Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία της Πλαστικά Θράκης το 2022

NEWSROOM
Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία της Πλαστικά Θράκης το 2022

Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του έτους 2022 ανακοίνωσε ο όμιλος Πλαστικά Θράκης, σύμφωνα με τα οποία σημειώθηκε εκ νέου ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, σχεδόν διπλάσια από τα προ πανδημίας επίπεδα και αυτό παρά το έντονα δυσχερές εξωτερικό περιβάλλον που επικρατούσε το 2022.

Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση του 2021 ο όμιλος Πλαστικά Θράκης παρουσίασε έκτακτη, σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας εξαιτίας της διάθεσης προϊόντων Covid-19 στην αγορά με αποτέλεσμα να μην υπάρχει άμεση συγκρισιμότητα με το 2022. Ωστόσο και παρά το προαναφερόμενο γεγονός, ο κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασε το 2022 συγκριτικά με το 2021 οριακή μείωση 7,9% ο οποίος διαμορφώθηκε στα 394,4 εκατ. ευρώ το 2022 από 428,4 εκατ. ευρώ το 2021.

Η κερδοφορία του ομίλου έκλεισε το 2022 εκ νέου με θετικό πρόσημο με τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να διαμορφώνονται στα 32,1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το 2021 λόγω των ασυνήθιστων συνθηκών εξαιτίας της προαναφερόμενης σημαντικά αυξημένης ζήτησης προϊόντων προστασίας από τον COVID-19 του ομίλου, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 83,9 εκατ. ευρώ. Συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, δηλαδή με το 2019, όπου υπάρχει άμεση συγκρισιμότητα, τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση κατά 166%, (22,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με 8,3 εκατ. ευρώ το 2019), καταδεικνύοντας τη σημαντικά αυξημένη κερδοφορία, παρά τις εξαιρετικά αρνητικές συνθήκες που επικράτησαν στην παγκόσμια αγορά το 2022.

Αντίστοιχα σημαντική άνοδο κατά 32% παρουσιάζει και ο κύκλος εργασιών το 2022 σε σχέση με τα 298,3 εκατ. ευρώτου 2019. Σημαντική ήταν και η άνοδος στη χρήση του 2022 συγκριτικά με του 2019 για τις επί μέρους παραδοσιακές δραστηριότητες του ομίλου. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών στα τεχνικά υφάσματα ανήλθε στα 274,5 εκατ. ευρώ από 211,2 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 30%. Σημαντικά αυξημένος ήταν και ο κύκλος εργασιών στις λύσεις συσκευασίας κατά 39,8% ο οποίος ανήλθε στα 132,7 εκατ. ευρώ το 2022 από 94,9 εκατ. ευρώ το 2019.

Ο Δημήτρης Μαλάμος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, σημείωσε: «Ο όμιλος για άλλη μία χρονιά κατάφερε ισχυρή, επαναλαμβανόμενη, σημαντικά υψηλότερη κερδοφορία, προερχόμενη από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων, συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα, παρόλο που το 2022 αποτέλεσε την πρώτη μετά πανδημίας χρονιά, όπου οι οικονομίες δοκιμάστηκαν από υψηλό πληθωρισμό, αυξημένα κόστη, αβεβαιότητα και χαμηλή ζήτηση, ειδικότερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Έχοντας υλοποιήσει ένα εκτενές επενδυτικό πλάνο, με πυλώνες την αύξηση της κερδοφορίας, τη βελτίωση του προϊοντικού μίγματος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να αναπτύξουμε τη σταθερή βάση της κερδοφορίας του 2022, να ωφεληθούμε περαιτέρω από το ήδη υλοποιημένο επενδυτικό πλάνο, αλλά και να προχωρήσουμε στις επόμενες επενδυτικές δράσεις που σχεδιάζουμε και ήδη υλοποιούμε, στοχεύοντας πάντα στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας, στη συνεισφορά μας στην κοινωνία, αλλά και εστιάζοντας σε ισχυρές μερισματικές αποδόσεις για τους μετόχους μας».

ΣΧΕΤΙΚΑ