Όμιλος ΟΤΕ: 18 διακρίσεις για τη στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού

NEWSROOM
Όμιλος ΟΤΕ
Όμιλος ΟΤΕ

Στο σημερινό δυναμικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) στην επίτευξη των στόχων τους. Μια από αυτές είναι και ο Όμιλος ΟΤΕ, που αποτελεί διαχρονικά έναν από τους μεγαλύτερους και ελκυστικότερους εργοδότες στην Ελλάδα.

Αυτό ήρθαν να επιβεβαιώσουν και οι δεκαοχτώ διακρίσεις που έλαβε στα HR Awards 2023, το θεσμό που επιβραβεύει τις καινοτόμες πρωτοβουλίες και πρακτικές των ομάδων διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού στις επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, ο Όμιλος ΟΤΕ απέσπασε και την κορυφαία διάκριση “HR Team of the year”, για την ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού του.

Προτεραιότητα η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων

Για τον Όμιλο ΟΤΕ η ανάπτυξη των ανθρώπων του αποτελεί προτεραιότητα. Ειδικά για τα στελέχη με θέση ευθύνης, φροντίζει για την ενδυνάμωσή τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κινητοποιούν τις ομάδες τους και να ενισχύουν την αποτελεσματικότητά τους. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο «Coach for Growth» έλαβε Gold βραβείο. Αντίστοιχα, για τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, ο ΟΤΕ έχει σχεδιάσει ειδικές ακαδημίες up-skilling & re-skilling, στοχεύοντας στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου εμπειρίας που απολαμβάνουν οι πελάτες του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η «CTS Academy for the future», για τους τεχνικούς πεδίου που απέσπασε ασημένια διάκριση, αλλά και η «Retail Academy COSMOTE-GERMANOS», για τους ανθρώπους των καταστημάτων, που έλαβε bronze διάκριση.

Αποτελώντας διαχρονικά πρωτοπόρο σε θέματα εκπαίδευσης, ο Όμιλος ΟΤΕ δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό Escape Room, το “Space Arena”, όπου οι άνθρωποι των καταστημάτων COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους με βιωματικό τρόπο, μέσα από μία σειρά από γρίφους που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των πελατών, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Ομίλου. Το Training Escape Room “Space Arena” έλαβε bronze διάκριση.

Τακτικές για τη προσέλκυση και διατήρηση κορυφαίων ταλέντων

Ο Όμιλος ΟΤΕ αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα και, για να παραμείνει στην κορυφή, εστιάζει στην προσέλκυση και διακράτηση ταλέντων. Έχει αναπτύξει στοχευμένες στρατηγικές Recruitment & Talent Acquisition, με έμφαση στην κάλυψη των θέσεων που απαιτούν γνώσεις νέων τεχνολογιών. Για την στρατηγική αυτή, ο Όμιλος ΟΤΕ έλαβε bronze διάκριση.

Παράλληλα, για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες προσλήψεων στα contact centers της θυγατρικής εταιρείας COSMOTE e-Value, προχώρησε σε περίπου προσλήψεις και σε πόλεις όπου δεν διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι άνθρωποι εργάζονται αποκλειστικά από το σπίτι, παραμένοντας στον τόπο τους και ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Για το συγκεκριμένο έργο, ο Όμιλος ΟΤΕ απέσπασε χρυσή διάκριση στα HR Awards 2023.

Ευελιξία και αποτελεσματικότητα

Μια από τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου ΟΤΕ είναι η συνεχής βελτιστοποίηση του μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας του, με γνώμονα το καλύτερο αποτέλεσμα για τον πελάτη. Το HR του Ομίλου ΟΤΕ υλοποίησε, σε συνεργασία με τους Business Leaders, σημαντικά έργα, τα οποία εστιάζουν σε τρεις κατευθύνσεις: λιτή οργάνωση, agile δομές και νέα οργανωτικά μοντέλα, στις θυγατρικές εταιρείες COSMOTE Technical Services και COSMOTE e-Value. Ως αποτέλεσμα, η δομή της Εταιρείας έγινε πιο ευέλικτη, με ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες του business και των πελατών, καλύτερη επικοινωνία, συνεργασία και ευρύτερες προοπτικές ανάπτυξης για τους εργαζόμενους. Για το συγκεκριμένο έργο, ο Όμιλος ΟΤΕ έλαβε bronze διάκριση.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, ο Όμιλος επενδύει στα People Analytics και στο Data Driven HR. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Busineess Intelligence, αναπτύσσει δυναμικά Dashboards, όπου σημαντικοί δείκτες του HR οπτικοποιούνται και αναλύονται σε πολλαπλές διαστάσεις, δημιουργώντας ένα σημαντικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για τη διοίκηση, όπως, για παράδειγμα, ο σχεδιασμός στοχευμένων ενεργειών για την διακράτηση ταλέντων στον Όμιλο. Για το έργο αυτό, ο Όμιλος ΟΤΕ απέσπασε χρυσή διάκριση, στην κατηγορία Best Use of AI in HR.

ΣΧΕΤΙΚΑ