Συνολικά 5.704 αιτήσεις χρηματοδότησης για «Πράσινη Παραγωγική Επενδυση ΜμΕ» και «Πράσινο Μετασχηματισμό ΜΜΕ»

NEWSROOM
πρασινη ανάπτυξη
Φωτογραφία από Shutterstock/ maeching chaiwongwatthana

Μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί 5.704 αιτήσεις χρηματοδότησης στις δράσεις «Πράσινη Παραγωγική Επενδυση ΜμΕ» και «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ» και ο προϋπολογισμός ήδη έχει εξαντληθεί, για κάποιες περιοχές, ενώ οι προσκλήσεις παραμένουν ανοικτές προς υποβολή αιτήσεων στις υπόλοιπες περιοχές και μέχρι την πλήρη εξάντληση του προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί 4.434 αιτήσεις χρηματοδότησης στην δράση «Πράσινη Παραγωγική Επενδυση ΜμΕ», συνολικού προϋπολογισμού 676.892.155 ευρώ με δημόσια δαπάνη 316.306.327 ευρώ και 1.277 αιτήσεις χρηματοδότησης στην δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ», συνολικού προϋπολογισμού 713.982.632 ευρώ με δημόσια δαπάνη 326.690.032 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, για την δράση «Πράσινη Παραγωγική Επενδυση ΜμΕ», σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΠΑ, στην κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), έχουν υποβληθεί 3.056 αιτήσεις χρηματοδότησης με δημόσια δαπάνη 211.243.401 ευρώ, ενώ η δημόσια δαπάνη της δράσης για την κατηγορία αυτή είναι 312.000.000 ευρώ.

Στην κατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) έχουν υποβληθεί 1.378 αιτήσεις με δημόσια δαπάνη 105.062.946 ευρώ, ενώ η δημόσια δαπάνη της δράσης για την κατηγορία αυτή είναι 88.000.000 ευρώ και δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για τη συγκεκριμένη κατηγορία περιφερειών.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού για την κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), προσαυξημένου κατά 20%.

Δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Στην δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ», μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί 1.277 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 713.982.632 ευρώ με δημόσια δαπάνη 326.690.032 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), έχουν υποβληθεί 943 αιτήσεις χρηματοδότησης με δημόσια δαπάνη 246.667.789 ευρώ, ενώ η δημόσια δαπάνη της δράσης για την κατηγορία αυτή είναι 234.000.000 ευρώ.

Αναλυτικά, η δημόσια δαπάνη αιτήσεων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (de minimis) για την παραπάνω κατηγορία περιφερειών ανέρχεται σε 90.105.552 ευρώ, ενώ η δημόσια δαπάνη για το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται σε 117.000.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, η δημόσια δαπάνη αιτήσεων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 ανέρχεται σε 156.562.237 ευρώ, ενώ η δημόσια δαπάνη για το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται σε 117.000.000 ευρώ και δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για τη συγκεκριμένη κατηγορία περιφερειών.

Στην κατηγορία των περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) έχουν υποβληθεί 334 αιτήσεις χρηματοδότησης με δημόσια δαπάνη 80.022.243,32 ευρώ και δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη δημόσια δαπάνη για τη συγκεκριμένη κατηγορία περιφερειών.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού για την κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (de minimis), προσαυξημένου κατά 20%.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 52 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 42.872.288 ευρώ με δημόσια δαπάνη 19.983.238 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), έχουν υποβληθεί 24 αιτήσεις χρηματοδότησης με δημόσια δαπάνη 12.840.949 ευρώ, ενώ η δημόσια δαπάνη της δράσης για την κατηγορία αυτή είναι 46.800.000 ευρώ.

Στην κατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) έχουν υποβληθεί 28 αιτήσεις με δημόσια δαπάνη 7.142.289 ευρώ, ενώ η δημόσια δαπάνη της δράσης είναι για την κατηγορία αυτή 13.200.000 ευρώ.

«Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Τέλος, στην δράση «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί 79 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού προυπολογισμού 30.622.451 ευρώ, με δημόσια δαπάνη 14.009.894 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), έχουν υποβληθεί 44 αιτήσεις χρηματοδότησης με δημόσια δαπάνη 8.036.971 ευρώ ενώ η δημόσια δαπάνη της δράσης είναι 117.000.000 ευρώ.

Στην κατηγορία των Περιφερειών Μετάβασης (Αττική, Νότιο Αιγαίο) έχουν υποβληθεί 35 αιτήσεις με δημόσια δαπάνη 5.972.923 ευρώ, ενώ η δημόσια δαπάνη της δράσης είναι 33.000.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται στις δράσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.opske.gr) και εγκρίνονται μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης ανά κατηγορία περιφέρειας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ