Νέους αναπτυξιακούς στόχους ανακοίνωσε η Coca Cola HBC

NEWSROOM
Νέους αναπτυξιακούς στόχους ανακοίνωσε η Coca Cola HBC

Νέους στόχους για την ανάπτυξή της ανακοίνωσε η Coca-Cola HBC, που δεσμεύεται για τη διανομή μερίσματος. Η εταιρεία πραγματοποιεί σήμερα investor day στη Ρώμη, με στόχο να παρουσιάσει την πρόοδο που έχει σημειώσει στους πέντε πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής της.

Eιδικότερα, σε επικαιροποίηση των χρηματοοικονομικών της στόχων για να καλύψει τη μεσοπρόθεσμη περίοδο μετά το 2023 προχώρησε η Coca-Cola HBC.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, οι στόχοι είναι:

• Μέση ετήσια αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 6-7% (προηγουμένως στόχος 5-6% ετησίως).

• Μέση ετήσια αύξηση οργανικού περιθωρίου EBIT κατά 20-40 μονάδες βάσης ετησίως.

• Κεφαλαιουχικές δαπάνες ως ποσοστό των εσόδων της τάξης του 6,5%-7,5% ετησίως.

• Συνεχής εστίαση στην αύξηση της απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου ROIC (2022: 14,1%)

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία βεβαιώνει τη δέσμευσή της για ένα προοδευτικό μέρισμα μεταξύ 40-50% των συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή ετησίως. Σημειώνει πως αυτό θα υποστηριχθεί επαρκώς από την ανάπτυξη των ελεύθερων ταμειακών ροών μεσοπρόθεσμα. Επίσης, σημειώνει η εταιρεία, ο στόχος να διατηρηθεί μια αναλογία καθαρού χρέους προς EBITDA στο εύρος 1,5 έως 2 φορές παραμένει σταθερός.

Επιπλέον, η εταιρεία βεβαιώνει ότι θα επιτύχει τους στόχους του 2023: οργανική αύξηση εσόδων πάνω από τον μέσο στόχο ανάπτυξης 5-6% και οργανική αύξηση EBIT στο ανώτατο όριο του εύρους -3% έως +3%.

Ο Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε μεταξύ άλλων: «Η ανακοίνωσή μας σήμερα ενισχύει την επιτυχή συνεχή εφαρμογή της στρατηγικής μας και τις ισχυρές επιδόσεις που έχουμε επιτύχει τα τελευταία τέσσερα χρόνια μετά το τελευταίο investor day. Παρά τις πρόσφατες προκλήσεις από τον Covid, τον υψηλό πληθωρισμό και τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, συνεχίζουμε να κάνουμε σημαντικές επενδύσεις στην επιχείρηση, ώστε να μεταμορφώσουμε τις δυνατότητές μας και να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες ανάπτυξης».

ΣΧΕΤΙΚΑ