fbpxΤα οφέλη της συγχώνευσης Ελλάκτωρ - ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος | Economistas.gr
Skip to main content

Τα οφέλη της συγχώνευσης Ελλάκτωρ - ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος

Τα οφέλη της συγχώνευσης Ελλάκτωρ - ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος

Με στόχο την βελτιστοποίηση της εταιρικής δομής του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η οποία αποτελούσε βασική δέσμευση της νέας διοίκησης Καλλιτσάντση που ανέλαβε τα ηνία του ομίλου τον περασμένο Ιούλιο, αποφασίστηκε η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Σύμφωνα με στελέχη του ομίλου πρόκειται για μία αμοιβαία επωφελή κίνηση για τους μετόχους και των δύο εταιρειών καθώς για τη μεν ΕΛΛΑΚΤΩΡ η ενέργεια αυτή θα δημιουργήσει μία πιο απλοποιημένη και ευέλικτη διάρθρωση για τον Όμιλο, θα ενισχύσει σημαντικά τις ταμειακές ροές, θα δημιουργήσει μία πιο ισχυρή κεφαλαιακή δομή, ενώ θα διευρύνει την εμπορευσιμότητα της μετοχής και την ελεύθερη διασπορά της. Αντίστοιχα για την ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος η συγχώνευση με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ της δίνει πρόσβαση σε έναν μεγαλύτερο ισολογισμό, της επιτρέπει να επεκταθεί πέρα από τις τρέχουσες δυνατότητές της αλλά και να αξιοποιήσει τη διεθνή παρουσία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ οι υπάρχοντες μέτοχοι αποκτούν πρόσβαση σε έναν Όμιλο σημαντικά μεγαλύτερο και διαφοροποιημένο. Ειδικά για τους μετόχους της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος, προνομιακή είναι και η σχέση ανταλλαγής που ανακοινώθηκε καθώς για κάθε μία μετοχή της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος που κατέχουν τώρα, θα αποκτήσουν 1,27 νέες μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ μετά τη συγχώνευση, ενώ και το premium της συναλλαγής κινείται κοντά στο 9% υψηλότερα από την τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος θα διατηρήσει τη διοικητική της ομάδα προκειμένου να μην διαταραχθεί η επιτυχημένη επιχειρηματική της λειτουργία που την ανέδειξε τα τελευταία χρόνια στο δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρισμού από αιολική ενέργεια στην Ελλάδα.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2019 αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ώστε τα σημαντικά οφέλη να αρχίσουν να διαφαίνονται ήδη μέσα στο 2019.

Υπενθυμίζεται ότι κεντρική δέσμευση της νέας διοίκησης ήταν η μη πώληση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος, ώστε να μην απωλέσει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο με ουσιαστική συνεισφορά στην ενδυνάμωση του Ομίλου. Η απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα επιτρέψει να πολλαπλασιαστούν τα οφέλη που η θυγατρική εταιρεία αιολικής ενέργειας προσέφερε στον Όμιλο μέχρι τώρα ως ξεχωριστή εταιρεία και να ενσωματωθούν στη νέα οντότητα που θα προκύψει από τη συγχώνευση. Κοινώς, αν η ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος είχε πουληθεί όπως επεδίωκε η προηγούμενη Διοίκηση, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα εξασφάλιζε ένα πρόσκαιρο τίμημα, μία μεμονωμένη δηλαδή ένεση ρευστότητας, ενώ μέσω της συγχώνευσης της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο Όμιλος διατηρεί το περιουσιακό στοιχείο που παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη και αυξημένη κερδοφορία κάθε τρίμηνο και ενισχύεται κεφαλαιακά σε πρώτη φάση μέσα στο 2019 και μετά σε ετήσια βάση λόγω των επαναλαμβανόμενων οφελών που προκύπτουν σε επίπεδο ταμειακών ροών, συνεργειών κλπ. Για παράδειγμα, αναμένεται να υπάρχουν σημαντικές οικονομίες κλίμακος αλλά κι εξοικονομήσεις σε επίπεδο χρηματοοικονομικού κόστους, διαχειριστικών εξόδων αλλά και φορολογίας, που προφανώς θα επηρεάσουν θετικά το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου.   

Σύμφωνα με την παρουσίαση προς το επενδυτικό κοινό που αναρτήθηκε μετά την ανακοίνωση, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τα ακόλουθα βήματα με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις 30 Ιουνίου 2019:

  • Συγγραφή του Σχεδίου Συγχώνευσης, Ικανοποίηση των Αιρέσεων, Ολοκλήρωση Ισολογισμού Μετασχηματισμού και Ολοκλήρωση Γνωμοδότησης για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής (Fairness Opinion)
  • Έγκριση από τα Δ.Σ. του Σχεδίου Συγχώνευσης, του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και της Έκθεσης Δ.Σ.
  • Έγκριση από τους μετόχους των δύο υπό συγχώνευση εταιρειών στο πλαίσιο δύο ξεχωριστών Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.
  • Έγκριση της συναλλαγής από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ΓΕΜΗ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  • Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών και παράλληλη διαγραφή της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου.

Στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, οι εταιρείες Rothschild & Co και Μπερνίτσας Δικηγορική Εταιρεία ενεργούν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος, αντίστοιχα, της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Αντίστοιχα για την ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος οι εταιρείες NBG Securities ΑΕΠΕΥ και Καρατζά και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ενεργούν ως χρηματοοικονομικός και νομικός σύμβουλος.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ελλάκτωρ: Τα οφέλη της εξαγοράς του 6,5% της Αττικής Οδού
Ελλάκτωρ: Τα οφέλη της εξαγοράς του 6,5% της Αττικής Οδού
Για την απόκτηση του 6,5% των μετοχών, η Άκτωρ Παραχωρήσεις, θυγατρική του ομίλου Ελλάκτωρ, κατέβαλε 37,5 εκατομμύρια ευρώ και πλέον ελέγχει το 65,749% της Αττικής Οδού. Στα 68,9 εκατ. τα καθαρά κέρδη της Αττικής Οδού το 2017.
Ελλάκτωρ: Τα οφέλη της εξαγοράς του 6,5% της Αττικής Οδού
Ελλάκτωρ: Ξεκινά την απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος
Ελλάκτωρ: Ξεκινά την απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος
Η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε πως ξεκινά τη συγχώνευσ της με τη θυγατρική της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος Α.Ε., με στόχο την ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού την 30/6/2019.
Ελλάκτωρ: Ξεκινά την απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος