Resort Beach Hotel που βρίσκεται στον 'Αγιο Γεώργιο Νάξου, και εντός του 2022 την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Tinos Beach που βρίσκεται στη θέση Κιόνια Τήνου.

Απορρόφηση της ΑΝΕΚ

Στις 21.09.2022 η εταιρία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι επετεύχθη συμφωνία με τους μεγαλύτερους πιστωτές, καθώς και με μετόχους που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ, με περιεχόμενο:

α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την εταιρία με σχέση ανταλλαγής μία (1) κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και

β) την καταβολή του ποσού των 80 εκατ. ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης. Η συμφωνία υπεγράφη στις 23.09.2022.

Στην από 26.09.2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρίας αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως δι' απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την Attica Group. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η συγχώνευση τελεί υπό τις συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές αιρέσεις και εγκρίσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα 7 δισ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco το 2022, αυξημένος κατά 30%
Στα 7 δισ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco το 2022, αυξημένος κατά 30%
Στο ποσό των 7 δισ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco το 2022 ενισχυμένος κατά 30% σε ετήσια βάση (2021: 5,4 δισ. ευρώ), λόγω των αυξημένων τιμών πώλησης.
Στα 7 δισ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco το 2022, αυξημένος κατά 30%
 Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αξιολόγηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ATTICA μετά την εξαγορά της HSW
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αξιολόγηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ATTICA μετά την εξαγορά της HSW
Στις 24 Μαϊου θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού , προκειμένου να αποφανθεί για την παράταση ή άρση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Attica, μετά την εξαγορά της HSW, σχετικά με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από/ προς Αττική και τις νήσους Χίο- Μυτιλήνη.
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Αξιολόγηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ATTICA μετά την εξαγορά της HSW
Στο 79,3938% το ποσοστό της Τρ. Πειραιώς στην Attica Group μετά τη Δημόσια Πρόταση
Στο 79,3938% το ποσοστό της Τρ. Πειραιώς στην Attica Group μετά τη Δημόσια Πρόταση
Τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Attica Group ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.
Στο 79,3938% το ποσοστό της Τρ. Πειραιώς στην Attica Group μετά τη Δημόσια Πρόταση
Επιφυλάξεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της ΑΝΕΚ από την ATTICA GROUP
Επιφυλάξεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της ΑΝΕΚ από την ATTICA GROUP
Πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς, από την εξαγορά της ΑΝΕΚ από την ATTICA GROUP, διακρίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και προχωράει στην διαδικασία πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης
Επιφυλάξεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά της ΑΝΕΚ από την ATTICA GROUP