ElvalHalcor: Πορεία προσηλωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη - Ο 15ος Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης

NEWSROOM
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Η ElvalHalcor,συνεπής στη δέσμευσή της για υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία με διαφάνεια και λογοδοσία, δημοσιεύει τον 15ο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022, μιας χρονιάς ορόσημο για την Εταιρία, κατά την οποία παρουσίασε υψηλές οικονομικές επιδόσεις και σημαντική πρόοδο. Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης καταδεικνύει τη στρατηγική και τη δέσμευση της Εταιρίας, ενώ παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις δράσεις και την επίδοση της ElvalHalcor στους τρεις βασικούς πυλώνες: Περιβάλλον, Κοινωνία-Άνθρωπος και Διακυβέρνηση.

Δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί για την ElvalHalcor στρατηγική προτεραιότητα και είναι μέρος της επιχειρηματικής της λειτουργίας και κουλτούρας. Η ElvalHalcor υλοποιεί στοχευμένα προγράμματα όπως προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, προώθησης της ανακύκλωσης σκραπ αλουμινίου και χαλκού και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης.

•Ο μέσος όρος του ποσοστού ανακυκλωμένου σκραπ (pre- και post-consumer) στον τομέα έλασης αλουμινίου ξεπέρασε το 30%, υλοποιώντας τη στρατηγική αύξησης του ποσοστού σκραπ στην παραγωγή με έμφαση στα προϊόντα συσκευασίας που σημειώνουν και τα υψηλότερα ποσοστά ανακυκλωμένου αλουμινίου. Η ανακύκλωση σκραπ χαλκού αντίστοιχα έφτασε το 49%.

•Το 98% των αποβλήτων της ElvalHalcor οδηγήθηκε προς ανακύκλωση και ενεργειακή αξιοποίηση.

•Στον τομέα έλασης αλουμινίου καταγράφηκαν σημαντικές μειώσεις της ειδικής κατανάλωσης ενέργειας, ως αποτέλεσμα των σημαντικών επενδύσεων των τελευταίων χρόνων και της αύξησης της παραγωγικότητας

•Ο τομέας διέλασης χαλκούκαι κραμάτωνέλαβε μία από τις πρώτες πιστοποιήσεις στην Ελλάδα για το Σύστημα Διαχείρισης νερού που εφαρμόζει σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 46001:2019.

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο

Στην καρδιά του επιχειρηματικού μοντέλου της ElvalHalcor βρίσκονται οι άνθρωποί της. Η Εταιρία επενδύει ουσιαστικά και συστηματικά στην ασφάλεια και υγεία των ανθρώπων και συνεργατών της, στη διαρκή ανάπτυξη και εξειδίκευσηκαι τη συνολική ευημερία τους.

Στηρίζοντας έμπρακτα τη νέα γενιά, η ElvalHalcor ολοκλήρωσε με επιτυχία τα δύο προγράμματα δωδεκάμηνης έμμισθης πρακτικής “Engineers of tomorrow” και “Βιο-Μηχανικοί Ορίζοντες”, δίνοντας την ευκαιρία σε 24 απόφοιτους πολυτεχνικών σχολών να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στις εγκαταστάσεις της. Με την ολοκλήρωση των δύο προγραμμάτων, οι 15 από τους 24 μηχανικούς συνέχισαν τη συνεργασία (με πλήρη απασχόληση) με την ElvalHalcor, ενώ δύο ακόμη μηχανικοί επιλέχθηκαν προς εργασία σε θυγατρικές εταιρίες.

Παράλληλα, Εταιρία προχώρησε σε εκτεταμένα προγράμματα εκπαίδευσης, με ειδική έμφαση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και επιχειρηματικής ηθικής, τα οποία και παρουσιάζονται στον απολογισμό.

Υποστηρίζοντας δράσεις για την κοινωνική ευημερία

Το αποτύπωμα της ElvalHalcor στην τοπική κοινωνία που δραστηριοποιείται είναι ιδιαίτερα ισχυρό. Η Εταιρία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της περιοχής, απασχολώνταςπερί τους 3.000 εργαζομένους, με το 56%να είναι εργαζόμενοι από τις τοπικές κοινότητες (Ν. Βοιωτίας και Εύβοιας).Δέσμευση και στόχος της Εταιρίας είναι η συμβολή της στην περαιτέρω ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, υποστηρίζοντας και εφαρμόζοντας πολλές και σημαντικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022.

Προάγοντας την ανακύκλωση

H ElvalHalcor έχει πρωτοστατήσει και συμμετάσχει σε πλήθος πρωτοβουλιών που εστιάζουν στην ανακύκλωση, με συνεργασίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια έχει εφοδιάσει δεκάδες σχολεία και φορείς της τοπικής κοινωνίας με κάδους του συνεργαζόμενου οργανισμού «Κάθε Κουτί Μετράει», σε μια δράση που συνδυάζει τη συμμετοχή και ευαισθητοποίηση δασκάλων, μαθητών και φορέων. Με το «Κάθε Κουτί Μετράει», έχει ξεκινήσει συνεργασίες με δήμους για πρωτοβουλίες συλλογής κουτιών αλουμινίου προς ανακύκλωση. Επιπρόσθετα, η Εταιρία συμμετείχε, μαζί με το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ) που διαθέτει, στη δράση «Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης» στη Χαλκίδα, με στόχο την προώθηση της ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ελλάδα.

Θέτοντας ως προτεραιότητα την κουλτούρα ανακύκλωσης και ευαισθητοποίηση των ανθρώπων της, η Εταιρία υλοποίησε την πρωτοβουλία «Can’το Πράξη» με στόχο τη συλλογή συσκευασιών αλουμινίου που καταναλώνονται είτε στον χώρο των εργοστασίων είτε στο σπίτι των εργαζομένων και την ανακύκλωσή τους στις εγκαταστάσεις της ElvalHalcor. Μία δράση που επεκτάθηκε και στις θυγατρικές της εταιρίες.

Σύνταξη Απολογισμού

O Απολογισμός έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα έκδοσης Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης, του Global Reporting Initiative (GRI Standards 2021), των αρχών ΑΑ1000και τη νέα έκδοση του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2022 του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα τηςElvalHalcor.

Αναφερόμενος στη δημοσίευση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 της Εταιρίας, ο Γιώργος Μαυραγάνης, Strategic Planning&Sustainability Senior Manager του Τομέα Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων της ElvalHalcor,δήλωσε ότι: «Σταθερή επιδίωξη της Εταιρίας μας είναι η διαρκής βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, θέτοντας βασικούς στόχους τον περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την εξοικονόμηση πρώτων υλών και την ορθή διαχείριση αποβλήτων».

Επιπρόσθετα, ο Παναγιώτης Τσερόλας, Sustainability SeniorManager του Τομέα Έλασης Αλουμινίου της ElvalHalcor, δήλωσε ότι: «Η χρονιά που πέρασε ήταν για εμάς σημαντική, τόσο από πλευράς επιδόσεων όσο και από πλευράς προκλήσεων. Η συμβολή των προϊόντων μας σε μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, η υπευθυνότητα και δέουσα επιμέλεια της εφοδιαστικής μας αλυσίδας, η δημιουργία ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού χώρου εργασίας με κουλτούρα διαρκούς βελτίωσης και ανάπτυξης, είναι άξονες που βρίσκονται στον πυρήνα του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Επιδιώκουμε διαφάνεια και διαρκή ενημέρωση των συμμετοχών έχοντας θέσει ως στόχο η ElvalHalcor να είναι υπόδειγμα βιομηχανίας προς αυτήν την κατεύθυνση».

ΣΧΕΤΙΚΑ