Αποζημιώσεις ύψους 1,13 εκατ. ευρώ πλήρωσαν οι ασφαλιστικές εταιρείες το 2022 για ασφαλίσεις εμπορευμάτων

NEWSROOM
Χαρτονομίσματα
Χαρτονομίσματα/ Φωτογραφία INTIME NEWS

Αυξήθηκε πέρυσι η αξία των ασφαλισμένων εμπορευμάτων αλλά μειώθηκαν τα συμβόλαια. Αυτό προκύπτει από τη νέα έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος με τα στατιστικά στοιχεία ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων για το 2022.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επί του σκέλους του ερωτηματολογίου που αναφέρεται στα πλήθος εκδοθέντων / ανανεωθέντων συμβολαίων (συμπεριλαμβάνονται οι Πρόσθετες Πράξεις που αφορούν φορτώσεις), καταγράφηκαν 61.744 συμβόλαια κατά τη διάρκεια του 2022, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2023 ενώ το 2021 ήταν 70.511 τα συμβόλαια.

Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων των ανωτέρω συμβολαίων έφτασε τα 16 δισ. ευρώ ενώ το 2021 ήταν 15,3 δισ. ευρώ.

Ζημιές αποζημιώσεις

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2022 δηλώθηκαν 1.203 ζημιές εντός του 2022 (1.391 το 2021). Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους 1,13 εκατ. ευρώ εντός του 2022 (1,4 εκατ ευρώ το 2021), ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2022 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 3,64 εκατ. ευρώ (2,3 ευρώ το 2021).

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δηλωθείσες ζημίες και το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων αφορούν στην αρχική εκτίμηση του πρώτου έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2022). Τόσο το πλήθος των ζημιών όσο και το τελικό ποσό της αποζημίωσης των συμβολαίων αυτών θα αυξηθεί όταν προστεθεί η μεταγενέστερη πληροφόρηση για τα συμβόλαια του συγκεκριμένου έτους που δεν είναι διαθέσιμη κατά την σύνταξη της παρούσας αναφοράς, μέχρι την λήξη όλων των συμβολαίων που είχαν εκδοθεί εντός του έτους.

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (61,1% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (26,4% αντίστοιχα).

ΣΧΕΤΙΚΑ