Όμιλος Τιτάν: Ρεκόρ κερδοφορίας το 2023 για 3η διαδοχική χρονιά

NEWSROOM
Όμιλος ΤΙΤΑΝ
Όμιλος ΤΙΤΑΝ/ Φωτογραφία Eurokinissi

Πρόταση για μέρισμα ύψους 0,85 ευρώ ανά μετοχή. Ο όμιλος κατάφερε να αποκαταστήσει τα επίπεδα κερδοφορίας του χάρη στην αυξημένη ζήτηση σε όλες τις περιοχές

Με ρεκόρ κερδοφορίας ολοκλήρωσε ο όμιλος Τιτάν το 2023, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση με τα οικονομικά αποτελέσματα για την περυσινή χρονιά.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει ότι το 2023 ήταν το τρίτο συνεχόμενο έτος πωλήσεων ρεκόρ ύψους €2.547 εκ., αυξημένες κατά 11,6%. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη συνέβαλαν πάνω από 90% στις πωλήσεις και στην κερδοφορία του ομίλου.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2023, €540,3 εκ. (αύξηση 63,1%), με ενισχυμένα περιθώρια κέρδους. Όλες οι γεωγραφικές περιοχές κατέγραψαν μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας, χάρη στις αυξημένες πωλήσεις, τις ενισχυμένες τιμές καιτη βελτιωμένη απόδοση διαχείρισης του ενεργειακού κόστους.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €268,7 εκ. (+145%), ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €3,6 ανά μετοχή. Η απόδοση στα μέσα απασχολούμενα κεφάλαια (ROACE) ανήλθε σε 16,9%.

Ο δείκτης δανεισμού μειώθηκε σε 1,2x, ενώ ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €137 εκ. σε €660 εκ., παρά τις υψηλές επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες στόχευσαν σε έργα αύξησης της δυναμικότητας, την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος και logistics. Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα σε «ΒΒ με θετική προοπτική» και ο οίκος Fitch αξιολόγησε με «ΒΒ+».

Οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 11kg σε 608 kg/t τσιμεντοειδούς προϊόντος λόγω της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και του μειωμένου δείκτη κλίνκερ-τσιμέντου. Το ποσοστό πράσινων προϊόντων αυξήθηκε σε 23,4%.

Ο όμιλος συμπεριλήφθηκε για συνεχόμενη χρονιά στις εταιρείες που αξιολογήθηκαν με «Α» από τον CDP και βαθμολογήθηκε με «ΑΑ» από την MSCI ESG, γεγονός που επιβεβαιώνει τον πρωτοποριακό ρόλο της εταιρίας σε θέματα που σχετίζονται με την εταιρική διαφάνεια και την κλιματική αλλαγή.

Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ υπέγραψε συμφωνία επιχορήγησης ύψους €234 εκ. με το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ για το πρωτοποριακό έργο δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα «IFESTOS» που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα.

Επισπεύδεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιτυγχάνοντας αύξηση παραγωγικότητας και μείωση του ενεργειακού κόστους. Τα συστήματα βελτιστοποίησης παραγωγής σε πραγματικό χρόνο (RTO) εγκαταστάθηκαν στα περισσότερα εργοστάσια ενώ τα συστήματα για την πρόβλεψη βλαβών σε όλα.
Για το 2023, προτείνεται διανομή μερίσματος €0,85 ανά μετοχή, αυξημένη κατά 42% σε σχέση με το 2022.

Οι προοπτικές για το 2024 είναι θετικές, στοχεύοντας σε βελτιωμένες πωλήσεις και τιμές στις ισχυρές αγορές μας στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Η ολοκλήρωση νέων επενδυτικών έργων θα βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους.

Marcel Cobuz, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής ομίλου

«Οι εξαιρετικές επιδόσεις αντικατοπτρίζουν την συνεχή εστίαση του ομίλου στην υλοποίηση της στρατηγικής του, ξεπερνώντας τις επιδόσεις της αγοράς στοχεύοντας παράλληλα σε περαιτέρω ανάπτυξη. Το 2023 ενισχύσαμε την παρουσία μας στις κύριες αναπτυσσόμενες αγορές, πετύχαμε σημαντικές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και διευρύναμε τις λύσεις που παρέχουμε, ανταποκρινόμενοι στις αυξανόμενες και εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας. Τα αποτελέσματα προέρχονται από την εμπειρία των ανθρώπων μας που εργάζονται σκληρά στοχεύοντας σε συνεχή ανάπτυξη και βοήθησαν τον όμιλο να πετύχει αυτές τις εξαιρετικές επιδόσεις. Είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα επιτεύγματα και παράλληλα συνεχίζουμε την πορεία μας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, αξιοποιώντας τις «Στρατηγικές Κατευθύνσεις Πράσινης Ανάπτυξης» και προσφέροντας σε όλους του συμ-μετόχους μας μακροπρόθεσμη βιώσιμη αξία».

Μιχάλης Κολακίδης, διευθύνων σύμβουλος της TCI και οικονομικός διευθυντής ομίλου

«Κοιτάζοντας τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, είμαστε περήφανοι που πετύχαμε ρεκόρ πωλήσεων και κερδοφορίας. Παρά τις παγκόσμιες μακροοικονομικές προκλήσεις, όλες οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε κατέγραψαν και πάλι μεγάλα ποσοστά αύξησης κερδών EBITDA, χάρη στην αύξηση των πωλήσεων, τις ενισχυμένες τιμές, τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και τη βελτιωμένη διαχείριση του ενεργειακού κόστους. Μειώσαμε στο μισό τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA και πετύχαμε υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους μας. Παράλληλα, συνεχίσαμε να υλοποιούμε τις επενδύσεις μας σε έργα ανάπτυξης, ενεργειακής απόδοσης και logistics, οι οποίες επιβεβαιώνουν τη δέσμευση, τη δυναμική και την αναπτυξιακή στρατηγική του ομίλου».

Επισκόπηση του έτους 2023

Το 2023 ο όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, επιτυγχάνοντας αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, ενισχύοντας παράλληλα τα οικονομικά του μεγέθη και τη ρευστότητά του.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ, με μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας σε όλες τις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος, παρά τις αρνητικές συναλλαγματικές επιπτώσεις στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο όμιλος κατάφερε να αποκαταστήσει τα επίπεδα κερδοφορίας του χάρη στην αυξημένη ζήτηση σε όλες τις περιοχές, την προσαρμογή των τιμών -η οποία συνέβαλε στην αντιστάθμιση των συνεχών πληθωριστικών πιέσεων- και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν σημαντικά, παρά το γεγονός ότι ο Όμιλος διατήρησε τις επενδυτικές δαπάνες σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του έτους, ευθυγραμμισμένος με τους στόχους της «Πράσινης ανάπτυξης και στρατηγικής κατεύθυνσης 2026», εστιάζοντας στη διάθεση κεφαλαίων για την περαιτέρω ανάπτυξη, τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αποδοτικότερη λειτουργία logistics.

Οι πωλήσεις του ομίλου το 2023 διαμορφώθηκαν σε €2.547 εκ., καταγράφοντας αύξηση 11,6% έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 63,1% και διαμορφώθηκαν σε €540,3 εκ.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε €268,7 εκ. έναντι €109,7 εκ. το 2022, παρά τις συναλλαγματικές ζημιές στην Αίγυπτο και την Τουρκία και την αυξημένη φορολογία.

Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν σε €3,6/μετοχή έναντι 1,45/μετοχή το 2022. Η απόδοση μέσων απασχολούμενων κεφαλαίων (ROACE) επίσης αυξήθηκε σε 16,9% έναντι 7,0% το 2022. Η σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για τα προϊόντα του Ομίλου σε όλες τις κύριες αγορές δραστηριοποίησης είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων.

Η ισχύς του ομίλου ΤΙΤΑΝ επιβεβαιώθηκε εκ νέου από τις στρατηγικές επιλογές δραστηριοποίησης σε περιοχές αγορών με ισχυρά θεμελιώδη, που κατέγραψαν καλές αποδόσεις παρά τους κύκλους της οικονομίας.

Το 2023 οι εγχώριες πωλήσεις τσιμέντου του ομίλου αυξήθηκαν κατά 2% σε 17,5 εκ. τόνους, ενώ οι συνολικές εξαγωγές τσιμέντου προς τρίτους σημείωσαν ελαφρά κάμψη, καθώς το 2023 το μεγαλύτερο μέρος διοχετεύθηκε στους σταθμούς εισαγωγών του ομίλου στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη.

Οι πωλήσεις έτοιμου σκυροδέματος ενισχύθηκαν χάρη στην υψηλότερη ζήτηση και κατέγραψαν αύξηση 5% έναντι του προηγούμενου έτους, ανερχόμενες σε 5,9 εκ. κυβικά μέτρα. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών επίσης κινήθηκαν ανοδικά και αυξήθηκαν κατά 4% σε 19,9 εκ. τόνους, χάρη στη υψηλά επίπεδα ζήτησης στην Ελλάδα.

Επενδύσεις και Χρηματοδότηση

Ο όμιλος συνεχίζοντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεών του και το 2023 προέβη σε σημαντικές επενδυτικές δαπάνες με κύριο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη, οι οποίες υλοποιήθηκαν μέσα από σειρά έργων σε όλες τις αγορές του Ομίλου, κυρίως στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Περισσότερες από τις μισές επενδυτικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το 2023 αφορούσαν τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού επενδυτικού προγράμματος 2021-2023, ύψους 300 εκ. δολαρίων. Οι συνολικές επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €224,0 εκ., έναντι €241,9 εκ. το 2022, ενώ προτεραιότητα δόθηκε σε επενδύσεις με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων, τη βελτίωση του κόστους, τη μετάβαση σε χαμηλότερα επίπεδα εκπομπών, τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και σε έργα logistics.

Αυξημένα ποσά διατέθηκαν, επίσης, σε ψηφιακές τεχνολογίες, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί βελτίωση της παραγωγικής αποδοτικότητας, ενώ παράλληλα τα επενδυτικά έργα αύξησης της αποθηκευτικής χωρητικότητας βελτίωσαν τις δυνατότητες διακίνησης και συνέβαλαν στην αποσυμφόρηση των δικτύων διανομής του ομίλου. Στη διάρκεια του έτους ο όμιλος προέβη στην υλοποίηση ορισμένων σημαντικών επενδυτικών έργων, ένα εκ των οποίων αφορούσε την κατασκευή προασβεστοποιητή στο εργοστάσιο τσιμέντου στο Καμάρι, συνολικού ύψους €26 εκ., συμβάλλοντας στην αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Στις ΗΠΑ, δύο νέες μεγάλες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις κατασκευάστηκαν στους σταθμούς εισαγωγής του Ομίλου στην Τάμπα (Φλόριντα) και στο Νόρφολκ (Βιρτζίνια). Η επένδυση των περίπου 70 εκ. δολαρίων αφορά αποθηκευτικές εγκαταστάσεις άνω των 130.000 τόνων, συνολικά. Ο όμιλος επίσης ολοκλήρωσε δύο επενδύσεις στο πλαίσιο της «Πράσινης ανάπτυξης και στρατηγικής κατεύθυνσης 2026», προκειμένου να διευρύνει τα συμπληρωματικά τσιμεντοειδή υλικά που διαθέτει. Στις αρχές του 2023, ο όμιλος απέκτησε σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία «Περλίτες Αιγαίου» στο Γυαλί του Ν.Α. Αιγαίου, ενώ στα τέλη του έτους απέκτησε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης στο ορυχείο ποζολάνης του Vezirhan, στον Ανατολικό Μαρμαρά της Τουρκίας, ενισχύοντας τις προσπάθειες να εξασφαλίσει αποθέματα ποζολάνης για δική του χρήση αλλά και για εμπορία.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €292,5 εκ. στα τέλη του έτους, χάρη στα αυξημένα κέρδη EBITDA. και την βελτιωμένη διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης, παρά τις υψηλές αναπτυξιακές επενδυτικές δαπάνες και την υψηλότερη φορολογία λόγω των αυξημένων κερδών.

Τον Δεκέμβριο 2023 εκδόθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης νέο ομολογιακό δάνειο συνολικής αξίας €150 εκ. με ετήσιο επιτόκιο 4,25% και διάρκεια πεντέμισι ετών, επεκτείνοντας τη λήξη των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου και μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησης. Στα τέλη του 2023, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €659,9 εκ., καταγράφοντας σημαντική μείωση ύψους €137,4 εκ., έναντι του τέλους του 2022. Η μείωση των επιπέδων δανεισμού συνέβαλε στην ταχεία μείωση του δείκτη καθαρού δανεισμού/EBITDA σε 1,2x (από 2,4x το 2022), καταγράφοντας ρεκόρ δεκαετίας. Η έκθεση του επιτοκιακού κινδύνου του ομίλου είναι χαμηλή, καθώς περίπου το 90% του δανεισμού είναι σε σταθερά επιτόκια, ενώ η επόμενη σημαντική ημερομηνία λήξης ομολόγων για τον όμιλο είναι τον Νοέμβριο 2024 και αφορά το ποσό των €350 εκ. Η πιστοληπτική αξιολόγηση του ομίλου επίσης βελτιώθηκε στη διάρκεια του έτους και τον Σεπτέμβριο ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's αναβάθμισε την TCI σε «ΒΒ με θετική προοπτική», από «σταθερή προοπτική» και το καλοκαίρι του 2023, η Fitch έδωσε στην TCI και τα ομόλογα της Titan Global Finance -θυγατρικής της TCI- μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «ΒΒ+».

Αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου

Στη διάρκεια του 2023 ο όμιλος ενίσχυσε τις αποδόσεις προς τους μετόχους υλοποιώντας δύο νέα προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών. Τον Φεβρουάριο 2023 ο όμιλος ολοκλήρωσε το πρόγραμμα που ξεκίνησε στα μέσα του 2022, αξίας €10 εκ., ενώ τον Νοέμβριο 2023 ολοκλήρωσε το πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Μάρτιο 2023, επίσης αξίας €10 εκ. Επιπλέον, τον Νοέμβριο 2023 ξεκίνησε νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, αξίας €20 εκ. Συνολικά, στη διάρκεια του 2023 αγοράσθηκαν 891.849 μετοχές έναντι €14,9 εκ., οι οποίες τηρούνται στην κατοχή του Ομίλου ως ίδιες μετοχές. Στις 31 Δεκεμβρίου 2023 η TITAN Cement International κατείχε συνολικά 3.881.995 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,96% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Πέραν των προγραμμάτων αγοράς ιδίων μετοχών, η εταιρία ανταμείβει τους μετόχους διανέμοντας κέρδη είτε με τη μορφή μερίσματος είτε με τη μορφή επιστροφής κεφαλαίου. Για το 2023, το διοικητικό συμβούλιο προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έχει προγραμματιστεί για την 9η Μαΐου 2024, διανομή μερίσματος ύψους €0,85 ανά μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση 42% έναντι του περυσινού μερίσματος.

ΣΧΕΤΙΚΑ