ΟΤΕ: Το οικονομικό ημερολόγιο του 2024

NEWSROOM
Όμιλος ΟΤΕ
Όμιλος ΟΤΕ

Το οικονομικό ημερολόγιο του 2024 ανακοίνωσε την Δευτέρα ο ΟΤΕ.

Ξεχωρίζει, η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2023 στις 22 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2.(1)(β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2024, σύμφωνα με το οποίο:Οι Ετήσιες και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2023, που έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΑ, θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024 στην εταιρική ιστοσελίδα: (https://www.cosmote.gr/cs/otegroup/gr/investor_relations.html) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ενημέρωση των αναλυτών, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2023, θα γίνει την Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024.

Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2023 ορίζεται η Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024, κατά τη διάρκεια της οποίας οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Η αποκοπή του δικαιώματος μερίσματος για τη χρήση 2023 έπεται της λήξης των παραγώγων, σειράς Ιουνίου.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Παρακευή, 5 Ιουλίου 2024 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων-Record Date).

Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος είναι η Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024. Επισημαίνεται ότι : (i) η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, και (ii) η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει διαφορετικά από τα παραπάνω, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον Κανονισμό του Χ.Α.

ΣΧΕΤΙΚΑ