ΓΣΕΒΕΕ: Συνάντηση με τον Νίκο Παπαθανάση για την συμμετοχή μικρών επιχειρήσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

NEWSROOM
ΓΣΕΒΕΕ: Συνάντηση με τον Νίκο Παπαθανάση για την συμμετοχή μικρών επιχειρήσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Παράλληλα αναζητήθηκαν και τρόποι υποστήριξης και ενδυνάμωσης των αυτοαπασχολούμενων.

Η άρση σημαντικών περιορισμών για τη συμμετοχή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα συζητήθηκε σε συνάντηση που είχε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης με τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) Γιώργο Καββαθά ενώ αναζητήθηκαν και τρόποι υποστήριξης και ενδυνάμωσης των αυτοαπασχολούμενων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ, ο κ. Καββαθάς επισήμανε ότι η συμμετοχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων στις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ πολύ μικρό μέρος των επενδύσεων χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ σε αντίθεση με τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται με ίδια κεφάλαια (στοιχεία Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, 2023).

Παράλληλα εξετάστηκε  η δυνατότητα διεύρυνσης των κατηγοριών δράσεων που μπορούν να υλοποιήσουν οι κοινωνικοί εταίροι με πιλοτικές δράσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων και του δυναμικού τους (ενδυνάμωση - υποστήριξη), καθώς και ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων παροχής υπηρεσιών (delivery) από τους φορείς των κοινωνικών εταίρων, μέσω υλοποίησης με ίδια μέσα.

Τέλος, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αναδείχθηκε από τον πρόεδρο ο ουσιαστικός αποκλεισμός των αυτοαπασχολουμένων (που αποτελούν το ένα τρίτο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού) κατά τα τελευταία χρόνια από τις ωφελούμενες επαγγελματικές ομάδες σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που αφορούν ιδίως την συμβουλευτική, κατάρτιση  και πιστοποίηση. Ο αποκλεισμός αυτός πρέπει να αρθεί, όπως υπογραμμίστηκε, καθώς έχει επιφέρει αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ των επιχειρήσεων και δυσχέρειες στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των μικρών οικονομικών μονάδων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ