Alpha Bank: Στα 357 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, το α΄εξάμηνο - Υπερεπίτευξη στόχων Στρατηγικού Σχεδίου

NEWSROOM
Alpha bank- Φωτογραφία Eurokinissi-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Alpha bank- Φωτογραφία Eurokinissi-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Στα 357 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank το πρώτο εξάμηνο του 2023, αυξημένα κατά 74,4% σε σχέση με το 2022 και κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης «το πρώτο εξάμηνο του 2023, επιτύχαμε σημαντική πρόοδο ως προς την υλοποίηση των στόχων μας, και, με εφαλτήριο τις ισχυρές λειτουργικές μας επιδόσεις, καταγράψαμε Προσαρμοσμένα Κέρδη ύψους 357 εκατ.ευρώ αυξημένα κατά 74% σε ετήσια βάση και κατά 20% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η ενίσχυση των Καθαρών Εσόδων από Τόκους συνεχίζει να κυριαρχεί στην εικόνα, καθώς η δυναμική από τα υψηλότερα επιτόκια ενισχύεται περαιτέρω από την απόδοση της εμπορικής μας πολιτικής. Αναπτύσσουμε το ενεργητικό μας με τρόπο βιώσιμο, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχημένη προσέγγιση στην τιμολόγηση, ενώ το ισχυρό μας δίκτυο επιτρέπει να ενισχύουμε το παθητικό μας ακολουθώντας μετριοπαθή τιμολόγηση», σημείωσε ο CEO του Ομίλου της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του β' τριμήνου του 2023.

Σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας και περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής βάσης δείχνουν τα αποτελέσματα του β' τριμήνου της Alpha Bank, με τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους να ανέρχονται σε 195 εκατ.ευρώ, με τον Δείκτη Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) να φτάνει το 13,1% και τον FL CET1 να ανέρχεται τελικά στο 13,6% (β' τρίμηνο), ξεπερνώντας τον στόχο της Διοίκησης κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, σημαντική βελτίωση παρουσίασε και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίων της Τράπεζας που ανήλθε στο 18%, ενισχυμένος κατά 1,6 ποσοστιαίες μονάδες.

Βελτιωμένα επίπεδα κερδοφορίας παρουσίασαν και οι θυγατρικές του Ομίλου στο εξωτερικό, με τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά φόρων από τις διεθνείς δραστηριότητες της Τράπεζας να αυξάνονται κατά 65 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, αποτελώντας το 17% των επαναλαμβανόμενων κερδών του Ομίλου και δείχνοντας σαφή σημάδια βελτίωσης.

Τα βελτιωμένα αποτελέσματα της Τράπεζας σε συνδυασμό με την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία οδήγησαν τη Διοίκηση της Τράπεζας να αναβαθμίσει για ακόμα μία φορά τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία που αναμένεται να πετύχει το 2023, από 10% σε 11%, με τον δείκτη Κερδών ανά Μετοχή να βρίσκεται υψηλότερα του 0,29 και τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκεια να αναμένεται στο 14%.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Ψάλτης στη δήλωσή του: «Όσον αφορά στο μέλλον, αξιοποιώντας την ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική του πρώτου εξαμήνου στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε, αναβαθμίζουμε τις προβλέψεις μας για την κερδοφορία το 2023 καθώς και για Απόδοση Ενσώματων Κεφαλαίων (RoTE), με τον στόχο μας να υπερβαίνει πλέον κατά πολύ το 11% (από 10% προηγουμένως), σε σύγκριση με το 7,5% που σημειώθηκε το 2022».

Τόσο η οργανική δημιουργία κεφαλαίων όσο και οι στοχευμένες και σε κατάλληλες χρονικές στιγμές ενέργειες της Διοίκησης, με έκδοση Additional Tier 1 ομολόγου ύψους Ευρώ 400 εκατ. τον Φεβρουάριο, και η ολοκλήρωση των Project Sky και Hermes, οδήγησαν σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σε σημαντική ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας, κατά 1 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η πρόσφατη έκδοση ομολόγου Senior Preferred της τάξης των 500 εκατ. επέτρεψε την περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων της Τράπεζας, ανοίγοντας τον δρόμο για διανομή μερίσματος το 2024, από τα κέρδη του 2023, ύψους 30 μονάδων βάσης, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τον Επόπτη.

Παράλληλα με την ενισχυμένη αποδοτικότητα της Τράπεζας, σημαντική περαιτέρω βελτίωση σημείωσε και το προφίλ ρευστότητας της Alpha Bank, με τον Δείκτη Δάνεια προς Καταθέσεις να μειώνεται στο 75%, σημαντικά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) να ανέρχεται στο 176%, δηλαδή 76 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τα όρια που θέτει ο επόπτης.

Προσήλωση στην πειθαρχημένη τιμολόγηση για τη διατήρηση βιώσιμης και ασφαλούς κερδοφορίας

Θεμέλιο της λειτουργικής κερδοφορίας της Τράπεζας αποτέλεσε η σημαντική αύξηση του Καθαρού Εσόδου από Τόκους (ΝΙΙ) που ενισχύθηκε κατά 48,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022, ενώ σημαντική βελτίωση παρουσίασαν και τα έσοδα από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν στα 97,1 εκατ.ευρώ αυξημένα κατά 10,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2023, κυρίως χάρη στα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας στην επιχειρηματική τραπεζική και στον τομέα καρτών και πληρωμών.

Πέραν της αυξημένης κερδοφορίας, η Διοίκηση δίνει μεγάλη έμφαση στην πειθαρχία όσον αφορά στην τιμολόγηση νέων δανείων, με στόχο τη διατήρηση βιώσιμης και ασφαλούς κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνουν πηγές της Τράπεζας, «η Τράπεζά μας βασίζεται σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, και γι' αυτό αποφεύγουμε να 'κλειδώσουμε' περιθώρια κέρδους που δεν είναι βιώσιμα για εμάς ή θα μας ανάγκαζαν να κάνουμε δύσκολες συζητήσεις με τους εταιρικούς μας πελάτες όταν οι καταθέσεις ανατιμηθούν υψηλότερα ή τα επιτόκια πέσουν».

Στη σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της Τράπεζας συνετέλεσε επίσης σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν η πρωταγωνιστική θέση της Alpha Bank στο Wholesale Banking, ως η Τράπεζα της Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, αυξάνοντας τις εκταμιεύσεις της κατά 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα ανήλθε στα Ευρώ 100 εκατ., αντανακλώντας αφενός τη βελτιωμένη ζήτηση πιστώσεων κυρίως από επιχειρήσεις, και αφετέρου την επιβράδυνση στην αποπληρωμή δανείων.

Μοχλό στη σημαντική αυτή επίδοση της Τράπεζας αποτέλεσε η μεγάλη αύξηση των καταθέσεων κατά 1,4 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που πιστοποιεί την ικανότητα της Alpha Bank να προσελκύει καταθέσεις προκειμένου να αυξήσει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο και μάλιστα χωρίς αυτό να την διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό ως προς το κόστος χρηματοδότησης.

Ενίσχυση της ποιότητας του Ενεργητικού και μείωση του προφίλ κινδύνου της Τράπεζας

Τέλος, σημαντική βελτίωση παρουσίασε και η ποιότητα του Ενεργητικού της Τράπεζας, με τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα να παραμένουν σταθερά και να καλύπτονται κατά 85% με εξασφαλίσεις, κυρίως Ιδιωτών. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και το Κόστος Πιστωτικού κινδύνου, το οποίο διαμορφώθηκε στις 76 μονάδες βάσης, 9 μ.β. χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις της Διοίκησης, επιβεβαιώνοντας την τάση που παρατηρείται στη μείωση του προφίλ κινδύνου της Τράπεζας και τη βελτίωση της ποιότητας του Ενεργητικού της.

Σε ό,τι αφορά στα κόστη, παρέμειναν συγκρατημένα, με τη Διοίκηση της Τράπεζας να συνεχίζει να εστιάζει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας, γεγονός που αντανακλάται στην περαιτέρω μείωση του Δείκτη Κόστους-Εσόδων που διαμορφώθηκε στο 44%, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της ελληνικής κρίσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ