Πλαστικά Θράκης: Στα 5,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων α’ τριμήνου

NEWSROOM
Πλαστικά Θράκης: Στα 5,4 εκατ. ευρώ τα κέρδη προ φόρων α’ τριμήνου

Στα €5,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου Πλαστικά Θράκης κατά το α’ τρίμηνο του 2023, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 93 εκατ. ευρώ. Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης ο διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης Μαλάμος, καθώς όπως έχει ενημερώσει ήδη η εταιρεία, οι ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου τριμήνου 2023, καθώς και το σχετικό Δελτίο Τύπου θα δημοσιευθούν την Τρίτη, 30 Μαΐου 2023, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Μαλάμος ανέφερε σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2023: "Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2023 που θα δημοσιεύσει ο Όμιλος στις 30/05/2023, οι Πωλήσεις ανέρχονται σε €93 εκατ., συγκριτικά με €106,3 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του 2022, λόγω του μειωμένου όγκου πωλήσεων κατά 4% και κυρίως λόγω των μειωμένων τιμών πώλησης στην αγορά. Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων για το πρώτο τρίμηνο του 2023 ανέρχονται σε €11,7 εκατ., συγκριτικά με €11,2 εκατ. για το πρώτο τρίμηνο του 2022. Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2022 περιελάμβανε επιπλέον και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη ύψους €4,3 εκατ., που σχετίζονταν με προϊόντα COVID-19 (συνολικό EBITDA πρώτου τριμήνου 2022: €15,5 εκατ.)."

Για την ορθή ενημέρωση του επενδυτικό κοινού σημειώνεται ότι τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) για το πρώτο τρίμηνο του 2023 ανέρχονται σε €5,4 εκατ., συγκριτικά με €6,4 εκατ. που αφορούν στο παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων της περσινής αντίστοιχης περιόδου (τα συνολικά Κέρδη προ Φόρων πρώτου τριμήνου 2022 ήταν συνολικά €10,7 εκατ., τα οποία περιελάμβαναν και έκτακτα κέρδη ύψους €4,3 εκατ. από πωλήσεις των ως άνω προϊόντων προσωπικής προστασίας).

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας, ο Όμιλος βελτίωσε τη ρευστότητα του, καταγράφοντας μειωμένο Καθαρό Δανεισμό ύψους €14,8 εκατ. στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2023, συγκριτικά με €21,5 εκατ. στο τέλος του 2022.

Επιπλέον, απαντώντας σε ερωτήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ο κ. Μαλάμος σημείωσε ότι, αναφορικά με τη ζήτηση των πρώτων μηνών του 2023, αυτή έχει ανακάμψει ελαφρώς, κυρίως στους κλάδους των υποδομών και της συσκευασίας, ενώ για προϊόντα για τους κλάδους των κατασκευαστικού, του αγροτικού κλάδου και της επιπλοποιίας, εξακολουθεί να παρουσιάζεται ασθενής.

Επιπλέον, σχολίασε ότι το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου για το 2023, ύψους €30 εκατ. περίπου, υλοποιείται ομαλά, ενώ αναφορικά με τις προοπτικές σε επίπεδο κερδοφορίας για το σύνολο του έτους, ο κ. Μαλάμος σχολίασε ότι παραμένει εξαιρετικά δύσκολη η εκτίμηση της ετήσιας κερδοφορίας, εξαιτίας των τρεχουσών ευμετάβλητων συνθηκών, σημειώνοντας ωστόσο, ότι σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, εφόσον οι συνθήκες στην αγορά δεν μεταβληθούν σημαντικά, εκτιμάται ότι τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο εξάμηνο του 2023, θα βρίσκονται στα ίδια περίπου επίπεδα των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του πρώτου εξάμηνου του 2022, από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων (ήτοι μη περιλαμβάνοντας τα μη επαναλαμβανόμενα κέρδη από τις πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με τον COVID-19, που στο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε περίπου €4,7 εκατ. σε επίπεδο EBITDA).

Τέλος, αναφορικά με τις ενέργειες που υλοποιούνται για θέματα βιωσιμότητας, ο κ. Μαλάμος ανέφερε ότι ο Όμιλος υλοποιεί συγκεκριμένες και στοχευμένες ενέργειες, ώστε να μειώνει διαρκώς το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, όπως η διαμόρφωση φωτοβολταϊκών πάρκων 6,7 MW το 2022 και επιπλέον 6 MW το 2023. Επιπλέον, σημείωσε ότι ο Όμιλος εστιάζει στην ανάπτυξη καινοτόμων και βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, εφαρμόζοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, υλοποιείται ένα πλέγμα ενεργειών για την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών, λειτουργώντας καθημερινά εντός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο κ. Μαλάμος ανέφερε: "Οι παραπάνω ενέργειες έχουν ήδη αρχίσει να δείχνουν τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα, καθώς ο Όμιλος αξιολογήθηκε με βαθμό (rating) "Β" από τον διεθνή οργανισμό αξιολόγησης για θέματα βιωσιμότητας "CDP”, βελτίωση 2 βαθμίδων σε σχέση με το 2021 και υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επίσης, μόλις πρόσφατα ο Όμιλος βρέθηκε στην υψηλότερη κλίμακα "Platinum" στο "ESG Transparency Index" του Forbes, το οποία αποτυπώνει το επίπεδο διαφάνειας σε θέματα ESG των 100 μεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα".

ΣΧΕΤΙΚΑ