Εννέα στους δέκα εξαγωγείς ψάχνουν προσωπικό για τις επιχειρήσεις τους

NEWSROOM
 Εννέα στους δέκα εξαγωγείς ψάχνουν προσωπικό για τις επιχειρήσεις τους

Στο «κυνήγι» του κατάλληλου εργαζομένου, βρίσκονται εννέα στους δέκα εξαγωγείς, οι οποίοι σε ποσοστό 49,2% αναζητούν ειδικευμένους τεχνίτες και σε 48,3% ανειδίκευτους εργάτες. Βέβαια, στην πλειονότητά τους, οι εξαγωγείς μέλη του ΣΕΒΕ, ζητούν καλύτερη και πιο αποτελεσματική σύνδεση εκπαιδευτικών φορέων και επιχειρήσεων, ενίσχυση τεχνικής εκπαίδευσης ανώτερου επιπέδου, έμφαση σε επαγγέλματα του μέλλοντος, αλλαγή πλαισίου πρακτικής άσκησης (internship), μείωση εργοδοτικών εισφορών, αύξηση βιομηχανικών διδακτορικών, βελτίωση επικοινωνίας υποψήφιων και επιχειρηματιών και προσέγγιση εργαζομένων από ξένες χώρες.

Τα προαναφερόμενα προκύπτουν από έρευνα που διενήργησε στο διάστημα από 16/3 έως και 24/4 το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ και στην οποία συμμετείχαν με απαντήσεις τους οι εκπρόσωποι 118 επιχειρήσεων -μελών του, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση.

Με το 97,5% των συμμετεχόντων εξαγωγέων στην έρευνα να σημειώνει ότι η αναζήτηση προσωπικού αποτελεί για τους ίδιους ένα «πάρα πολύ ή και πολύ σημαντικό ζήτημα», σε ερώτηση για το εάν στην παρούσα χρονική συγκυρία η επιχείρησή σας βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης ανθρώπινου δυναμικού, το 90,7% απάντησε θετικά και το 9,3% αρνητικά.

Ερωτηθέντες για το ποιες ειδικότητες εργαζομένων αναζητούν, οι επιχειρηματίες εξαγωγείς που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι σε ποσοστό 49,2% χρειάζονται ειδικευμένους τεχνίτες, χειριστές εξοπλισμού και μηχανημάτων, και οδηγούς, ενώ το 48,3% ψάχνει ανειδίκευτους εργάτες. Επιπλέον, ποσοστό 42,4% των συμμετεχόντων στην έρευνα επισήμανε ότι αναζητεί επαγγελματίες (μηχανικούς, οικονομολόγους, πληροφορικούς, λογιστές, νομικούς, κ.ά.), το 40,7% τεχνικούς και βοηθούς, το 27,1% πωλητές και υπάλληλους γραφείου (γραμματείς, εξυπηρέτηση πελατών, υπάλληλοι υποδοχής, ταμίες, κ.λπ.) και το 21,2% ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη. «Το 6,8% αναζητεί άλλες κατηγορίες ανθρώπινου δυναμικού που δεν εντάσσονται στις παραπάνω», υπογραμμίζει στη σημερινή του ανακοίνωση ο ΣΕΒΕ.

Σε ερώτηση για το εκπαιδευτικό επίπεδο των στελεχών που αναζητούν οι εξαγωγείς, ποσοστό 29,7% απάντησε κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου, το 63,6% δήλωσε ότι ψάχνει αποφοίτους Α.Ε.Ι., το 60,2% αποφοίτους Τ.Ε.Ι. και το 61,9% αποφοίτους λυκείου. Απόφοιτους γυμνασίου αναζητά το 22% των συμμετεχόντων εξαγωγέων στην έρευνα και το 17,8% «ψάχνει» και δημοτικού.

Σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, το 8,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα διατύπωσε μια «θετική στάση», όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στη σημερινή ανακοίνωση του ΣΕΒΕ, ενώ το 91,5% εξέφρασε την απαισιοδοξία του, εστιάζοντας σε ζητήματα που αφορούν τα εξής: έλλειψη εξειδίκευσης και κατάρτισης, δυσκολία που ενέχει η δραστηριοποίηση της εταιρίας στην περιφέρεια, αλλά και στο αυξημένο εργοδοτικό κόστος.

Από τις 118 επιχειρήσεις που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, το 8,5% εξ αυτών είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενοι), το 34,7% μικρές επιχειρήσεις (11-50 εργαζόμενοι), το 33,1% μεσαίες επιχειρήσεις (51-250 εργαζόμενοι) και το 23,7% μεγάλες επιχειρήσεις (251 εργαζόμενοι και άνω).

Τα αποτελέσματα της προαναφερόμενης έρευνας, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΣΕΒΕ, θα αποτελέσουν οδηγό για τις περαιτέρω ενέργειες σε συνεργασία με τα επιμελητήρια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την ολοκλήρωση της καταγραφής των αναγκών, τη διαμόρφωση προτάσεων και τη χάραξη και υλοποίηση στρατηγικής αντιμετώπισης του προβλήματος εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, καθώς και της μείωσης του ποσοστού ανεργίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS
ΣΧΕΤΙΚΑ