Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεργασία με την ACX για την ανάπτυξη Αγοράς Εθελοντικών Πιστώσεων Αντιστάθμισης Εκπομπών CO2

NEWSROOM
Χρηματιστήριο / Φωτογραφία: Alexandros Michailidis / SOOC
Χρηματιστήριο / Φωτογραφία: Alexandros Michailidis / SOOC

To Χρηματιστήριο Αθηνών και η ACX (Air Carbon Exchange), ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς παρόχους υπηρεσιών και υποδομών που σχετίζονται με την Αγορά Εθελοντικών Πιστώσεων Αντιστάθμισης εκπομπών CO2 (Voluntary Carbon Credits Markets ή VCMs), ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους για τη διερεύνηση της ανάπτυξης μιας διαφανούς και αποτελεσματικής Αγοράς VCM στην Ελλάδα.

Η παραπάνω συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επιδίωξης της ACX να διαμορφώσει τη μεγαλύτερη διεθνώς αγορά προϊόντων που συνδέονται με την αειφόρο ανάπτυξη, με την Ελλάδα να αποτελεί την πρώτη βάση για τη διείσδυση της στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Ο Thomas McMahon, συν-διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της ACX, δήλωσε: « Αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στην αναπτυξιακή στρατηγική μας, ιδίως εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία του ΑΤΗΕΧ στη διαμόρφωση και

λειτουργία όλου του φάσματος των δραστηριοτήτων που απαιτούνται από μια Οργανωμένη Αγορά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε μια ισχυρή πλατφόρμα που θα διευκολύνει τις συναλλαγές σε πιστωτικούς τίτλους εθελοντικής αντιστάθμισης εκπομπών CO2 (VCCs) και θα

επιταχύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα στην Ελλάδα. Μαζί, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε την βιωσιμότητα και την αειφορία. Αυτή η συνεργασία αντιπροσωπεύει το κοινό μας όραμα για ένα πιο πράσινο μέλλον και ενισχύει την προσπάθειά μας να επιφέρουμε θετική αλλαγή στο περιβάλλον.»

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του oμίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, δήλωσε: «Ως αδειοδοτημένος διαχειριστής ρυθμιζόμενων αγορών της ΕΕ, το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει μια μοναδική ευκαιρία να ενδυναμώσει περαιτέρω το οικοσύστημά του, με τη δημιουργία της Αγοράς Εθελοντικών Πιστώσεων Αντιστάθμισης Εκπομπών 'Ανθρακα (VCM). Η συνεργασία μας με την ACX μας δίνει τη δυνατότητα να διευκολύνουμε την απρόσκοπτη πρόσβαση σε τοπικούς και περιφερειακούς φορείς έργων, επενδυτές αλλά και κυβερνητικούς φορείς που επιδιώκουν τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, διευκολύνοντας έτσι την εθνική προσπάθεια επίτευξης μηδενικών ρύπων. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δεσμευόμαστε να διαδραματίσουμε έναν ουσιαστικό ρόλο, στην επιτάχυνση της μετάβασης προς ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον».

Η συνεργασία της ACX και του Χρηματιστηρίου Αθηνών στοχεύει να συνδυάσει τη διεθνή, ψηφιακή πλατφόρμα συναλλαγών της ACX με την ευρεία εμπειρία του ATHEX ως αναγνωρισμένου διαχειριστή ρυθμισμένων αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που καλύπτει τις λειτουργίες συναλλαγών, εκκαθάρισης και διακανονισμού. Επίσης, η συνεργασία στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας των τιμών και στην διεύρυνση της πρόσβασης στις εθελοντικές αγορές πιστώσεων αντιστάθμισης εκπομπών άνθρακα στην Ευρώπη, ώστε εταιρείες και κυβερνητικοί φορείς να διευκολυνθούν στην επίτευξη του στόχου των

μηδενικών εκπομπών. Το κοινό αυτό εγχείρημα θα υποστηρίξει περαιτέρω μια σειρά από στόχους:

-Θα προσφέρει στις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα περαιτέρω δυνατότητες για την επίτευξη του στόχου μηδενικών εκπομπών, επιπλέον των όσων ορίζονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (EU ETS).

-Θα δημιουργήσει ευκαιρίες για την υποστήριξη των τοπικών προσπαθειών μείωσης και απομάκρυνσης των εκπομπών άνθρακα και θα ενισχύσει επίσης τις ροές κεφαλαίων σε προγράμματα που επιτρέπουν την αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα.

- Με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να στοχεύει στη διάθεση άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση της πράσινης μετάβασης, η συνεργασία ACX και ΑΤΗΕΧ αναμένεται να δημιουργήσει μια υποδομή παγκόσμιας εμβέλειας η οποία μπορεί να υποστηρίξει το ελληνικό κράτος στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων της κλιματικής αλλαγής και την εφαρμογή πολιτικών μείωσης και απoφυγής των εκπομπών.

-Η συνεργασία αυτή αναμένεται να βοηθήσει στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε εταιρείες και φορείς που εδρεύουν στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, παρέχοντας πρόσβαση μέσω της Ελλάδος σε μια παγκόσμια αγορά.

- Επιπλέον, επιτρέπει στο Χρηματιστήριο Αθηνών να συνεργαστεί στενότερα με τοπικούς φορείς που υλοποιούν έργα (όπως π.χ. αναδασώσεις), βοηθώντας τους να χρηματοδοτήσουν τέτοιες δράσεις και να διαθέσουν στην αγορά ελληνικές πιστώσεις αντιστάθμισης εκπομπών ρύπων.

ΣΧΕΤΙΚΑ