Ψάλτης (Alpha Bank): Ψήφος εμπιστοσύνης η συμφωνία με τη Unicredit – Ανοδική αναθεώρηση της κερδοφορίας

NEWSROOM
Ψάλτης (Alpha Bank): Ψήφος εμπιστοσύνης η συμφωνία με τη Unicredit – Ανοδική αναθεώρηση της κερδοφορίας

Στη συμφωνία με τη Unicredit αναφέρθηκε εκτενώς ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με αναλυτές, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της τράπεζες για το γ΄ τρίμηνο του 2023.

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Ψάλτης, η πρώτη συμφωνία στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα με στρατηγικό επενδυτή μετά από 17 χρόνια, συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης για τις προοπτικές τόσο της Alpha Bank, όσο της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, ο CEO της τράπεζας δήλωσε ότι η διοίκησή της αναμένει υψηλότερη κερδοφορία για το 2023 σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, σε συνολικά έσοδα, έσοδα από τόκους και απόδοση ιδίων κεφαλαίων.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα αναθεωρεί επί τα βελτίω τα έσοδά της για το σύνολο του 2023 στα 2,3 δις. ευρώ από 2,2 δισ. ευρώ προηγουμένως, αναμένει τα έσοδα από τόκους να ανέλθουν στο 1,8 δισ. ευρώ έναντι 1,7 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης απόδοσης ιδίων ενσώματων κεφαλαίων αναμένεται να διαμορφωθεί στο 11,5% από 11%.

Ερωτηθείς για τη διανομή μερίσματος στους μετόχους, ο κ. Ψάλτης είπε πως το ενδεχόμενο αυτό είναι πιθανό, ωστόσο για να γίνει αυτή η κίνηση το 2024, πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η έγκριση από την εποπτεύουσα αρχή. Οι συζητήσεις αυτές θα διεξαχθούν στις αρχές του 2024 όπως εξήγησε.

Αναφορικά με τις προοπτικές του 2024, η διοίκηση της τράπεζας αναμένει κάποια πίεση στην κερδοφορία της, καθώς η αύξηση των επιτοκίων αν δεν έχει ήδη φθάσει στην κορύφωσή της βρίσκεται πολύ κοντά. Παράλληλα με τα έσοδα από τους τόκους που θα πιεσθούν αν η ΕΚΤ ανοίξει έναν κύκλο μείωσης των επιτοκίων, πίεση στην κερδοφορία θα ασκήσει και το κόστος των καταθέσεων, από τη στιγμή που οι καταθέτες στρέφονται στις προθεσμιακές καταθέσεις που δίνουν καλύτερες αποδόσεις.

Ενισχυμένη δυναμική τόσο σε κερδοφορία όσο και σε κεφαλαιακή επάρκεια δείχνουν τα αποτελέσματα εννεαμήνου του Ομίλου Alpha Bank με τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους σχεδόν να διπλασιάζονται (+91,7%) σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2022 και να ανέρχονται στα 564,7 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα της ισχυρής κερδοφορίας που παρουσίασε ο Όμιλος, ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTE) διαμορφώθηκε στο 13,9% στο γ' τρίμηνο και στο 12,8% στο εννεάμηνο, ενώ οι βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις της Τράπεζας οδήγησαν σε περαιτέρω αναβάθμιση του στόχου κερδοφορίας για το 2023 σε πάνω από 11,5% (από >11% τον Αύγουστο).

Όπως ανακοινώθηκε, σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν και οι κεφαλαιακοί δείκτες της Τράπεζας, με τον Δείκτη FL CET1 να ενισχύεται κατά 177 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους και να ανέρχεται στο 13,9% και τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να σημειώνει αντίστοιχη αύξηση 308 μανάδες βάσης και να ανέρχεται στο 18,2%. Παράλληλα, συνεχίστηκε η εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας, με τον Δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) να μειώνεται κατά 40 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και να διαμορφώνεται τελικά στο 7,2% το γ΄ τρίμηνο, χάρη στην ενισχυμένη δραστηριότητα που παρουσιάζει η τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και στη θετική επίπτωση (-20 μονάδες βάσης) από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Cell τον Οκτώβριο.

Η μείωση του προφίλ κινδύνου της Τράπεζας είχε ως αποτέλεσμα το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου να διαμορφωθεί στις 79 μ.β. το γ΄ τρίμηνο, σε συμφωνία με τον στόχο της Διοίκησης. Παράλληλα με την ενισχυμένη αποδοτικότητα της Τράπεζας, σημαντική περαιτέρω βελτίωση σημείωσε και το προφίλ ρευστότητας της Alpha Bank, με τον Δείκτη Δάνεια προς Καταθέσεις να μειώνεται στο 74%, σημαντικά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) να ανέρχεται στο 191%, δηλαδή 91 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τα όρια που θέτει ο επόπτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ