ΠΡΩΤΕΥΣ: Διευκρινιστική ανακοίνωση για υποτιθέμενες οφειλές και διαταγή πληρωμής προς την Intrakat

NEWSROOM
prwteus.jpg

H Πρωτεύς τονίζει ότι χρησιμοποιήθηκε το όνομα της για να πληγεί η αξιοπιστία της Intrakat.

Η εταιρεία Πρωτεύς προχώρησε σε διευκρινιστική ανακοίνωση αναφορικά με δημοσιεύματα για υποτιθέμενες οφειλές και διαταγή πληρωμής προς την Intrakat.

Χαρακτηριστικά η εταιρεία ΠΡΩΤΕΥΣ αναφέρει πως «ουδέποτε ενεπλάκη σε δημοσιογραφικές σκοπιμότητες και δεν αποδέχεται τη χρήση του ονόματός της σε αυτές. Η χρησιμοποίηση του ονόματός της προκειμένου να πληγεί η αξιοπιστία και η φήμη του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ και να προκληθεί ζημία σε αυτή, με αφορμή μία ήσσονος σημασίας διαφοράς που έχει επιλυθεί, δημιουργήθηκε επί τη βάσει εσφαλμένων παραδοχών και είναι πάντως συνήθης στην επιχειρηματική δραστηριότητα όλων των εταιρειών, η οποία είναι απαράδεκτη, και επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμά της.

Η ανακοίνωση της ΠΡΩΤΕΥΣ

«Η εταιρεία «ΠΡΩΤΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΕΕ» (κατωτέρω «ΠΡΩΤΕΥΣ» ή «Εταιρεία») με έκπληξη διαπίστωσε ότι ορισμένοι δημοσιογραφικοί κύκλοι, χρησιμοποιούν τις τελευταίες ημέρες το όνομά της χωρίς να έχει ερωτηθεί η ίδια η Εταιρεία κατά παράβαση κάθε έννοιας δημοσιογραφικής δεοντολογίας, προς εξυπηρέτηση προφανώς σκοπιμοτήτων που δεν την αφορούν.

Ως εκ τούτου και προς αποκατάσταση της πραγματικότητας δηλώνει τα εξής:
Η εταιρεία ΠΡΩΤΕΥΣ έχει αναγνωρίσει ότι τα τιμολόγια διά των οποίων επιδίωξε την έκδοση διαταγών πληρωμής, τα οποία έχουν ήδη ακυρωθεί, εσφαλμένως τα εξέδωσε σε βάρος της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, η τελευταία δε, ορθώς δεν προέβη στην αποδοχή αυτών και περαιτέρω ορθώς δεν τα πλήρωσε επιστρέφοντάς τα από την πρώτη στιγμή στην ΠΡΩΤΕΥΣ δεδομένου ότι η ΙΝΤΡΑΚΑΤ δεν είχε εγκρίνει το περιεχόμενο αυτών. Μετά τις σχετικές αποσαφηνίσεις που έγιναν και τη λογιστική διασταύρωση των στοιχείων και της ένεκα αυτών ακύρωσης των εκδοθέντων τιμολογίων, όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται, επαναλαμβάνει ότι έχει αναγνωρίσει ότι εσφαλμένως αιτήθηκε και πέτυχε την έκδοση διαταγών πληρωμής δυνάμει αυτών, οι οποίες έχουν πλέον ακυρωθεί.

Η εταιρεία ΠΡΩΤΕΥΣ ουδέποτε ενεπλάκη σε δημοσιογραφικές σκοπιμότητες και δεν αποδέχεται τη χρήση του ονόματός της σε αυτές. Η χρησιμοποίηση του ονόματός της προκειμένου να πληγεί η αξιοπιστία και η φήμη του Ομίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ και να προκληθεί ζημία σε αυτή, με αφορμή μία ήσσονος σημασίας διαφοράς που έχει επιλυθεί, δημιουργήθηκε επί τη βάσει εσφαλμένων παραδοχών και είναι πάντως συνήθης στην επιχειρηματική δραστηριότητα όλων των εταιρειών, η οποία είναι απαράδεκτη, και επιφυλάσσεται για κάθε δικαίωμά της».

ΣΧΕΤΙΚΑ