Έως τις 28 Ιουλίου οι αιτήσεις για τα βραβεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών «Βιώσιμης - Καινοτόμου και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας»

NEWSROOM
Έως τις 28 Ιουλίου οι αιτήσεις για τα βραβεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών «Βιώσιμης - Καινοτόμου και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας»
Φωτο: Eurokinissi

Έως τις 28 Ιουλίου 2023 θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να δηλώνουν συμμετοχή στην 7η διοργάνωση των βραβείων «Βιώσιμης - Καινοτόμου και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας», που απονέμονται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Το Επιμελητήριο βραβεύει μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διακρίθηκαν στον επιχειρηματικό στίβο αλλά και άφησαν έντονο το κοινωνικό αποτύπωμά τους, καθώς υπάρχουν και ειδικές βραβεύσεις με επίκεντρο την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Η φετινή εκδήλωση του Επιμελητηρίου προγραμματίζεται εντός του Οκτωβρίου.

Τα κριτήρια για την επιλογή των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών είναι τα εξής:

1. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

2. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης από υλοποίηση εθνικού ή κοινοτικού προγράμματος.

3. Να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας.

4. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2.1, σημεία 9, 10, 11 των κατευθυντηρίων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004/C/244/02).

5. Να έχουν τις δύο τελευταίες χρήσεις (προ αποσβέσεων και φόρων) κερδοφόρες.

6. Να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς Δημόσιο, τράπεζες, ΕΦΚΑ και λοιπά ασφαλιστικά ταμεία.

7. Να έχουν διατηρήσει ή και να έχουν αυξήσει την απασχόληση το 2022 σε σχέση με το 2021 και να συνεχίζουν και το 2023 την ίδια πρακτική.

8. Να μη δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising).

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις προσκομίζουν στοιχεία για όσες χρήσεις έχουν ήδη κλεισμένες, ενώ αν έχουν πάνω από ένα έτος λειτουργίας πρέπει να διατηρούν ή και να έχουν αυξήσει την απασχόληση.

ΣΧΕΤΙΚΑ