Φ. Καραβίας (Eurobank): Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023 αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού μας μοντέλου

NEWSROOM
Καραβίας

Τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank στο πρώτο τρίμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε 237 εκατ. ευρώ έναντι 270 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2022 και περιλαμβάνουν 15 εκατ. ευρώ ζημιές από τις δραστηριότητες στη Σερβία στο πρώτο τρίμηνο 2023, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί ως μη συνεχιζόμενες.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 328 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 255 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2023. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,06 ευρώ και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 15,8% στο πρώτο τρίμηνο 2023.

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,1% το πρώτο τρίμηνο 2023, από 6,7% το πρώτο τρίμηνο 2022 και 5,2% στο τέλος της περυσινής χρονιάς. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν οριακά θετικός κατά 7 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2023. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 0,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 2,1 δισ. ευρώ ή 0,5 δισ. ευρώ μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε σημαντικά, από 71,9% το πρώτο τρίμηνο 2022 σε 76% το αντίστοιχο φετινό πρώτο τρίμηνο.

Στο τέλος Μαρτίου 2023, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε σε 18,4% και ο δείκτης FL CET1 σε 15,5% και ήταν αυξημένοι κατά 190 μονάδες βάσης έναντι του πρώτου τριμήνου 2022.

Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 41,7 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους 4,7 δισ. ευρώ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε 24,2 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 10 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 2,8 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις πελατών το πρώτο τρίμηνο 2023 διαμορφώθηκαν σε 55,1 δισ. ευρώ.

Σε δηλώσεις του με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τράπεζας ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίωνας Καραβίας ανέφερε:

«Μέσα σε ένα θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον τόσο στην Ελλάδα όσο και τις άλλες κύριες αγορές μας, η Eurobank κατέγραψε άλλο ένα τρίμηνο ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων. Η ενσώματη αξία (Tangible Book Value) ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 23% σε ετήσια βάση, στο 1,78 ευρώ. Η αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων καθώς και των εσόδων από προμήθειες ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις. Το ένα τρίτο των συνολικών κερδών προήλθε από τις διεθνείς δραστηριότητες, με ισχυρές επιδόσεις στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Παρότι τα έκτακτα έσοδα ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 6 σεντς, υπερβαίνοντας την εκτίμησή μας. Οι επιδόσεις μας έχουν οδηγήσει σε ένα ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, στο 18,4%, έχοντας συνυπολογίσει τις στρατηγικές ενέργειες που έχουμε ανακοινώσει και την επαναγορά του 1,4% των μετοχών της τράπεζας.

Οι προοπτικές στις κύριες αγορές μας παραμένουν θετικές. Στην Ελλάδα η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί το 2,5%, σημαντικά υψηλότερη από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια και το FDI θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν μια αναπτυξιακή πορεία βασισμένη στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Η Ελλάδα απέχει ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα και η αναβάθμισή της αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023 αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού μας μοντέλου που στηρίζεται στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Στην Ελλάδα οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε 2,9 δις.ευρώ και αναμένουμε η τάση αυτή να συνεχιστεί με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, καθώς αναμένεται περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων του ευρώ, εστιάζουμε και στην ποιότητα του ενεργητικού. Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας που ικανοποιούν τα κριτήρια να αξιοποιήσουν πλήρως το πρόγραμμα υποστήριξης των ευάλωτων δανειοληπτών. Παράλληλα, ενεργώντας προληπτικά, πήραμε την απόφαση να παγώσουμε το επιτόκιο βάσης για τα ενήμερα στεγαστικά δάνεια για 12 μήνες.

Λάβαμε την επίσημη έγκριση του SSM για την υποβολή αιτήματος επαναγοράς του 1,4% των μετοχών της Eurobank και προχωράμε στα επόμενα βήματα. Η κίνηση αυτή είναι η πρώτη του προγράμματος ανταμοιβής των μετόχων μας, το οποίο έχουμε ανακοινώσει και αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα».

ΣΧΕΤΙΚΑ