Η Sunlight Group δημιουργεί αυτόνομη εταιρεία για τον κλάδο ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος

NEWSROOM
sunlight recycling komotini

Η Sunlight Group εξελίσσει την εταιρική της δομή και δημιουργεί αυτόνομη εταιρεία για τον κλάδο ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η δημιουργία της νέας εταιρείας με την ονομασία Sunlight Recycling, αποσκοπεί στην ταχύτερη διείσδυση στην παγκόσμια αγορά ανακύκλωσης μολύβδου, με ενδυνάμωση των συνεργειών συλλογής στην Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αυστραλία και την Αμερική, όπου η Sunlight Group διατηρεί θυγατρικές.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Η Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας (Sunlight Group), μέλος του διεθνούς επενδυτικού Ομίλου Olympia και εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται σε καινοτόμες λύσεις βιομηχανικής ηλεκτροκίνησης για τον κλάδο της ενδοεφοδιαστικής αλυσίδας (intralogistics) και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ, στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού της, ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27.10.2023, εγκρίθηκε -δυνάμει της υπ’ αριθμ. 11620 απόφασης της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αθηνών και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) την 01.11.2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3842632 η διάσπαση δια της απόσχισης του κλάδου Ανακύκλωσης Συσσωρευτών μολύβδου-οξέος και άλλων υλικών μολύβδου (Κλάδος) με σύσταση νέας εταιρίας με την επωνυμία «SUNLIGHT RECYCLING ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ» (Sunlight Recycling) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 και του ν. 4548/2018.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στη δέσμευση του Ομίλου να υποστηρίζει διαχρονικά την κυκλική οικονομία με πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην καθετοποιημένη παραγωγική λειτουργία, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, εξασφαλίζονται οι πρώτες ύλες για την παραγωγή μπαταριών στο εργοστάσιο της Ξάνθης όπως και η ανταγωνιστικότητα της Sunlight Group με τον έλεγχο του κόστους παραγωγής.

H δημιουργία της Sunlight Recycling σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, αποσκοπεί στην ταχύτερη διείσδυση στην παγκόσμια αγορά ανακύκλωσης μολύβδου, με ενδυνάμωση των συνεργειών συλλογής στην Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αυστραλία και την Αμερική, όπου η Sunlight Group διατηρεί θυγατρικές. Η λειτουργία της Sunlight Recycling ως αυτόνομης οντότητας, όντας 100% θυγατρική της Sunlight Group, αναμένεται να δημιουργήσει νέες προοπτικές λειτουργικής ανάπτυξης και θα εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη παραγωγή αξίας για τον όμιλο Sunlight Group.

Με την αυτόνομη πορεία της Sunlight Recycling, η Sunlight Group στοχεύει στην ταχύτερη ανάπτυξη της εταιρίας με ηγετική ομάδα που θα έχει ως αποκλειστική ενασχόληση την επέκταση της συγκεκριμένης δραστηριότητας στην επόμενη πενταετία.

Επίκεντρο της δραστηριότητας ανακύκλωσης του ομίλου της Sunlight Group παραμένει η υφιστάμενη μονάδα ανακύκλωσης στην Κομοτηνή, που κατόπιν της απόσχισης έχει περιέλθει στη Sunlight Recycling, μία από τις πιο προηγμένες μονάδες ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέος στον κόσμο, η οποία έχει πιστοποιηθεί από το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου της ΕΕ (EMAS), αλλά και οι εταιρίες του ομίλου Sunlight Group, UBATT στη Γερμανία, που σήμερα συλλέγει πάνω από 60.000 τόνους χρησιμοποιημένων μπαταριών το έτος και ECORBA στην Ιταλία.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η παραγωγή έτοιμου προϊόντος της μονάδας ανακύκλωσης στην Κομοτηνή αναμένεται να διπλασιαστεί από 50.000 τόνους σήμερα σε 100.000 τόνους παραγόμενου προϊόντος στους επόμενους 16 μήνες, ώστε περίπου το 50% των μελλοντικών αναγκών της Sunlight Group στο βιομηχανικό συγκρότημα της Ξάνθης να καλύπτονται από τη Sunlight Recycling, ενώ περίπου 23.000 τόνοι θα πωλούνται και σε τρίτους στην Ευρώπη.

Η εν λόγω επένδυση θα καταστήσει την Sunlight Recycling μια από τις 10 μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής ανακυκλωμένου μολύβδου στον κόσμο με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και δίκτυα συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών ανά τον κόσμο.

Σχολιάζοντας τη δημιουργία της Sunlight Recycling A.E., ο Λάμπρος Μπίσαλας, Διευθύνων Σύμβουλος της Sunlight Group, σημείωσε: «Στη νέα της μορφή, η Sunlight Recycling θα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς δευτερογενούς μολύβδου στον κόσμο με αυτόνομη πορεία στα πλαίσια του Ομίλου και ξεχωριστή ηγετική ομάδα. Στόχος μας είναι να πρωταγωνιστήσουμε στον τομέα της ανακύκλωσης, καθετοποιώντας την παραγωγική μας διαδικασία ακόμη περισσότερο, να επεκταθούμε στη συλλογή χρησιμοποιημένων μπαταριών στην Ευρώπη και Αμερική μέσα από το δίκτυο θυγατρικών μας, αλλά κυρίως να γίνουμε ακόμη πιο ανταγωνιστικοί στα πλαίσια του Ομίλου. Με την κίνηση αυτή στοχεύουμε σε απελευθέρωση δυνάμεων δημιουργίας αξίας, στα πλαίσια ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου μακροοικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος, όπου ο έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα. Παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στους επιχειρησιακούς, στρατηγικούς, και περιβαλλοντικούς μας στόχους και σε αυτή την κατεύθυνση πιστεύουμε ότι η αυτόνομη πορεία της Sunlight Recycling θα δώσει νέα πνοή και μεγαλύτερη επέκταση στην επιχείρηση, ώστε να συμβάλει καθοριστικά στους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους του Ομίλου Sunlight. Το επιχειρηματικό μας πλάνο είναι αρκετά φιλόδοξο και ανυπομονούμε να δούμε τα οφέλη αυτής της κίνησης στα επόμενα χρόνια».

H νέα εταιρεία, Sunlight Recycling, αποτελεί 100% θυγατρική εταιρία της Sunlight Group, η οποία υποκαταστάθηκε από την 01.11.2023 αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, ως καθολική διάδοχος, στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης με τον Κλάδο περιουσίας, ενεργητικού και παθητικού, ενδεικτικά περιλαμβανομένων των ακινήτων, του εξοπλισμού, και των λοιπών παγίων και υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που αφορούν τον Κλάδο, περιλαμβανομένων των υφιστάμενων συμβατικών σχέσεων και των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της Sunlight Group και αφορούν τον Κλάδο. Ομοίως, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται αποκλειστικά στον Κλάδο μεταφέρθηκαν αυτοδικαίως στην Sunlight Recycling, η οποία θα υπεισέλθει στη θέση της Sunlight Group ως εργοδότης, χωρίς καμία μεταβολή στους όρους εργασίας, στις παροχές και στις συνθήκες εργασίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ