Alpha Bank: Έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών

NEWSROOM
Alpha bank- Φωτογραφία Eurokinissi-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Alpha bank- Φωτογραφία Eurokinissi-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Την έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών ανακοίνωσε η Alpha Bank.

Βάσει της ανακοίνωσης, η τράπεζα θα αγοράσει έως 35 εκατ. μετοχές που αναλογούν στο 1,5% του συνολικού της μετοχικού κεφαλαίου. Όπως επισημαίνει η τράπεζα, το ποσό που θα διατεθεί για το πρόγραμμα θα ανέλθει έως και τα 9 εκατ. ευρώ.

Το εύρος της τιμής απόκτησης θα κυμαίνεται από 0,29 ευρώ έως και τα 3 ευρώ.

Τέλος, η τράπεζα εξηγεί ότι το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 24 μήνες, με ημερομηνία έναρξης όμως την 27η Ιουλίου 2023 όταν και εγκρίθηκε από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, ενώ η εφαρμογή του αναμένεται να αρχίσει στις 29 Σεπτεμβρίου 2024.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (η "Εταιρεία" ή η "Εκδότρια"), σε συνέχεια (α) της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που έλαβε χώρα στις 27 Ιουλίου 2023 (η «Γενική Συνέλευση»), δυνάμει της οποίας εγκρίθηκαν η υιοθέτηση Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών για απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 (το "Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών" ή το "Πρόγραμμα") και η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, (β) της έγκρισης από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism – SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που δόθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2023, στο πλαίσιο των άρθρων 77 και 78 του Κανονισμού περί Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) II, και (γ) της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της με ημερομηνία 8 Νοεμβρίου 2023 (η «Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την πρόθεσή της για την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος.

Το ανώτατο όριο ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος ανέρχεται σε 35.000.000 μετοχές, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με εύρος τιμής αγοράς ανά μετοχή από το κατώτατο όριο των Ευρώ 0,29 έως το ανώτατο όριο των Ευρώ 3,00 για περίοδο 24 μηνών, αρχής γενομένης από την αμέσως επόμενη ημέρα από την ημέρα της έγκρισης του Προγράμματος από τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι τις 27.7.2025, με την επιφύλαξη, ωστόσο, της ανανέωσης της έγκρισης της ΕΚΤ για την εφαρμογή του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών μετά τις 28.9.2024.

Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται στη χρηματιστηριακή αγορά και μέσω ενός τρίτου διαμεσολαβητή, ο οποίος θα οριστεί ως κύριος ανάδοχος του Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 (β) του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, και θα λαμβάνει τις αποφάσεις διαπραγμάτευσης σχετικά με τις αγορές μετοχών της Εταιρείας στο πλαίσιο του Προγράμματος ανεξάρτητα από την Εταιρεία.

Οι αγορές ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Παροχής Κινήτρων Διακράτησης για το έτος 2023) για τη δωρεάν διάθεση ιδίων κοινών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών σε Μέλη της Διοίκησης και σε Εργαζομένους της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχουν υπηρεσίες σε μόνιμη βάση δυνάμει του άρθρου 114 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με ημερομηνία 1 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι αγορές ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών θα πραγματοποιούνται, λαμβανομένων υπόψη της κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας της Εταιρείας και του Ομίλου της, ενώ κάθε αγορά ιδίων μετοχών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

Το κόστος για την απόκτηση ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του Προγράμματος κατά τους δώδεκα (12) πρώτους μήνες από την ανωτέρω έγκριση της ΕΚΤ δεν αναμένεται να υπερβεί το ποσό των Ευρώ 9.000.000.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.
ΣΧΕΤΙΚΑ