ΕΛΕΤΑΕΝ: Ημερίδα για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα

NEWSROOM
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ημερίδα για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα

Ημερίδα για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα (ΥΑΠ) διοργανώνει την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) σε συνεργασία με την Νορβηγική Ένωση Υπεράκτιας Αιολικής Ενέργειας. Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ελληνικές και νορβηγικές επιχειρήσεις απ’ όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain).

Ναυπηγεία, λιμάνια, μεταλλουργικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες καλωδίων και εξοπλισμών, ναυτιλιακές επιχειρήσεις, πάροχοι εξειδικευμένων υπηρεσιών και επενδυτές, μαζί με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, των θεσμικών φορέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας θα εξετάσουν πώς η Ελλάδα θα αναπτύξει υποδομές και εταιρείες που θα εξυπηρετούν την κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων. H ανάπτυξη μιας τέτοιας εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας για τα ΥΑΠ είναι απαραίτητη προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος από την υλοποίησή τους για την εθνική οικονομία, την κοινωνία και τις ίδιες τις επενδύσεις.

Μεταξύ άλλων, στην Ημερίδα θα συμμετάσχουν και θα μιλήσουν:

-Θεόδωρος Σκυλακάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Αλεξάνδρα Σδούκου, Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-Αριστοτέλης Αϊβαλιώτης, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών
-Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΑΔΜΗΕ
-Άρης Στεφάτος, Δ/νων Σύμβουλος ΕΔΕΥΕΠ
-Αθανάσιος Δαγούμας, Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων
-Γιάννης Γιαρέντης, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΑΠΕΕΠ
-Σταύρος Παπαθανασίου, Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης ΥΑΠ Μεσογείων
-Lajla Brandt Jakhelln, Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα


Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο της ΟΤΕ Academy στο Μαρούσι (Οδός Πέλικα & Σπάρτης 1).

Κατά τη διάρκεια του πρωινού της 23ης Νοεμβρίου (09:30 – 13:45) θα πραγματοποιηθούν ανοιχτές ομιλίες και συζητήσεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό (χωρίς να απαιτείται εγγραφή). Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας αγοράς για τις δυνατότητες, τις απαιτήσεις και τις προοπτικές της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας που πραγματοποιήθηκε με χρήση ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων με τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων ελληνικών επιχειρήσεων.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας (14:30 – 17:10) θα πραγματοποιηθεί κλειστή συνεδρίαση εργασίας με τη συμμετοχή, κατόπιν πρόσκλησης και προεγγραφής, ελληνικών και νορβηγικών επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών.

Γλώσσες της Ημερίδας είναι τα ελληνικά και αγγλικά, και θα υπάρχει μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά.

Την επομένη ημέρα θα πραγματοποιηθούν B2B συναντήσεις.

To πρόγραμμα της ημερίδας

Συνοπτικά το πρόγραμμα της Ημερίδας της Πέμπτης, 23 Νοεμβρίου 2023, έχει ως εξής:

09:30 Εισαγωγική Συνεδρία – Κεντρική Ομιλία Υπουργού ΠΕΝ
10:15 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: Προοπτικές για δημιουργία Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή της Υφυπουργού ΠΕΝ και εκπροσώπων των θεσμικών φορέων
11:45 Διάλειμμα
12:00 Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: Κατάσταση και προκλήσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα για τα ΥΑΠ στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων από την Ελλάδα και τη Νορβηγία
13:45 Ελαφρύ Γεύμα
14:30 Συνεδρίαση Εργασίας: Συνέργειες και μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ Νορβηγίας και Ελλάδας (κατόπιν προσκλήσεων και προεγγραφής)
17:10 Σύνοψη – Συμπεράσματα

ΣΧΕΤΙΚΑ