fbpxIntracom Properties: Με 87,729% στην Κλουκίνας – Λάππας μετά την υποχρεωτική δημόσια πρόταση | Economistas.gr
Skip to main content

Intracom Properties: Με 87,729% στην Κλουκίνας – Λάππας μετά την υποχρεωτική δημόσια πρόταση

Intracom Properties: Με 87,729% στην Κλουκίνας – Λάππας μετά την υποχρεωτική δημόσια πρόταση
Φωτό: Eurokinissi

Στο 87,729% διαμορφώνεται το ποσοστό της Intracom Properties στην Κλουκίνας – Λάππας σύμφωνα με τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών την οποία υπέβαλε στους μετόχους στις 9 Ιουνίου του 2023 με αντάλλαγμα 1 ευρώ ανά μετοχή τοις μετρητοίς. 

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006 (στο εξής ο «Νόμος»), η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής ο «Προτείνων»), ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»), την οποία υπέβαλε ο Προτείνων στις 9 Ιουνίου 2023 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») προς τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,26 η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 10.373.526 Μετοχών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 25,793% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, με αντάλλαγμα 1,00 Ευρώ ανά Μετοχή τοις μετρητοίς (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») στις 26 Ιουλίου 2023 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τον Νόμο θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

Η Περίοδος Αποδοχής ξεκίνησε την 28.07.2023 και έληξε την 25.08.2023. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 118 Μέτοχοι αποδέχθηκαν νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχθέντες Μέτοχοι»), προσφέροντας συνολικά 5.438.473 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 13,522% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Προσφερθείσες Μετοχές»).

Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα θα κατέχουν άμεσα και έμμεσα συνολικά 35.284.165 Μετοχές και 35.284.165 δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 87,729% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η καταβολή του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος στους Αποδεχθέντες Μετόχους θα ξεκινήσει περί την 31.08.2023. Ο Προτείνων θα καταβάλει το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο TARGET 2, καθώς και όλες τις σχετικές χρεώσεις/δικαιώματα της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τους αναλογούντες φόρους, πλην των δικαιωμάτων και φόρων που δεν αναλαμβάνει να καταβάλει σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο και τα κατωτέρω, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 18/22.02.2021 του Δ.Σ. της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Μετά την καταβολή όλων των αναφερόμενων ποσών, η ΕΛ.Κ.Α.Τ. θα καταβάλει τα ποσά που αναλογούν εκ του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος σε έκαστο Συμμετέχοντα προς όφελος των Αποδεχόμενων Μετόχων με πίστωση των ποσών αυτών στους λογαριασμούς των αντίστοιχων Συμμετεχόντων/ Διαμεσολαβητών στο TARGET 2 και στη συνέχεια θα προβεί η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στη μεταβίβαση των Μετοχών από τους Λογαριασμούς Αξιογράφων των Αποδεχόμενων Μετόχων στον Λογαριασμό Αξιογράφων του Προτείνοντος τον οποίο τηρεί μέσω του Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή του.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Αποδεχθέντες Μετόχους Προσφερόμενο Αντάλλαγμα θα αφαιρεθούν:

  1. τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα της Απόφασης 18 (Τιμοκατάλογος Χρεώσεων) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. (συνεδρίαση 311/22.02.2021), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και
  2. ο φόρος που προβλέπεται στο άρθρο 9 του Ν. 2579/1998, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας συναλλαγής.

Σημειώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά Μετοχές που υπολείπονται του 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, το άρθρο 28 του Νόμου, περί υποχρέωσης του Προτείνοντα να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις άλλες Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (Δικαίωμα Εξόδου) δεν τυγχάνει εφαρμογής. Τέλος, σημειώνεται ότι ο Προτείνων δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή της Εταιρείας από το Χ.Α.

Η «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» ενήργησε ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου για την Κλουκίνας - Λαππας
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου για την Κλουκίνας - Λαππας
Οι μέτοχοι της Ι. Κλουκίνας – Ι. Λάππας αποφάσισαν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,6 εκατ. ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 0,26 ευρώ από 0,3 ευρώ.
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου για την Κλουκίνας - Λαππας
Κλουκίνας - Λάππας: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
Κλουκίνας - Λάππας: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
Την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-I.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας.
Κλουκίνας - Λάππας: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
Intracom: Ολοκληρώθηκε το deal της Intracom Properties με Κλουκίνα Λάππα
Intracom: Ολοκληρώθηκε το deal της Intracom Properties με Κλουκίνα Λάππα
Η Intracom επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της ότι εξαγόρασε έναντι 18,739 εκατ. ευρώ το ποσοστό της οικογένειας Λάππα και ελέγχει πλέον το 74,2% της εταιρείας Κλουκίνας – Λάππας.
Intracom: Ολοκληρώθηκε το deal της Intracom Properties με Κλουκίνα Λάππα
Κλουκίνας – Λάππας: 21/5 η ΓΣ για εκλογή νέων μελών στο ΔΣ
Κλουκίνας – Λάππας: 21/5 η ΓΣ για εκλογή νέων μελών στο ΔΣ
Στις 21 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κλουκίνας-Λάππας, όπου μεταξύ άλλων, καλούνται να εκλέξουν νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Κλουκίνας – Λάππας: 21/5 η ΓΣ για εκλογή νέων μελών στο ΔΣ
Eπ. Ανταγωνισμού: Πράσινο φως στα πληροφοριακά δελτία για Attica Συμμετοχών και Κλουκίνα Λάππα
Eπ. Ανταγωνισμού: Πράσινο φως στα πληροφοριακά δελτία για Attica Συμμετοχών και Κλουκίνα Λάππα
Τα πληροφοριακά δελτία των εταιρειών Strix, για τη δημόσια πρόταση προς την Attica Συμμετοχών, και Intracom, για τη δημόσια πρόταση προς την Κλουκίνας - Λάππας, ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επίσης, αποφάσισε την επιβολή προστίμου ύψους 80 χιλ. ευρώ στην εταιρεία MLS.
Eπ. Ανταγωνισμού: Πράσινο φως στα πληροφοριακά δελτία για Attica Συμμετοχών και Κλουκίνα Λάππα