ΔΕΗ: Στο 5,34% το ποσοστό της Goldman Sachs

NEWSROOM
ΔΕΗ: Στο 5,34% το ποσοστό της Goldman Sachs
Eurokinissi

Στο 5,34% μειώθηκε το ποσοστό της Goldman Sachs στη ΔΕΗ, σύμφωνα με ανακοίνωση του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Προηγουμένως το ποσοστό της Goldman Sachs ανερχόταν στο 5,35%.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:


Η εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (“ΔΕΗ”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε στις 25.8.2023 από την εταιρεία Goldman Sachs Group, Inc., στις 23.8.2023 η Goldman Sachs Group, Inc. κατείχε έμμεσα, μέσω ελεγχόμενων νομικών οντοτήτων (controlled entities, μεταξύ των οποίων η Goldman Sachs Internationalμε 5,20%των δικαιωμάτων ψήφου της ΔΕΗ).:

(α) 15.135.390 δικαιώματα ψήφου (ή 3,96%) που ενσωματώνονται σε μετοχές σύμφωνα με το αρ.10 του ν. 3556/2007, από 19.844.036 (ή 5,19%) στις
21.8.2023
(β) 5.256.074 δικαιώματα ψήφου (ή 1,38%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.α) του ν. 3556/2007, από 600.504 (ή 0,16%) στις 21.8.2023 και
(γ) 10.769 δικαιώματα ψήφου (ή 0,003%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Swaps) με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.β) του ν. 3556/2007, από 10.781 (ή 0,003%) στις 21.8.2023.

Ως εκ τούτου, η συνολική συμμετοχή της Goldman Sachs Group, Inc. στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε. (ήτοι, το άθροισμα των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) και των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση (Swaps) διαμορφώθηκε στις 23.8.2023 σε 20.402.233 (ή 5,34%) από 20.455.321 (ή 5,35%) στις 21.8.2023.

TAGS
ΣΧΕΤΙΚΑ