Όμιλος Jumbo: Αύξηση 20% του τζίρου και 36% των κερδών στο πρώτο εξάμηνο 2023

NEWSROOM
Το σήμα των Jumbo
Το σήμα των Jumbo/ Φωτογραφία Eurokinissi

Αύξηση 20,01% παρουσίασαν οι πωλήσεις του oμίλου Jumbo το πρώτο εξάμηνο του 2023 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2022 και ανήλθαν σε 424,83 εκατ. ευρώ από 354 εκατ. ευρώ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 55,30% από 57,04% την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο επηρεαζόμενο από τα υψηλά ναύλα. Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 146,49 εκατ. ευρώ από 115,78 εκατ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο παρουσιάζοντας αύξηση 26,52%. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 106,45 εκατ. ευρώ από 78,56 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 35,50%.

Κατά την 30.06.2023, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και τα λοιπά κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού του ομίλου ήταν ανώτερα του συνολικού ποσού των δανειακών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεών του από μισθώσεις, κατά το ποσό των 388,60εκατ. ευρώ έναντι 522,48 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2022.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Jumbo εκμεταλλευόμενη την ισχυρή και υγιή οικονομική της διάρθρωση προχώρησε τον Μάιο του 2023 στην προεξόφληση του συνόλου του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ. ευρώ, έκδοσης 2018 και λήξης το 2026 χωρίς καμία επιβάρυνση ή άλλο κόστος. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στη συνεδρίαση της 21ης Σεπτεμβρίου, να προχωρήσει σε πρόσκληση των μετόχων της Jumbo σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 18 Οκτωβρίου 2023 με θέμα την λήψη απόφασης για έκτακτη χρηματική διανομή, που θα αποτελεί μέρος των εκτάκτων αποθεματικών από φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ποσού μικτού 1,47 ευρώ ανά μετοχή.

TAGS
ΣΧΕΤΙΚΑ