Εφραίμογλου: Κρίσιμο ζητούμενο η διατήρηση υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης, με διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και σταθερότητας

NEWSROOM
H πρόεδρος του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου
H πρόεδρος του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου

«Η οικοδόμηση μιας βιώσιμα αναπτυσσόμενης, παραγωγικά ισχυρής και δημοσιονομικά υγιούς οικονομίας αποτελεί τον νέο εθνικό στόχο».

Αυτό σημείωσε η πρόεδρος του Εμπορικού και Bιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου με αφορμή τα όσα προτείνει το επιμελητήριο στο υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις του για την ελληνική οικονομία, που κατέθεσε στον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενόψη της 87ης ΔΕΘ.

Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, η ελληνική οικονομία έχει δείξει τα τελευταία χρόνια εξαιρετική ανθεκτικότητα απέναντι σε διεθνείς κρίσεις, ενώ οι προοπτικές για το επόμενο διάστημα παραμένουν θετικές, καθώς η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ 2021 - 2027 ευνοεί την προώθηση νέων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.

Κρίσιμο ζητούμενο για το επόμενο διάστημα είναι, σύμφωνα με το ΕΒΕΑ, η διατήρηση υψηλών ρυθμών μεγέθυνσης, με ταυτόχρονη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας και σταθερότητας.

Η επίτευξη αυτού του στόχου, όπως τονίζεται στο υπόμνημα, προϋποθέτει πολιτικές που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την επίσημη εργασία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Προϋποθέτει, επίσης, έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, καθώς και πολιτικές που οδηγούν στην επίτευξη λογικών πρωτογενών πλεονασμάτων, ώστε να μην υπονομευθεί η σταθερή πτωτική πορεία του δημοσίου χρέους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΒΕΑ διατυπώνει μια σειρά από τομείς προτεραιότητας για την οικονομική πολιτική, προτείνοντας συγκεκριμένες επί μέρους παρεμβάσεις.

Όπως τονίζει η πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, «η οικοδόμηση μιας βιώσιμα αναπτυσσόμενης, παραγωγικά ισχυρής και δημοσιονομικά υγιούς οικονομίας αποτελεί τον νέο εθνικό στόχο. Έναν στόχο που μπορεί να επιτευχθεί με αποτελεσματική διακυβέρνηση, αποφασιστικότητα και συλλογική προσπάθεια.

Τώρα είναι η ώρα να διασφαλιστεί η θετική δυναμική που οικοδομήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, με κοινή προσπάθεια της Πολιτείας, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, εκπροσωπώντας τις 120.000 επιχειρήσεις, με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας, θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας. Θα εξακολουθήσει να λειτουργεί ως βασικός μοχλός ενδυνάμωσης και εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και ως αξιόπιστος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης».

ΣΧΕΤΙΚΑ