Παπουτσάνης: Στα 14,2 εκατ. ευρώ ο τζίρος το πρώτο τρίμηνο του 2024

NEWSROOM
Παπουτσάνης
To εργοστάσιο της Παπουτσάνης

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,7 εκατ. ευρώ βελτιωμένα κατά 52%

Στα 14,2 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης το πρώτο τρίμηνο του 2024, έναντι 15,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, μειωμένος κατά 7,2%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 58% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Για το σύνολο του έτους, εκτιμάται ενίσχυση του κύκλου εργασιών σε σχέση με το 2023, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2024, οπότε θα είναι σε πλήρη εξέλιξη οι νέες συνεργασίες που ήδη υλοποιούνται. Η ενίσχυση αυτή θα επηρεάσει θετικά περαιτέρω και την κερδοφορία της εταιρείας.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,7 εκατ. ευρώ βελτιωμένα κατά 52% (έναντι 0,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023) χάρη στην ενίσχυση κατά 18% του μικτού κέρδους που ανήλθε σε 5 εκατ. ευρώ έναντι 4,3 εκατ. ευρώ, συνέπεια της εξομάλυνσης των τιμών υλών και ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα λειτουργικά έξοδα (διάθεσης, διοίκησης, έρευνας και ανάπτυξης) αυξήθηκαν κατά 24%, κυρίως λόγω των δαπανών διαφήμισης, επικοινωνίας και προώθησης του brand ΑΡΚΑΔΙ, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες για το πρώτο τρίμηνο του έτους, προκειμένου να υποστηριχθεί το μεγάλο επαναλανσάρισμα του brand και η είσοδός του στις νέες αγορές οικιακής φροντίδας. Το ΑΡΚΑΔΙ προσβλέπει σε ισχυρή διψήφια ανάπτυξη των πωλήσεών του για το 2024 και παρουσιάζει ήδη αύξηση τζίρου κατά 42% το πρώτο τρίμηνο.

Στη βελτίωση των κερδών μετά από φόρους, συντελεί και ο μειωμένος φόρος εισοδήματος ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης επενδυτικών προγραμμάτων που προβλέπουν φοροαπαλλαγές.

H ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου (που μεταξύ άλλων έχει επεκτείνει σημαντικά την παραγωγική δυναμικότητα) έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες.

Σημειώνεται ότι η Παπουτσάνης βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με μεγάλες πολυεθνικές και μικρότερες εταιρείες για νέα έργα που θα ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη της δραστηριότητας της.

Όσον αφορά την συνεισφορά των τεσσάρων τομέων δραστηριότητας στα συνολικά μεγέθη, επισημαίνεται ότι το 27% των συνολικών εσόδων προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της Παπουτσάνης, το 13% από πωλήσεις στην ξενοδοχειακή αγορά, το 42% από παραγωγές προϊόντων για τρίτους και το 18% από βιομηχανικές πωλήσεις ειδικών σαπωνομαζών.

ΣΧΕΤΙΚΑ