ElvalHalcor: Στα 3,293 δισ. ευρώ ο τζίρος το 2023

NEWSROOM
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 32,8 εκατ. ευρώ για το 2023

Στο ποσό των 3,293 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το 2023 ο κύκλος εργασιών του ομίλου ElvalHalcor, μειωμένος κατά 11,3%, συγκριτικά με 3,714 δισ. ευρώ το 2022.

Ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε το 2023 κατά 4,6% σε σύγκριση με το 2022 αλλά διατηρήθηκε σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Ο κλάδος αλουμινίου, εξαιρώντας την επίπτωση της από-ενοποίησης της ΕΤΕΜ από το 2ο τρίμηνο του έτους, είχε ελαφριά αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 0,4% (-1,6% συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση της ΕΤΕΜ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι τιμές των μετάλλων στο LME διατηρήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από τη χρήση του 2022. Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.080 ευρώ ανά τόνο το 2023 έναντι 2.559 το 2022, ήτοι μείωση 18,7%. Η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε στα 7.835 ευρώ ανά τόνο έναντι 8.334 την αντίστοιχη περυσινή χρήση, ήτοι μείωση 6,0% και η μέση τιμή του ψευδάργυρου διαμορφώθηκε στα 2.445 ευρώ ανά τόνο το 2023 έναντι 3.299 το 2022, ήτοι μείωση 25,9%.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA) του ομίλου μειώθηκαν κατά 11,8% και διαμορφώθηκαν στα 239,3 εκατ. ευρώ το 2023 έναντι 271,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, οδηγούμενα κυρίως από τα περιορισμένα περιθώρια στην ανακύκλωση και τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το a-EBITDA παρέμεινε σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα επίπεδα του 2021 (166,8 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 213,3 εκατ. ευρώ το 2023, έναντι 364,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 176,4 εκατ. ευρώ έναντι 326,2 εκατ. ευρώ το 2022. Αρνητική επίδραση στα παραπάνω μεγέθη είχαν κυρίως τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες 47,4 εκατ. ευρώ για το 2023, έναντι κερδών 61,5 εκατ. ευρώ το 2022.

Το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα (κόστος) διαμορφώθηκε στα 52,7 εκατ. ευρώ για το 2023, αυξημένο κατά 26,8% συγκρινόμενο με τα 41,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στα αυξημένα επιτόκια αναφοράς, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση του καθαρού δανεισμού και περιορίστηκε από τα δάνεια σταθερού επιτοκίου που ανέρχονταν στο 58% του συνολικού δανεισμού στο τέλος της περιόδου. Η μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 142,2 εκατ. ευρώ εντός τους έτους ήταν επακόλουθο των ενισχυμένων ελεύθερων ταμειακών ροών της εταιρείας που προήλθαν από την υψηλή κερδοφορία, την επιτυχή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, ως αποτέλεσμα και της πτώσης των τιμών των μετάλλων στις διεθνείς αγορές, και την ολοκλήρωση των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων του κλάδου αλουμινίου εντός τους έτους.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 32,8 εκατ. ευρώ για το 2023, έναντι 161,9 εκατ. ευρώ το 2022. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 28,5 εκατ. ευρώ για την περίοδο (ή 0,0759 ευρώ ανά μετοχή) από 159,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2022 (ή 0,4245 ευρώ ανά μετοχή).

Στις 30.06.2023 πληρώθηκε το μέρισμα για τη χρήση 2022, το οποίο ανήλθε σε 0,06 λεπτά του ευρώ ανά μετοχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ElvalHalcor αποφάσισε να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 23.5.2024, την έγκριση διανομής μικτού μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή

ΣΧΕΤΙΚΑ