Lavipharm: Πράσινο φως από ΓΣ στη δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη

NEWSROOM
lavipharm

Την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας (Stock Award Plan) καθώς και προγράμματος διάθεσης μετοχών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (Stock Option Plan) σε στελέχη, αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lavipharm που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της.

Με τις σημερινές αποφάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Lavipharm διευρύνθηκε περαιτέρω με την προσθήκη ενός ακόμα μέλους, της κας Βίκυ Δ. Κεφαλά. Η κα Κεφαλά διαθέτει εμπειρία εδώ και 27 χρόνια σε κορυφαίες εταιρείες της Ελλάδας και διεθνώς με εξειδίκευση στους τομείς της χρηματοδότησης μεγάλων έργων, της αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, της στρατηγικής ανάπτυξης βιώσιμων επενδύσεων, της χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας, ενώ έχει βαθιά γνώση σε θέματα που άπτονται των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων. Με την είσοδο της κας Κεφαλά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Lavipharm ενδυναμώνεται περαιτέρω και η συνδυασμένη εμπειρία των μελών του καλύπτει διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους και τομείς, παρέχοντας ένα ισχυρό θεμέλιο για τη μελλοντική ανάπτυξη και επιτυχία της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, λαμβάνοντας το λόγο, ο κ. Τηλέμαχος Λαβίδας, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σημείωσε ότι «με οδηγό μας την εφαρμογή υψηλών προτύπων διακυβέρνησης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την κα Βίκυ Κεφαλά, της οποίας η τεχνογνωσία σε χρηματοοικονομικά θέματα και η επαγγελματική οξυδέρκεια θα ωφελήσουν σημαντικά την Εταιρεία μας. Η πλούσια εμπειρία της σε θέσεις-κλειδιά θα

συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων μας, μέρος των οποίων αποτελεί και η απορρόφηση πόρων από το ταμείο Ανάκαμψης αλλά και η αξιοποίηση των προσφερόμενων χρηματοδοτικών εργαλείων από τη Lavipharm».

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε δύο νέα προγράμματα μακροπρόθεσμων κινήτρων. Το Stock Award Plan και το Stock Option Plan, που αφορούν το θεσμό της δωρεάν διάθεσης μετοχών σε ανώτερα στελέχη και της διάθεσης μετοχών σε στελέχη με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών αντίστοιχα. Τα δύο προγράμματα δεν θα ξεπερνούν συνολικά το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και διανέμονται σε βάθος διετίας έως εξαετίας. Πρόκειται για πάγιες πρακτικές επιχειρήσεων που φιλοδοξούν να αποτελούν εργοδότη πρώτης επιλογής κι έχουν σχεδιαστεί για να ευθυγραμμίζουν τα συμφέροντα των εργαζόμενων με τους μακροπρόθεσμους στόχους της εταιρείας. Προσφέρουν στους εργαζομένους την ευκαιρία να αποκτήσουν μετοχές, ενισχύοντας περαιτέρω την αίσθηση της ιδιοκτησίας και τους δεσμούς με την επιχείρηση. Η πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Lavipharm να προσελκύει, να διατηρεί και να ανταμείβει ικανά και αξιόλογα στελέχη, δίνοντας τους παράλληλα κίνητρα να συμβάλλουν στην αναπτυξιακή και κατ’αποτέλεσμα κερδοφόρο πορεία της εταιρείας.

Ο κ. Λαβίδας τόνισε ότι «Η Lavipharm γράφει εδώ και καιρό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία της. Σε αυτή τη διαδρομή, πρέπει να είναι ανταγωνιστική, να προσελκύει και να διατηρεί τους καλύτερους, αυτούς/αυτές που θα την οδηγήσουν και πάλι στη θέση που της αξίζει.

Καλλιεργούμε το αίσθημα της ιδιοκτησίας και δημιουργούμε μια κουλτούρα στελέχους μετόχου. Δίνουμε κίνητρα στους ανθρώπους μας με προορισμό την επαγγελματική τους πρόοδο, την επιχειρηματική ανάπτυξη της Lavipharm και κυρίως τη δημιουργία αποδόσεων και μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της».

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με διαλογική συζήτηση και την απαραίτητη απαρτία καθώς συμμετέχει ποσοστό 68,25% των Μετόχων. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Lavipharm συγκροτήθηκε σε σώμα και η κα Κεφαλά ορίστηκε ως Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος

TAGS
ΣΧΕΤΙΚΑ