Elval: Δεσμευόμαστε για την προώθηση της ανακύκλωσης αλουμινίου

NEWSROOM
Elval: Δεσμευόμαστε για την προώθηση της ανακύκλωσης αλουμινίου

Η Elval, ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcorΑ.Ε., συμμετείχε σε συζήτηση στο πλαίσιο της COP28, για την επιτάχυνση της ανακύκλωσης των κουτιών αλουμινίου αναψυκτικών και ποτών. Η COP28 είναι η 28η «Διάσκεψη των Μερών» των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, η οποία διοργανώνεται με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης και τη διευκόλυνση της προόδου στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη δράση για το κλίμακαι πραγματοποιήθηκε από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2023, στο Ντουμπάι.

Στη συζήτηση με τις εταιρίες ηγέτες της παγκόσμιας βιομηχανίας αλουμινίου, ο Παναγιώτης Τσερόλας, Sustainability Senior Manager της Elval, τόνισε τη δέσμευση της εταιρίας στην υποστήριξη της διαμόρφωσης του πλαισίου και των αποτελεσματικών πολιτικών που απαιτούνται ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης και η κυκλικότητα των συσκευασιών αλουμινίου. Επιπρόσθετα, σημείωσεότι:«Η αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων κουτιών αλουμινίου σε όλο τον κόσμο είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση των κοινών μας στόχων για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Με θεμέλιο τις μοναδικές ιδιότητες και την ανακυκλωσιμότητατου αλουμινίου, πιστεύουμε στις δυνατότητες που έχει ένα ευρύ φάσμα συνεργασιών μεόλους τους συμμετόχους: τους φορείς χάραξης πολιτικής, τη βιομηχανία και τους καταναλωτές, προς τον κοινό μας στόχο για μια κυκλική οικονομία και μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα».

Ο στόχος που έθεσαν οι ηγέτες της βιομηχανίας στην COP28 είναι να επιτευχθεί 100% ανακύκλωση των κουτιών αλουμινίου για ποτά και αναψυκτικά μέχρι το 2050 και 80% μέχρι το 2030. Επί του παρόντος, πάνω από το 70% των κουτιών αλουμινίου στην Ευρώπη ανακυκλώνεται σε νέα προϊόντα, αλλά το ποσοστό αυτό δεν επαρκεί για την επίτευξη του στόχου του 1,5οC. Ο αριθμός των κουτιών αλουμινίου αναμένεταινα αυξηθεί από 420 δισεκατομμύρια το 2020 σε 630 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030 και τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η ανακύκλωση όλων των κουτιών παγκοσμίως το 2030 θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως και 60 εκατομμύρια τόνους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Απευθυνόμενος στο πάνελ, ο κ. Τσερόλας υπογράμμισε επίσης: «Η επενδυτική στρατηγική της Elval έχει οδηγήσει σε τριπλάσια και πλέοναύξηση του ποσοστού ανακυκλωμένου μετάλλου στα προϊόντατης εταιρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα προϊόντα κουτιών και συσκευασίας. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμετα ποσοστά ανακύκλωσης ως έναν έμμεσο δείκτη για τις εκπομπέςδιοξειδίου του άνθρακα που μπορούμε να αποσοβήσουμεμε κάθε τόνο μεταχειρισμένων κουτιών αλουμινίου που δεν καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής αλλά επιστρέφει στην αλυσίδα αξίας. Υπάρχουν ανεκμετάλλευτες δυνατότητες, όχι μόνο για τη βιομηχανία παραγωγής κουτιών αλουμινίου, αλλά και για το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που οραματιζόμαστε.»

Σχετικά με την Elval:

Η Elval αποτελεί τον τομέα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor Α.Ε. (ELHA:ATH), της κορυφαίας βιομηχανίας αλουμινίου και χαλκού παγκοσμίως με ισχυρή παραγωγική βάση 15 εργοστασιακών μονάδων, τεχνολογία αιχμής και σταθερή παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες. Η Elval διαθέτει 50 χρόνια τεχνογνωσίας στην έλαση και στην ανακύκλωση αλουμινίου, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας καινοτόμες λύσεις, ενώ παράλληλα δημιουργεί αξιόπιστες συνεργασίες σε όλο τον κόσμο. Το εκτεταμένο και εξατομικευμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων εξυπηρετεί τις αγορές συσκευασίας, μεταφορών, αυτοκινητοβιομηχανίας, θέρμανσης-ψύξης-κλιματισμού, δόμησης και κατασκευών, ενέργειας και βιομηχανικών αγορών. Μέσω συνεχών επενδύσεων σε έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία και διαθέτοντας εσωτερικό Κέντρο Τεχνολογίας, επενδύουμε σε ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία, στην υπεύθυνη παραγωγή και στην προστασία του περιβάλλοντος, στηρίζοντας τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και τη συμβολή του αλουμινίου στην κυκλική οικονομία. Για περισσότερες πληροφορίες για την Elval, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.elval.com

Σχετικά με το Διεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου(International Aluminium Institute):

ΤοΔιεθνέςΙνστιτούτοΑλουμινίου(InternationalAluminiumInstitute- IAI) είναι ο μοναδικός φορέας που εκπροσωπεί την παγκόσμια βιομηχανία πρωτογενούς αλουμινίου. Το Ινστιτούτο διαθέτει τα πληρέστερα παγκόσμια δεδομένα για το αλουμίνιο με περισσότερα από 50 χρόνια ανάλυσης σχετικά με την παραγωγή και την κατανάλωση αλουμινίου, την κατανάλωση ενέργειας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδαwww.internationalaluminium.org

ΣΧΕΤΙΚΑ