Τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank για το πρώτο εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε 684 εκατ. ευρώ

NEWSROOM
Τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank για το πρώτο εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε 684 εκατ. ευρώ
Shutterstock

Τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank για το πρώτο εξάμηνο του 2023 διαμορφώθηκαν σε 684 εκατ. ευρώ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 712 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 599 εκατ. ευρώ το Α' εξάμηνο 2023. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,18 ευρώ και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 17,9% το Α' εξάμηνο 2023.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε 205 εκατ. ευρώ το Α' εξάμηνο 2023, από 97 εκατ. ευρώ το Α' εξάμηνο 2022. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 79,6% και ανήλθαν σε 233 εκατ. ευρώ και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 71,5% σε 207 εκατ. ευρώ το Α' εξάμηνο 2023. Το 44% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στην Κύπρο (προσαρμοσμένα κέρδη 90 εκατ.) και το 49% από αυτές στην Βουλγαρία (προσαρμοσμένα κέρδη 101 εκατ).

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε σε 5,2% το Α' εξάμηνο 2023, από 5,9% το Α' εξάμηνο 2022. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν θετικός κατά 140 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023. Τα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά 191 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 2,2 δισ. ή 0,6 δισ. μετά από προβλέψεις. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε από 72,6% το Α' εξάμηνο 2022 σε 73,2% το αντίστοιχο φετινό Α' εξάμηνο.

Στο τέλος Ιουνίου 2023, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε σε 19,0% και ο δείκτης FL CET1 σε 16,3%, αυξημένοι κατά 200 και 230 μονάδες βάσης αντίστοιχα έναντι του Α' εξαμήνου 2022.

Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά 0,5 δισ. ευρώ το Α' εξάμηνο 2023. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε 42,1 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους 4,6 δισ. ευρώ Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε 24,2 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά σε 10 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά σε 3,4 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 0,3 δισ. ευρώ το Α' εξάμηνο 2023 και διαμορφώθηκαν σε 55,9 δισ. ευρώ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,6% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 174,2% στο τέλος του Α' Εξαμήνου 2023. Τα υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 17,3 δισ. την ανωτέρω περίοδο. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά 4,2 δισ. σε σχέση με το Α' εξάμηνο 2022 σε 7,4 δισ. στο τέλος Ιουνίου 2023.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίωνας Καραβίας αναφέρει: «Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ισχυρό, παρά την επιβράδυνση των οικονομιών της ΕΕ. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Οι πρόσφατες εκλογές διασφάλισαν ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον, ενώ η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα φαίνεται να είναι πλέον θέμα χρόνου.

Οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζονται και στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να μειώνεται περαιτέρω, καθώς και στην αγορά ακινήτων, η οποία διατηρεί τη δυναμική της. Επιπλέον, το πρόγραμμα επενδύσεων επιταχύνεται, όπως αποδεικνύεται και από τα έργα που έχουν υποβληθεί στο Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας ύψους άνω των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Σε ένα τέτοιο υποστηρικτικό περιβάλλον, οι επιδόσεις της Eurobank σε όλους τους τομείς ήταν ιδιαίτερα θετικές, με διακριτή συμβολή των θυγατρικών μας στη Βουλγαρία και την Κύπρο. Η λογιστική αξία ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 19% σε ετήσια βάση σε 1,90 ευρώ και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αναμένεται πλέον να υπερβεί σημαντικά το 15% το 2023.

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας, ειδικά για επενδυτικά έργα που προάγουν τη βιωσιμότητα της οικονομίας. Το πρώτο εξάμηνο, οι εκταμιεύσεις στην Ελλάδα έφτασαν τα 5,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 20% κατευθύνθηκε σε αειφόρα επενδυτικά σχέδια. Επιπλέον, έχουμε ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για την υποστήριξη των πελατών μας στη Ρόδο που επλήγη ιδιαίτερα από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Παραμένουμε αισιόδοξοι για τις προοπτικές του Ομίλου, που βασίζονται σε ένα διαφοροποιημένο και αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο παράγει σταθερά υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους μας και στηρίζει την ανάπτυξη σε όλες τις χώρες όπου έχουμε παρουσία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ