fbpxElvalHalcor: Στα 930,5 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο 2023 -Στα 70,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη | Economistas.gr
Skip to main content

ElvalHalcor: Στα 930,5 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο 2023 -Στα 70,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη

ElvalHalcor: Στα 930,5 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο 2023 -Στα 70,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη

Στα 930,5 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Αυτό σημαίνει ότι ο κύκλος εργασιών της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ είναι ελαφρώς βελτιωμένος κατά 0,8%, συγκριτικά με 923,6 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2022.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της ElvalHalcor, μειώθηκαν κατά 5,9% και ανήλθαν στα 70,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023 έναντι 74,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα από το αυξημένο κόστος κατεργασίας.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 64,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023, έναντι 109,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 56,1 εκατ. ευρώ έναντι 102,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022. Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 14,3 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2023, έναντι κερδών 28,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2022.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 13,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 57% συγκρινόμενο με τα 8,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022. Η αύξηση αυτή αποδίδεται στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς ενώ αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του καθαρού δανεισμού. Σημειώνεται ότι ο όμιλος για να αντιμετωπίσει την αύξηση των επιτοκίων, έχει προβεί σε πράξεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών επιτοκίων (interest rate swaps) για μέρος των δανειακών υποχρεώσεων με κυμαινόμενο επιτόκιο και σε λήψη δανείων με σταθερό επιτόκιο.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε κατά 60,2 εκατ. ευρώ από το πρώτο τρίμηνο του 2022, ως αποτέλεσμα της υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας του και των μειωμένων τιμών των μετάλλων.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 19,7 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2023, έναντι 66,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 18 εκατ. ευρώ για τη κλειόμενη περίοδο (ή 0,0481 ευρώ ανά μετοχή) από 65,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του πρώτου τριμήνου του 2022 (ή 0,1741 ευρώ ανά μετοχή).

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: πελατοκεντρική φιλοσοφία, υψηλή τεχνολογία και διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση


Το 2023 ξεκίνησε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, με εντελώς διαφορετικές συνθήκες, προοπτικές και δυσκολίες σε σχέση με το 2022. Η αβεβαιότητα για την οικονομική ανάπτυξη, που οδήγησε σε χαμηλή ζήτηση σε πολλούς παραγωγικούς κλάδους, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες επέτρεψαν στην Ευρώπη να ξεπεράσει τον σκόπελο της ενεργειακής επάρκειας την κρίσιμη περίοδο. Αυτό οδήγησε σε συνεχή πτώση των τιμών ενέργειας, οι οποίες παραμένουν όμως σε αυξημένα επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν, ενώ δεν υπάρχει και βεβαιότητα για τη μελλοντική τους πορεία.

Παρά τη γεωπολιτική κρίση, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το ευρύ και διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η υψηλή τεχνολογία και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, παράγοντες που της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία.

Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, αυξάνοντας περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα, της εταιρείας σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων (megatrends) της κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, της αστικοποίησης, της τεχνολογικής εξέλιξης καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το γεγονός αυτό δίνει στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στη δυναμική αυτή και να διατηρήσει μακροχρόνια την ανοδική της πορεία, παρά τις όποιες πιθανές βραχυχρόνιες επιπτώσεις από περισσότερο κυκλικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 23 Μαΐου ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Α’ τριμήνου 2021
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 23 Μαΐου ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Α’ τριμήνου 2021
Η Εταιρεία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η Ανακοίνωση και Δημοσίευση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών περιόδου Α τριμήνου 2022 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης).
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 23 Μαΐου ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Α’ τριμήνου 2021
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης της 24ης Μαΐου
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης της 24ης Μαΐου
H ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 24/5/2022.
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οι αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης της 24ης Μαΐου
Στις 24/5  η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ
Στις 24/5  η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ,  θα λάβει χώρα την 24η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., με φυσική παρουσία των μετόχων στο Ξενοδοχείο WYNDHAM GRAND ATHENS και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης
Στις 24/5  η τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ