Ν. Ι. Θεοχαράκης (Nissan): Απολύτως ενήμερα τα δάνειά μας

NEWSROOM
Nissan
Φωτό: Shutterstock

Ανακοίνωση σχετικά με την μεταβίβαση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων από την Alpha Bank στη Fortress εξέδωσε η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. τονίζοντας ότι οι δανειακές της υποχρεώσεις είναι απολύτως ενήμερες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με αφορμή δημοσιεύματα τα οποία αναπαράγονται από την Παρασκευή 5/5/2023 στα ηλεκτρονικά και έντυπα Μέσα, αναφορικά με την υπό εξέλιξη μεταβίβαση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων μεγάλων και μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Alpha Bank) σε εταιρείες συνδεδεμένες με τη Fortress Credit Corp., η Εταιρεία ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1. Τόσο η Εταιρεία ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. όσο και η συνδεδεμένη της Εταιρεία ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. είναι απολύτως ενήμερες ως προς τις δανειακές τους υποχρεώσεις προς την Αlpha Bank και τις λοιπές Τράπεζες, καλύπτοντας τις σχετικές υποχρεώσεις τους προς τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα εμπροθέσμως και στο σύνολό τους. Σημειώνεται ότι οι Εταιρείες έχουν καταβάλει κατά την τελευταία δεκαετία περισσότερα από 80 εκ. ευρώ προς εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων, ο δε υφιστάμενος δανεισμός τους καλύπτεται επαρκώς από τις χορηγηθείσες εμπράγματες ασφάλειες.

2. Οι Εταιρείες, υπό τη διοίκηση του Τάκη Θεοχαράκη, παραμένουν πιστές στις βασικές αρχές της χρηστής διαχείρισης, βελτιώνοντας διαρκώς τα αποτελέσματά τους, διατηρώντας το σύνολο των θέσεων εργασίας του προσωπικού και συντηρώντας μακροχρόνια άριστες συνεργασίες τόσο με τις δανείστριες Τράπεζες όσο και με τους Πελάτες και Προμηθευτές τους, μεταξύ των οποίων και ο Κατασκευαστικός Οίκος Nissan ο οποίος εμπιστεύεται στην Ελλάδα την ΝΙΚ.Ι.ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. για περισσότερα από 60 έτη.

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η διασφάλιση μακροπρόθεσμης σταθερής κερδοφορίας, η ανάπτυξη νέων συνεργασιών εντός και εκτός του κλάδου αυτοκινήτων και η συνεχιζόμενη βελτίωση του συνόλου των οικονομικών μεγεθών των Εταιρειών, σημεία που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους και τη συνέχιση της δυναμικής τους παρουσίας στην Ελληνική αγορά.

ΣΧΕΤΙΚΑ