ΧΗΤΟΣ: Αύξηση ενοποιημένου τζίρου 35% στα 79,5 εκατ. ευρώ το 2022

NEWSROOM
ΧΗΤΟΣ: Αύξηση ενοποιημένου τζίρου 35% στα 79,5 εκατ. ευρώ το 2022

Αύξηση τζίρου τόσο της μητρικής όσο και του ομίλου ανακοίνωσε η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, μέλος του GREEN BEVERAGES GROUP.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής (ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ) και του ομίλου (ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ & ΖΗΡΕΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ) παρουσίασαν αύξηση 34% το 2022 και διαμορφώθηκαν στα 78,5 εκατ. ευρώ και 35% στα 79,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ως αποτέλεσμα της περαιτέρω διείσδυσης στην αγορά και της ενίσχυσης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Το μικτό περιθώριο επηρεάστηκε αρνητικά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, λόγω της σημαντικής αύξησης των πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγική διαδικασία καθώς και της σημαντικής αύξησης των ενεργειακών εξόδων παραγωγής. Το σύνολο των ενοποιημένων ιδίων κεφαλαίων του ομίλου στις 31/12/2022 ανήλθε σε 31,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα σημαντικό μέρος προγραμματισμένων επενδύσεων οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν το 2024, ενισχύοντας την παραγωγική της δυναμικότητα και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών της εγκαταστάσεων σε συνδυασμό με την προσήλωση στη φιλικότητα προς το περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο κύκλος εργασιών κατά τη χρήση του 2023 αναμένεται να προσεγγίσει τα 100 εκατ. ευρώ (+26% συγκριτικά με το 2023) με σημαντική βελτίωση τόσο σε επίπεδο μικτού περιθωρίου κέρδους λόγω ευνοϊκότερου μακροοικονομικού περιβάλλοντος αλλά και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της εταιρίας σε όλο το φάσμα των λειτουργικών δραστηριοτήτων της, όσο και σε επίπεδο EBITDA.

Σημειώνεται ότι η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ ολοκλήρωσε την απορρόφηση των εταιριών Green Cola Hellas και Green Cola Operations τους καλοκαιρινούς μήνες της τρέχουσας χρήσης, συνεισφέροντας στη δημιουργία μιας ενιαίας, μεγάλης εταιρίας στον κλάδο των «Better For You Beverages» προϊόντων, υπό την ομπρέλα του GREEN BEVERAGES GROUP. Μέσω του ενισχυμένου προϊοντικού χαρτοφυλακίου της, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ φιλοδοξεί να διευρύνει περαιτέρω την παρουσία των προϊόντων της τόσο σε υφιστάμενα όσο και σε νέα κανάλια διανομής στοχεύοντας σε κερδοφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη των πωλήσεων της και σε σταθερή αύξηση του μεριδίου αγοράς της εταιρίας σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες που δραστηριοποιείται.

ΣΧΕΤΙΚΑ